İletişim +90 312 267 16 11

Hatay`ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, 1992

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Tayufur SÖKMEN
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi- Sayı: 32a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604990
  • Barkod : 9751604990
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 131. Sayfa + Tıpkıbasımlar

  • Ürün Barkodu

önsöz  1 -  3
1936-1939 yılları arasında Hatay  sorununun gelişmesiyle
ilgili bir özet  5 — 15
I.
Hatay Kurtuluş Savaşı nasıl oldu     17
1. Geçmişe ait bazı bilgiler     17 — 20
2. Kurtuluş Savaşı sırasında mücadeleler     20-25
3. Mako tarafından tuzağa  düşürülüşümüz  25-28
4. Maho'nun ikinci ihaneti     28-30
5. Maho'nun akibeti     30-32
6. Misak-ı Millî hudutları içinde olup olmadığımız hususunda Mustafa Kemal'le ilk temasımız     32-38
7. Fransızlarla ilk çarpışma     38-41
8. ibrahim   Hanano'nun teması     41
9. Fransızların Kefertarim baskını     41—43

10. Fransızların Kuseyr karargâhını basacakları haberi    .... 43-44
11. Selahattin Adil Paşa'ya ikinci gidiş ve îkizkuyu çarpışması 44-47
12. Biraderim İnayet Bey'in Arvat Adasına sürülmesi     47-49
13. Bir Ermeni vatandaşın yakalanışı ve deve hadisesi  49 — 52
14. Mürselzade Ahmet Bey'e yapılan iftira     52
15. Yeniköy'de Fransızlarla müsademe      52 — 53
16. Maraş'a hareketimiz     53
17. Mebusluk mazbatası    53
Sakarya Zaferi ve Ankara'ya ilk gidişim  57
1. Ankara îtilafnamesi       60-61
2. Hususi idarenin mahiyeti    61-62
3. örtülü faaliyete geçiş  62-66
4. ölüm cezasına çarptırılmam    66
5. Adana'ya yerleşmem  66-68
6. îsmet Paşa'nm Lozan'a gidişi     68-69
7. Lozan'a çekilen telgraf '  69-72
III.
Cemiyetimizin resmen kuruluşu     73
1. Hamit (öcal)ın hapsedilmesi     74-81
2. Tedavi için Viyana'ya gidişim     81-84
3. Gaziantep'e nakilhane     84-85
4. Dörtyol'da Hasan Rıza ile tanışmak     85-86
5. Adana'ya mecburi yerleşme     86-88
6. istanbul'a taşınmam      88
7. İskenderun ve havalisindeki çocuklara çıkan tahsil fırsatı 88 - 90
8. Bağımsız   Antalya milletvekili olmam ve Sökmen   soy¬adının verilmesi    90-91
9. Mebusluktan istifa etmek isteyişim   91-92
10.  Fransızların Suriye'de genel seçime gitmeleri     92-94
IV.
Atatürk'ün  İskenderun  ve   havalisinin   ismini   değiştirmesi,
adına Hatay demesi     95
1. Alevî meselesi     96-97
2. Eti Türkü  97-98
3. Davamızın Cenevre'ye intikali     98
4. Bağımsız milletvekili seçilişimin sebebi     98
5. Cenevre'ye giden ikinci heyet   99
Genevre'den gözlemci heyetinin gelişi ve plebisit     101
1. Doktor Abdurrahman Melek'in vali olması     101-103
VI.
Hatay Devletinin kurulması     105
1. Atatürk   tarafmdan   Cumhurbaşkanı   adayı   olarak gösterilmem     106 - 108
2. İnönü'yü ziyaret     108
3. Hatay Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçimi.. 108-109
4. Atatürk'ün telgrafı     109-111
5. İsmet inönü'nün tebriki    111
6. İcraat     111-113
7. Hatay hududunun kapatılması     113 -115
8. Türkiye hududunun Hatay Devletine açılışı  115
9. Atatürk'ün aramızdan ayrılması    115 -116
VII.
İltihâk kararı  117