İletişim +90 312 267 16 11

Kâtip Çelebi (Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler), 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 33b
  • Dil :
  • ISBN : 9751603560
  • Barkod : 9751603560
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

I. ÖNSÖZ

Orhan Saik Gökyay : Kâtip Çelebi; Hayatı, Şah­ siyeti, Eserleri

 

II. KÂTÎP  ÇELEBÎ'NİN  ESERLERİ  HAKKINDA İNCELEMELER :

Ord. Prof. Mükrimİn Halİl Yînanç : Fezleket Ekvâl el-Ahyâr hakkında

Prof. M. Tayyİb Gökbİlgin : Kâtip Çelebi’nin krono­ lojik eseri :   Takvimüttevârih

Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen : Cihannümâ

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver : Kâtip Çelebi’nin Cihannümâ’'sında Çin ve Hatay hakkında verilen ma­ lûmatın kaynağı üzerine

Doç. Dr. Bedİ N. Şehsuvaroğlu : llham-al Mukaddes Min-al Feyz-al Akdes risalesi ve Kâtip Çelebi’nin ilmî zihniyeti hakkında birkaç söz

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken : Kâtip Çelebi ve fikir hayatımız

 

III. KÂTİP ÇELEBİ HAKKINDA DÜN VE BUGÜN YAZILANLAR :

Prof. M. Tayyİb Gökbİlgin : XVII. Asırda Osmanlı devletinde ıslâhat ihtiyaç ve temayülleri ve Kâtip Çelebi.

Hasan - Âlİ Yücel : Kâtip Çelebi ve Keşf-el-Zunun

Adnan Adıvar, Bursalı M. Tahir, M. Cevdet ve diğer kaynaklardan iktibaslar