İletişim +90 312 267 16 11

Dışişlerinde 34 Yıl 1, 1987

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Feridun Cemal ERKİN
  • Basım Yılı: 1987
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I XVI. Dizi- Sayı: 40(1)
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 311. Sayfa + Ekler

Giriş  

Dışişlerinde Otuz Dört Yıl

İlk yıllar 5. — Okula giriş 7. — Paris'te tahsil 11. — Yurda dönüş 13. — İlk resmi görevim 14. — Dışişlerine kabulüm 19. — İngiltere hakkın­daki düşüncelerim 24. — Ankara'ya dönüş 25. — Bakanlıktan ayrılma 27. — Bakanlığa avdetim 30. — Osmanlı borçları 31. — Türkiye'nin Milletler Cemiyetine katılması 32. — Berlin Büyükelçiliği Müsteşarlığım 33. — Büyük­elçinin vefatı 34. — Yeni Büyükelçi Hamdi Arpağ 38. — Beirut Başkon­solosluğuna atanmam 40. — Almanya hakkında genel izlenimlerim 41. — Dış politika 42. — Netice 62.

Beirut Başkonsolosluğu

Varış 71. — Bina sorunu 71. — işe başlama 74. — Suikast meselesi 75. — Şüpheli şahıslar 76. — Türkiye hakkmdaki düşünceler ve mukabil çabalar 76. — M. Edde Cumhurbaşkanı 78. — Bir Müslüman halk lideri 78. — Yüce Komiserin bir daveti 79. — izinli memlekete dönüş 80. — Dol-mabahçe'de bir görev 80. — İngiltere Büyükelçiliğine bir nota 81. — Geleceği görüş 83.

Sancak Sorunu

Suriye Heyeti ile İstanbul'da temas 85. — Sancak kaderini hazırlayan bilgiler 85. — Antakya kanlı olayları 87.

Antakya raporu

Sancak'ta son seçimler nasıl yapıldı? 91. — Seçim yolsuzlukları 93. — Diğer cemaatlerin durumu 93. — Fransızlarla görüşmelerim 94. — Genel mütalaalar 96. — Adli kapitülasyon 100.

Sancak sorununun çözümüne doğru 104

Tedmür'ü ziyaret

Beirut'tan memlekete avdet 115

Ankara'da yeni görevim 115. — Milli bayram 116. — Bükreş ticaret müzakereleri 116. — Balkan Antantı iktisadi toplantısı 117. — Polonya Sefaretinde 117. — Fena bir haber. — Berlin Başkonsolosluğum 118. — Atatürk'ün vefatı 119. — Durumum düzeliyor 120. — Türkiye - Almanya ilişkileri   121. — Siyasi  Daire  Genel  Müdürlüğüm ve  aleyhime  bir  sürpriz 122.    — Moskova'ya seyahatimiz 123. — Balkan Antantı Belgrad Konferansı 123.    — Sürprizli ziyaret 124. — Arap ülkelerini ziyaret 125. — Türkiye — Suriye hudut anlaşması 127. — Dr. Aras'ın bir telgrafı 128. — Rauf Orbay Büyükelçi 128. — Yine üzücü bir haber 129. — Müttefiklerin esirlerine yardım 129. — Yunanistan'dan aldığım teşekkürler 130. — Saraçoğlu Başba­kan 131. — Elçiliğe terfiim 132. — Menemencicğlu Dışişleri Bakanı. 133. — Açıkalın Genel Sekreter 133. — Alman - Rus harbi 134. — Cicero 134. — inönü - Churchill görüşmeleri 135. — Boğazlardan geçen Alman gemileri 139. — Hasan Saka Dışişleri Bakanı 141. — Rauf Orbay 143. — Ruşen Eşref Ünaydm Londra Büyükelçisi 144. — Saraçoğlu ile bir konuşma 145. — Ruslar anlaşmamızı feshediyor 146. — San Francisco Konferansı ve Sar-per — Vinogradov görüşmeleri 147. — Birleşmiş Milletler çalışmaları 150. — Bir Ermeni lokantası 152.

Dışişleri Genel Sekreterliğim

Yerime kim geçecek 156. — ChurchilPin istifası 156. — Fuat Carım yardımcım 157. — Irak Heyeti ile müzakere 159. — Recep Peker Başbakan 162. — Cenevre seyahatim 162. — Memlekete avdet 165. — Beşara El Huri 166. — Kral Abdullah nezdinde görevim 168. — Beirut'ta iki gün 170. — Bakanla ilişkilerim 171. — Kral Abdullah Ankara'da 173. — Bir uyarma 175. — Roma Büyükelçisi oluyorum 177. — Bir İngiliz gazetesinde hakkım­da yorum 177. — İsviçre elçisinin mektubu 179.

Roma Büyükelçiliğim

Ankara'dan ayrılmamın sebebi 183. — İtalya'nın iç durumu 199. — Başbakan De Gasperi 205. — Anayasa 217. — Kont Sforza'nm bir hikâyesi 225. — Yersiz bir isnat 226.

îtalya ve Marshall planı

Bari Fuarı

Amerika'nın italya'ya ilgisi ve sebepleri

İktisadi durum 255. — Mali durum 256. — Türkiye'den istenen hububat 257. — Ansaldo'ya ısmarladığımız gemiler 259. — Batı Avrupa Birliği - Brüksel Antlaşması 263 İki Çek elçisinin serüveni 264. — Brüksel antlaşması 265. — Biz antlaş­ma dışında kalıyoruz 266. — Sforza ile ilginç görüşmem 271. Akdeniz'in Savunulması 277 Vaşington'a atanıyorum 285 Kont Sforza'nun veda ziyafeti ve nutku 287. — Tütün stokumuz 290. — Veda davetimiz 291. — İtalya hakkında izlenimlerim ve hareketimiz 292. — Vapurda bir konuşma 294.

Dizin