İletişim +90 312 267 16 11

Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, 1973

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Uluğ İĞDEMİR
  • Basım Yılı: 1973
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 22
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 158 Sayfa + Resimler

Önsöz    
Atatürk'ün vasiyeti   
I. Giriş 
II. Kuruluş ve ilk yapıt      
III. Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kuruluşu ve lise tarih
kitapları 
IV. Birinci  Türk  Tarih  Kongresi    
V. Türk Tarihinin Ana Hatları kitabının yeniden  yazılması.
VI. 1935'te Atatürk'ün buyruğuyle   Türk Tarih Kurumu için hazırlanan yeni çalışma programı 
VII. Türk Tarih Kurumu'nun amacı ve bu amaca göre yapılan çalışmalar   

A) Türkiye tarihi kaynaklarının araştırılması, incelenmesi ve yayımlanması.
B) Türkiye tarihinin araştırılması    
C) Çeşitli monografiler     
Ç) Dergiler 
D) Türk ve Türkiye tarihine dair kaynak ve incelemelerin Türkçeye çev¬
rilmesi     
E) Kongreler 
F) Kazılar     
G) Arşiv çalışmaları      
H)   Türk-îslâm devri yazıtlarının derlenmesi    
I)    Etnografya ve folklor araştırmaları     
İ)    Katıldığımız uluslararası kongreler      
J)    Üyesi bulunduğumuz uluslararası bilim kurumları      
K)  Yayın değişimi yaptığımız bilim kurumları  
L)   Kitaplık     
M) Arşivlerimiz       
N)   Atatürk ve Yeni Türkiye Araştırma Merkezi       
O)   Basımevi     
P) Türk tarihinin büyük olaylarının ve Türk büyüklerinin anılması
R)   Sergiler       
S)   Kurum binası  
Ş)    Türk Tarih Kurumu'nun 40. kuruluş yıldönümü     
EKLER
Türk Tarihi hakkında mütalaalar  
Afet Hanım (İnan)'ın konuşması     
Profesör Sadri Maksudi Bey'in konuşması       
Reşit Galip Bey'in konuşması 
Türk Tarih Kurumu Kitaphğmda bulunan çeviri eserlerin listesi. Türk Tarih Kurumu'nun 1972 sonuna kadar yaptığı kazılar .. Türk Tarih Kurumu'nun kitap ve dergi değişimi yaptığı akademi
üniversite, kurum ve dergiler 
Türk Tarih Kurumu'nun katıldığı uluslararası kongre, simpoz-
yum ve kollokyumlar    
Türk  Tarih  Kurumu  yayınları    
Türk Tarih Kurumu'nun üyeleri 
Türk Tarih Kurumu hakkında yazılan övgü yazılarından bazı
örnekler   
Türk  Tarih  Kurumunun   gelirleri 
RESİMLER