İletişim +90 312 267 16 11

Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El-Din`in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, 1989

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ahmet TEMİR (Dr. Phil.)
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 34a
  • Dil :
  • ISBN : 9751601517
  • Barkod : 9751601517
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRÎŞ :

1. Nur el-Din Caca’nın vakfiyeleri 

2. Nur el-Din Caca'nın vakfiyeleri, hayratı ve yazıtları üzerine şimdiye kadar yapılan araştırmalar 

 

I. ARAPÇA BÖLÜM

1.            Metinler :

İ     (İskilib elyazması)

K1  (Birinci Kırşehir elyazması)  

K2   (ikinci Kırşehir elyazması)

 

2.         Arapça metinlerin özeti :

İ     (İskilib elyazması)

K1  (Birinci Kırşehir elyazması)  

K2   (İkinci Kırşehir elyazması)

3. Arapça metinlerin tercümesi :

İ    (İskilib elyazması)

K1  (Birinci Kırşehir elyazması)  

K2   (İkinci Kırşehir elyazması)  

 

II. MOĞOLCA BÖLÜM

1.   Moğolca metnin bulunuşu, tarihi ve önemi

2. Moğolca metnin transkripsiyonu

3. Moğolca metnin tercümesi

4. Transkripsiyon ve tercümeye ait notlar

5. Moğolca metnin dil bakımından açıklanması

6. Moğolca metindeki şahıs, yer ve memleket adları

 

III. EKLER

1. Arapça metinlerin indeksi

2. Moğolca metinlerin indeksi

3. Bibliyografya ve kısaltmalar  

4. Almanca özet - Zusammenfassung   

5. Umumî indeks

Düzeltmeler  

Ahmet Temir'in eserleri

 

FOTOKOPİLER

İ      =  İskilib elyazması:

K1   =   Birinci Kırşehir elyazması

K2   =   ikinci Kırşehir elyazması: