İletişim +90 312 267 16 11

Malazgirt Armağanı, 1993

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIX. Dizi, Sayı: 4a
  • Dil :
  • ISBN : 9751605245
  • Barkod : 9751605245
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ         IX
PROF. DR. AFETÎNAN : Kayseri'de Gevher Nesibe Şifaiyesi (H. 602 - M.
1206)      1
ORD. PROF. DR. A. SÜHEYL UNVER: Anadolu Selçuklularında Sağlık
Hizmetleri  (18 resimle)               9
ORD.   PROF.   DR.   KÂZİM İSMAİL  GÜRKAN:   Selçuklu  Hastaneleri  (28
resimle)           33
DR. ING. ARSLAN TERZİOĞLU: Selçuklu Hastaneleri ve Avrupa Kültürüne
Tesirleri  (32  resim ve planla)          49
DR. EMEL ESİN: "Muyanlık" Uygur "Buyan" Tapısından (Vihâra) Ha-
kanlı Muyanlığına (Rıbât) ve Selçuklu Han ile Medresesine Gelişme
(64 resimle)          75
DOĞAN KUBAN:  Ortaçağ Anadolu- Türk Sanatı Kavramı Üzerine      103
Doç. DR. ŞERARE YETKİN: Alara Kulesindeki Hamamlı Kasır ve 13.
Yüzyıl Anadolu Mimarisindeki Teri (22 resim ve desenle)      119
SUUT KEMAL YETKİN: Selçuklularda Resim Sanatı      127
SEMRA ÖGEL: Ortaçağ Çerçevesinde Anadolu Selçuklu Sanatı (19 resim
ve planla)      131
GÖNÜL ÖNEY: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar,  Tek ve Çift
Başlı Kartal (46 resimle)           139
Doç. DR. M. OLUŞ ARİK: Başlangıç devri Anadolu - Türk Mimarî Tezyi¬
natının Karakteri (8 resimle)           173
ASOSYE PROF. DR. ABTULLAH KURAN: Anadolu'da Ahşap Sütunlu Sel¬
çuklu  Mimarisi   (9  resimle)         179
ÖMÜR BAKİRER: Anadolu Selçuklularında Tuğla İşçiliği (34 resimle)...     187
MAHMUT AKOK: Anadolu Selçuklu Mimarisinde, Geleceğin Türk Sanatına Kaynak  Olan Varlıklar (19 resimle)
PROF. DR. ALİ SEVİM: Malazgirt Meydan Savaşı ve Sonuçları     219
FERİDUN  DİRİMTEKİN:  Selçukluların  Anadolu'da   Yerleşmelerini  ve Geliş¬
melerini Sağlayan İki Zafer (6 harita ve kroki ile)        231
Doç. DR. NEJAT KAYMAZ: Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun Fethi ve
Türkleşmesine Dair         259
ÎBRAHİM ARTUK: II.  Keyhüsrev'in  Üç  Oğlu Adına Kesilen Sikkeler (6
levha ile)        269
ÇEVRİYE ARTUK: III. Keyhüsrev ve Sahte Selçuklu Sultanı Cimri adına
Kesilen Sikkeler (2 levha ile)        287
PROF. DR. HASİBE MAZİOĞLU: Selçuklular Devrinde Anadolu'da  Türk
Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan Şairler     297