İletişim +90 312 267 16 11

Heyet-i Temsiliye Tutanakları, 1989

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Uluğ İĞDEMİR
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 26a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751601827
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 182 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz   VII
16 Teşrin-i sani 335 (Kasım  1919)     3
17 Teşrin-i sani 335 İçtimai    18
18 -Teşrin-i sani 335 Salı İçtimai    39
19 Teşrin-i sani Çarşamba İçtimai     58
20 Tcşrin-i sani Perşembe İçtimai  75

22 Teşrin-i sani 35 Cumartesi İçtimai     83
23 Teşrin-i sani 335 İçtimai     89

26 Teşrin-i sani 35 Çarşamba İçtimai     103
27 Teşrin-i sani 335 İçtimai  127
28 Teşrin-i sani 335 İçtimai    140
Ek I, Bekir Sami Beyin Mütalâası    150
Ek II, Ahmet Rüstem Beyin Mütalâası     157
Ek III, Meclis-i Mebusan'm nerede toplanması gerekeceği konusunda yeni seçilen meb'uslara ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez heyetlerine gönderilen
talimatname     160
Sözlük  165
Dizin  175

<P>Önsöz &nbsp;&nbsp;VII<BR>16&nbsp;Teşrin-i sani 335 (Kasım&nbsp; 1919)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3<BR>17&nbsp;Teşrin-i sani 335 İçtimai&nbsp; &nbsp;&nbsp;18<BR>18&nbsp;-Teşrin-i sani 335 Salı İçtimai&nbsp; &nbsp;&nbsp;39<BR>19&nbsp;Teşrin-i sani Çarşamba İçtimai&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;58<BR>20&nbsp;Tcşrin-i sani Perşembe İçtimai&nbsp;&nbsp;75</P> <P>22&nbsp;Teşrin-i sani 35 Cumartesi İçtimai&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;83<BR>23&nbsp;Teşrin-i sani 335 İçtimai&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;89</P> <P>26&nbsp;Teşrin-i sani 35 Çarşamba İçtimai&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;103<BR>27&nbsp;Teşrin-i sani 335 İçtimai&nbsp;&nbsp;127<BR>28&nbsp;Teşrin-i sani 335 İçtimai&nbsp; &nbsp;&nbsp;140<BR>Ek I, Bekir Sami Beyin Mütalâası&nbsp; &nbsp;&nbsp;150<BR>Ek II, Ahmet Rüstem Beyin Mütalâası&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;157<BR>Ek III, Meclis-i Mebusan'm nerede toplanması gerekeceği konusunda yeni seçilen meb'uslara ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez heyetlerine gönderilen<BR>talimatname&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;160<BR>Sözlük&nbsp;&nbsp;165<BR>Dizin&nbsp;&nbsp;175</P>