İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda ADIYAMAN (Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kâhta) Sosyal ve İktisadî Tarihi, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Mehmet TAŞTEMİR
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 22
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751610567
  • Barkod : 9751610567
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 310 Sayfa + Haritalar

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARÎ YAPI

 

A- İDARÎ TEŞKİLAT

I- Osmanlı Öncesi İdârî Yapı

II- Osmanlı Dönemi İdârî Yapı

1- 1519 Tarihli İdârî Taksimat

2- 1524 Tarihli İdârî Taksimat

3- 1530 Tarihine Göre İdârî Yapı

4- 1540 Tarihine Göre İdârî Yapı

5- 1547 Tarihine Göre İdârî Yapı

6- 1560 Tarihine Göre İdârî Yapı

7- 1563 Tarihli İdârî Taksimat

B- YÖNETİM

1- Sancakbeyi

2- Alaybeyi

3- Serasker (Çeribaşı)

4- Dizdar

5- Kadı

6- Subaşı

 

İKİNCİ BÖLÜM

NÜFUSUN DAĞILIŞI VE CEMİYET YAPISI

 

A-Nüfusun Dağılışı

I-Behisni Kazası

1-Kaza Merkezi

2-Behisni Kazası

II- Hısn-ı Mansur Kazası

1-Kaza Merkezi

2- Hısn-ı Mansur Kazası

III- Kâhta Kazası

1- Kaza Merkezi

2- Kâhta Kazası

IV- Gerger Kazası

1- Kaza Merkezi

2- Gerger Kazası

B- CEMİYET YAPISI

1- Şehir ve Kasabalarda Meslekî Zümreler

2- Konar-Göçerler, Dağıldıkları Alan ve Nüfusları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKTİSADİ YAPI ve TOPRAK TASARRUFU

 

A- İKTİSÂDİ YAPI

I- Behisni Kasabası'nda iktisadî yap

1- Behisni Kazası'nda Ziraat ve Hayvancılık

2- Zirâî Kesimde Çalışanların Hukukî Statüleri

3- Alınan Vergilere Göre Yetiştirilen Mahsuller

4- Reâyadan Alınan Diğer Vergiler

II- Hısn-ı Mansur Kasabası'nda İktisâdî Yapı

1- Hısn-ı Mansur Kasabası'nda Yetiştirilen Ürünler

2- Hısn-ı Mansur Kazası'nda Ziraat ve Hayvancılık

3- Alınan Vergilere Göre Yetiştirilen Mahsuller

4- Reâyadan Alınan Diğer Vergiler

III- Kâhta Kasabası'nda İktisâdî

1- Kâhta Kazası'nda Ziraat ve Hayvancılık

2- Alınan Vergilere Göre Yetiştirilen Mahsûller

3- Reâyadan Alınan Diğer Vergiler

IV- Gerger Kasabası'nda İktisadî Yapı

1- Gerger Kazası'nda Ziraat ve Hayvancılık

2- Alınan Vergilere Göre Yetiştirilen Mahsüller

3- Reâyadan Alınan Diğer Vergiler

B-TOPRAK İDARESİ

1- Toprağın Tasarruf Şekilleri

2- Vakıf ve Mülk Arazi

3- Mîrî Arazi (Has, Zeâmet ve Timarlar)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR VE VAKIF ESERLER

 

A- VAKIF

I- Behisni Kazası Vakıf Eserleri

1- Behisni'de Bulunan Vakıflar

2- Behisni'de Bulunan Câmi, Mescid ve Zâviyeler

II- Hısn-ı Mansur Kazası'nda Vakıflar

A- Câmi ve Mescidler

B- Zâviyeler

III- Kâhta Kazası'nda Vakıflar

A- Câmiler ve Mescidler

B- Zâviyeler

IV- Gerger Kazası'nda Vakıflar

A- Câmi ve

 B- Zâviyeler

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN 

EKLER

I- Toprağın Tasarruf Sahipleri Arasındaki Dağılımı

II- Timar Sahipleri

III-   Kânunnâmeler

IV- Haritalar