İletişim +90 312 267 16 11

Lâle ile Başladı-It began with Tulip, 2000

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Zeki ÇELİKKOL, Alexander De GROOT, Ben J. SLOT
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751613604
  • Barkod : 9751613604
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Önsöz

Birinci Bölüm : Resmî İlişkilere Giden Yol

İkinci Bölüm : Resmî İlişkilerin Kurulması

Üçüncü Bölüm : Haga ve Selefleri

Dördüncü Bölüm : Warner ve Colyer Ailesi

Beşinci Bölüm : İstanbul'dan Zevk Alan Bir Büyükelçi, Büyükelçi Cornelis Calkoen

Altıncı Bölüm : Büyük Ticarî Faaliyetin İkinci Dönemi

Yedinci Bölüm : Frederik Gijsbert van Dedem Van de Gelder ve Devrim Vakti

Sekizinci Bölüm : Gaspard Testa Döneminde İlişkilerin Yeniden Kurulması,1814-1839 Dokuzuncu Bölüm : Yeni Döneme Uyum Sağlama, 1839-1920

Dokuzuncu Bölüm : Yeni Döneme Uyum Sağlama, 1839-1920

Onuncu Bölüm : Kemal Atatürk ve Modern Türkiye'nin Doğuşu

Onbirinci Bölüm : Atatürk'ün Türkiyesi ile Hollanda Arasındaki İlişkiler

Sonsöz
Ekler
Seçme Bibliyografya
Dizin