İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlılar`ın Kafkas-Elleri`ni Fethi (1451-1590), 1998

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Fahrettin KIRZIOĞLU
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIII. Dizi, Sayı: 23a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604583
  • Barkod : 9751604583
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 550 Sayfa + Harita

  • Ürün Barkodu

Sunuş

Önsöz

 

I.    BÖLÜM

FÂTİH SULTAN MEHMED ÇAĞINDAKİ FETİHLER (1451-1479)

A)Sokum/Apkaz-Eli  ve Dadyan/Megrei     (Mingrel)

Ülkelerinin İtaati (1451, 1454)

B)Harşıt (Khaşrûd)dan Çoruk-Ağzı ve Acara-Suyu'-

na Değin Fetihler :

1.              Tırabuzon'un Fethi (1461)

2.      Kürtün ile Torul ve Çanıça (Gümüşhane) Bölgesinin Ortodoks Kabasitan'lardan Alın­ması (1479)

3.              Tırabuzon Sancağı ve Sınırları (1516)

C)Kefe ile Azak'm Cenevizliler'den Fethi ve Kırım Hanlığı'nm istanbul'a tâbiliği ile, bütün Kuzey- Kafkas bölgelerinin hukukça Osmanlılar'a bağ­ lanması (1475)

Ç) Anapa, Taman ve Koba'nm Kıyı-Çerkesleri ile Cenevizli'Ierden alınarak Kefe Sansağı'na bağ­ lanması (1479)

 

II.   BÖLÜM

ŞEHZADE VE PÂDİŞÂH YAVUZ SELİMİN

FETİHLERİ (1508, 1514)        *

A) Canet/Batum çevresinin fethi ile Gürel/Gurya ve Açıkbaş / İmeret   bölgelerinin    itaat    ettirilmesi (1508); Doğu-Gürcistan/Kartli'nin Tâbiliği (1514)

B) Çaldıran Seferi sırasında Nahçıvan ve Revan'ın vurulması ve Ahıska-Çoruk Atabeklerinin tâbilik hizmeti (1514)

 

III. BÖLÜM

KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN ÇAĞINDAKİ

FETİHLER (1534-1555)         

A)  Araş boylarındaki ilk fetih ve işgaller (1534); ve

Erzurum Eyaletinin kuruluşu (1535)

B) Osmanlılar'm îlk Erzurum Beğlerbeğisi'nin Ata-

bek-Yurdu'ndan aldığı yerler ve Erzurum Eya­letinin kuzey ve doğu sınırları

C) Doğu-Gürcistan  ile Atabekler-Yurdu'nun Safîlilere tâbi oluşu ve Tahmasb'm Atabekleri Erzu­rum'a saldırmaya kışkırtması; Kanunî'nin İkinci-Doğu Seferi sırasında Atabek'lerden alınan yer­ler ve Gürcistan ile Şirvan'daki vak'alar (1543-1549)

Ç) Atabekler'den Ardanuç ve Ardahan Bölgesinin fethi; İranlıların Doğu-Anadolu'ya saldırmaları ve bunun üzerine Kanunî'nin Üçüncü-Doğu Seferine çıkışı; ilk Osmanlı-Safîli Barışı'na (1 Haziran 1555) göre Kafkasya'da Osmanlı hâkimiyeti ve topraklarının sınırları

 

IV.BÖLÜM

III. SULTAN MURAD ÇAĞINDAKİ

FETİHLER (1578-1590)

A)    Osmanlılar'm îran Barışını gözetmeleri; Dağıstan, Şirvan ve Gilân'daki Sünnî halkın ve Doğu-Gürcistan'daki Hıristiyanların, Osmanlılar'dan yar­ dım dileği; Osmanlılar'm Hazar Denizi'ne hâkim olup, Türkistan Ticaret ve Hac-Yolunu açma isteği

B) Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı Devle-

ti'nin, Hazar Denizine hâkim olmak isteği ile Safîli İran üzerine sefer hazırlığı, II. Şah İsmail'in ölümü üzerine İranda Saltanat Nâibliği, karşı­ lıklı sınır akınları

C) Doğu-Gürcistan ile Şirvan'ın Fethi (1578-1583):

1.            Lala-Paşa Serdarlığı'mdaki hazırlıklar ve Çıl­dır Cengi ile Akhıska Atabeklik bölgesinin ve Tiflis/Kartlı Eli'nin fethi (1578)

2.            Kakhet Beğliği'nin itaati; Koyungeçidi Cengi ile, Şirvan'ın alınması (1578)

Ç)    Dağıstan  işleri;  Araş güneyinde ve    kuzeyindeki fetihler;    Kars imarı; Faş    Kalesi'nin   yapımı :

1.              Dağıstan Beğleri'nin itaati ve burada Osmanlı Sancağı kurma teşebbüsleri (1578, 1579-1585)

2.              Van Eyâleti Beğleri'nin Araş güneyindeki fe­tihleri: Ağrı İli'nin ve Makû, Ovacık, Khoy bölgelerinin almışı (1578) 

3.      Serdar Lala-Paşa ordusunun Araş kuzeyindeki fetihleri, Kars Kalesi'nin İmarı ve Eyâlet merkezi oluşu, Revan'a akın yapılması (1579)

4.      Kaptan Kılıç-Ali Paşa'nm Riyon-Ağzı'nda Faş Kalesi'ni yaptırması (1579)  

D) Kür boylarındaki  Vak'alar; Revan Fethi,   Yeni İmar ve Eyaletler (1578-1588):

1.               Büyük-Şirvan'm elden çıkması ve istirdadı, Karabağ/Gence ve Mugan akını   (1578-1583)

2.               Koca-Sinan Paşa'nm Serdarlığı sırasında Tiflis/Kartli ve Kahket'teki vak'alar  (1579-1582)

3.       Ferhad Paşa'nm İlk Serdarlığı sırasında Revan Fethi ve İmarı (1583); Loru ile Tumanıs Kaleleri'nin îman, Loru (Borçalı) ve Tumanıs Eyâletleri'nin kurulması (1584)

4.       Tebriz Fethi sırasında Nahçıvan, Ordubad, Kapan ve Zengezur bölgelerinin itaati (1586); Ferhad Paşa'mn îkinci Serdarlığmda Akhıska ve Göri Kalelerinin yapılması, Göri Beğlerbe- ğiliği'nin kuruluşu (1587); Gence Kalesi'nin îman ve Gence/Karabağ Eyaleti'nin Fethi (1588); Revan Beğlerbeğisi Khıdır Paşa'mn, yerli halkının dileğiyle Nahçıvan'ı kurtarması (1588)

D) Şah Abbâs'm dileği ile, 12 yıllık savaşlara son verdiren 1590 îstanbul Barışı'nm imzalanması; Osmanlılar'ın 1451-1590 arasında Kafkas-Elleri Fetihlerine toplu bir bakış

Kaynaklar ve Bibliyografya: 

I          — Kaynaklar (Arşiv malzemesi) 

II       — Kaynak Eserler

III    — Araştırmalar ve Umumî Eserler

BELGELER

İndeksler

1. ve 2. Harita

<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 277.55pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Sunu</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ş </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 276.1pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">Önsöz<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 276.1pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US">I.<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 3.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 3.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ÖLÜM</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 277.9pt" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">F</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ÂTİH SULTAN MEHMED ÇAĞINDAKİ FETİHLER (1451-1479)</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 33.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.15pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">A)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Sokum/Apkaz-Eli<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ve Dadyan/Megrei<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>(Mingrel)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 276.1pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ülkelerinin İtaati (1451, 1454) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 33.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B)Har</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şıt (Khaşrûd)dan Çoruk-Ağzı ve Acara-Suyu'-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">na De</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ğin Fetihler :</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 56.15pt dotted 276.5pt; mso-list: l1 level1 lfo1"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">              </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">T</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ırabuzon'un Fethi (1461) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 56.15pt dotted 279.7pt; mso-list: l1 level1 lfo1"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">K</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ürtün ile Torul ve Çanıça (Gümüşhane) Bölgesinin Ortodoks Kabasitan'lardan Alın­ması (1479) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 56.15pt dotted 276.85pt; mso-list: l1 level1 lfo1"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">              </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">T</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ırabuzon Sancağı ve Sınırları (1516) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 33.5pt dotted 280.8pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">C)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Kefe ile Azak'm Cenevizliler'den Fethi ve K</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ırım Hanlığı'nm istanbul'a tâbiliği ile, bütün Kuzey- Kafkas bölgelerinin hukukça Osmanlılar'a bağ­ lanması (1475) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 277.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ç) Anapa, Taman ve Koba'nm Kıyı-Çerkesleri ile Cenevizli'Ierden alınarak Kefe Sansağı'na bağ­ lanması (1479) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 277.9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.35pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US">II.<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 4.05pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 4.05pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ÖLÜM</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ŞEHZADE VE PÂDİŞÂH YAVUZ SELİMİN</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 267.5pt" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">FET</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">İHLERİ (1508, 1514)</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>*</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 268.9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">A) Canet/Batum </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">çevresinin fethi ile Gürel/Gurya ve Açıkbaş / İmeret<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>bölgelerinin<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>itaat<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>ettirilmesi (1508); Doğu-Gürcistan/Kartli'nin Tâbiliği (1514)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 263.15pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Çaldıran Seferi sırasında Nahçıvan ve Revan'ın vurulması ve Ahıska-Çoruk Atabeklerinin tâbilik hizmeti (1514) <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 263.15pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 140.05pt" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US">III. </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 2.9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 2.9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ÖLÜM</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.15pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">KANUN</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.15pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Î SULTAN SÜLEYMAN ÇAĞINDAKİ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 262.45pt" align=center><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">FET</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">İHLER (1534-1555) </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 24.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">A) <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Ara</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ş boylarındaki ilk fetih ve işgaller (1534); ve</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 266.05pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Erzurum Eyaletinin kurulu</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şu (1535) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 24.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B) Osmanl</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ılar'm îlk Erzurum Beğlerbeğisi'nin Ata-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 268.55pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">bek-Yurdu'ndan ald</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ığı yerler ve Erzurum Eya­letinin kuzey ve doğu sınırları</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 24.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">C) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Do</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ğu-Gürcistan<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ile Atabekler-Yurdu'nun Safîli</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">lere t</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">âbi oluşu ve Tahmasb'm Atabekleri Erzu­rum'a saldırmaya kışkırtması; Kanunî'nin İkinci-Doğu Seferi sırasında Atabek'lerden alınan yer­ler ve Gürcistan ile Şirvan'daki vak'alar (1543-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.25pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">1549) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 262.8pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">Ç) Atabekler'den Ardanuç ve Ardahan Bölgesinin fethi; İranlıların Doğu-Anadolu'ya saldırmaları ve bunun üzerine Kanunî'nin Üçüncü-Doğu Seferine çıkışı; ilk Osmanlı-Safîli Barışı'na (1 Haziran 1555) göre Kafkasya'da Osmanlı hâkimiyeti ve topraklarının sınırları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 262.8pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 140.05pt" align=center><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.05pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US">IV.</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 3.45pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: 3.45pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ÖLÜM</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-ansi-language: EN-US">III. </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt">SULTAN MURAD </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Ç</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Ğ</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">INDAK</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -0.95pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">İ</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: dotted 257.05pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -1.5pt">FET</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -1.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">İ</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'; LETTER-SPACING: -1.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">HLER (1578-1590)</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">A)<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Osmanl</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ılar'm îran Barışını gözetmeleri; Dağıstan, Şirvan ve Gilân'daki Sünnî halkın ve Doğu-Gür</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">cistan'daki H</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ıristiyanların, Osmanlılar'dan yar­ dım dileği; Osmanlılar'm Hazar Denizi'ne hâkim olup, Türkistan Ticaret ve Hac-Yolunu açma isteği</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 23.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B) D</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı Devle-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 268.2pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">ti'nin, Hazar Denizine h</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">âkim olmak isteği ile Safîli İran üzerine sefer hazırlığı, </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US">II. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Şah İsmail'in ölümü üzerine İranda Saltanat Nâibliği, karşı­ lıklı sınır akınları</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 23.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">C) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Do</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ğu-Gürcistan ile Şirvan'ın Fethi (1578-1583):</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 43.2pt dotted 266.05pt; mso-list: l4 level1 lfo2"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Lala-Pa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şa Serdarlığı'mdaki hazırlıklar ve Çıl­dır Cengi ile Akhıska Atabeklik bölgesinin ve Tiflis/Kartlı Eli'nin fethi (1578) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 43.2pt dotted 268.55pt; mso-list: l4 level1 lfo2"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.55pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Kakhet Be</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ğliği'nin itaati; Koyungeçidi Cengi ile, Şirvan'ın alınması (1578) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.55pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ç)<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Dağıstan<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>işleri;<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Araş güneyinde ve<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>kuzeyindeki fetihler;<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Kars imarı; Faş<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Kalesi'nin<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>yapımı :</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 45.35pt dotted 268.9pt; mso-list: l3 level1 lfo3"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">              </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Da</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ğıstan Beğleri'nin itaati ve burada Osmanlı Sancağı kurma teşebbüsleri (1578, 1579-<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.25pt">1585) </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.7pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 45.35pt dotted 268.9pt; mso-list: l3 level1 lfo3"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.55pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">              </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Van Ey</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">âleti Beğleri'nin Araş güneyindeki fe­tihleri: Ağrı İli'nin ve Makû, Ovacık, Khoy bölgelerinin almışı (1578)<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.55pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 45.35pt; mso-list: l3 level1 lfo3"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.35pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Serdar Lala-Pa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şa ordusunun Araş kuzeyindeki fetihleri, Kars Kalesi'nin İmarı ve Eyâlet merkezi oluşu, Revan'a akın yapılması (1579)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.35pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 45.35pt dotted 269.3pt; mso-list: l3 level1 lfo3"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.35pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Kaptan K</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ılıç-Ali Paşa'nm Riyon-Ağzı'nda Faş Kalesi'ni yaptırması (1579)<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.35pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 23.4pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.05pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">D) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">K</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ür boylarındaki<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Vak'alar; Revan Fethi,<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>Yeni İmar ve Eyaletler (1578-1588):</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 46.1pt; mso-list: l0 level1 lfo4"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">B</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">üyük-Şirvan'm elden çıkması ve istirdadı, Karabağ/Gence ve Mugan akını<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>(1578-1583)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 46.1pt dotted 266.75pt; mso-list: l0 level1 lfo4"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Koca-Sinan Pa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şa'nm Serdarlığı sırasında Tiflis/Kartli ve Kahket'teki vak'alar <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(1579-<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.25pt">1582)</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 46.1pt; mso-list: l0 level1 lfo4"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Ferhad Pa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">şa'nm İlk Serdarlığı sırasında Revan Fethi ve İmarı (1583); Loru ile Tuma</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">n</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ıs Kaleleri'nin îman, Loru (Borçalı) ve Tumanıs Eyâletleri'nin kurulması (1584) </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 46.1pt; mso-list: l0 level1 lfo4"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tebriz Fethi sırasında Nahçıvan, Ordubad, Kapan ve Zengezur bölgelerinin itaati (1586); Ferhad Paşa'mn îkinci Serdarlığmda Akhıska ve Göri Kalelerinin yapılması, Göri Beğlerbe- ğiliği'nin kuruluşu (1587); Gence Kalesi'nin îman ve Gence/Karabağ Eyaleti'nin <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Fethi<B> </B></SPAN>(1588); Revan Beğlerbeğisi Khıdır Paşa'mn, yerli halkının dileğiyle Nahçıvan'ı kurtarması <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(1588<B>) </B></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 275.05pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-weight: bold">D)<B> </B></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Şah Abbâs'm dileği <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">ile, 12 yıllık<B> </B></SPAN>savaşlara son verdiren 1590 îstanbul Barışı'nm imzalanması; Osmanlılar'ın <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">1451-1590<B> </B></SPAN>arasında Kafkas-Elleri Fetihlerine toplu bir bakış</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 279.35pt"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Kaynaklar ve Bibliyografya:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 19.1pt dotted 275.05pt; mso-list: l2 level1 lfo5"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">I<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">— Kaynaklar (Arşiv malzemesi)<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 19.1pt dotted 275.05pt; mso-list: l2 level1 lfo5"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">II<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">— Kaynak Eserler </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: 19.1pt dotted 277.9pt; mso-list: l2 level1 lfo5"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US"><SPAN style="mso-list: Ignore">III<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">    </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">— Araştırmalar ve Umumî Eserler</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 271.8pt"><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">BELGELER </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; tab-stops: dotted 275.4pt"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">İndeksler</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-weight: bold">1. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">ve 2. Harita</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>