İletişim +90 312 267 16 11

Hatay`ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, 1992

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Tayufur SÖKMEN
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi- Sayı: 32a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604990
  • Barkod : 9751604990
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 131. Sayfa + Tıpkıbasımlar

  • Ürün Barkodu

önsöz  1 -  3
1936-1939 yılları arasında Hatay  sorununun gelişmesiyle
ilgili bir özet  5 — 15
I.
Hatay Kurtuluş Savaşı nasıl oldu     17
1. Geçmişe ait bazı bilgiler     17 — 20
2. Kurtuluş Savaşı sırasında mücadeleler     20-25
3. Mako tarafından tuzağa  düşürülüşümüz  25-28
4. Maho'nun ikinci ihaneti     28-30
5. Maho'nun akibeti     30-32
6. Misak-ı Millî hudutları içinde olup olmadığımız hususunda Mustafa Kemal'le ilk temasımız     32-38
7. Fransızlarla ilk çarpışma     38-41
8. ibrahim   Hanano'nun teması     41
9. Fransızların Kefertarim baskını     41—43

10. Fransızların Kuseyr karargâhını basacakları haberi    .... 43-44
11. Selahattin Adil Paşa'ya ikinci gidiş ve îkizkuyu çarpışması 44-47
12. Biraderim İnayet Bey'in Arvat Adasına sürülmesi     47-49
13. Bir Ermeni vatandaşın yakalanışı ve deve hadisesi  49 — 52
14. Mürselzade Ahmet Bey'e yapılan iftira     52
15. Yeniköy'de Fransızlarla müsademe      52 — 53
16. Maraş'a hareketimiz     53
17. Mebusluk mazbatası    53
Sakarya Zaferi ve Ankara'ya ilk gidişim  57
1. Ankara îtilafnamesi       60-61
2. Hususi idarenin mahiyeti    61-62
3. örtülü faaliyete geçiş  62-66
4. ölüm cezasına çarptırılmam    66
5. Adana'ya yerleşmem  66-68
6. îsmet Paşa'nm Lozan'a gidişi     68-69
7. Lozan'a çekilen telgraf '  69-72
III.
Cemiyetimizin resmen kuruluşu     73
1. Hamit (öcal)ın hapsedilmesi     74-81
2. Tedavi için Viyana'ya gidişim     81-84
3. Gaziantep'e nakilhane     84-85
4. Dörtyol'da Hasan Rıza ile tanışmak     85-86
5. Adana'ya mecburi yerleşme     86-88
6. istanbul'a taşınmam      88
7. İskenderun ve havalisindeki çocuklara çıkan tahsil fırsatı 88 - 90
8. Bağımsız   Antalya milletvekili olmam ve Sökmen   soy¬adının verilmesi    90-91
9. Mebusluktan istifa etmek isteyişim   91-92
10.  Fransızların Suriye'de genel seçime gitmeleri     92-94
IV.
Atatürk'ün  İskenderun  ve   havalisinin   ismini   değiştirmesi,
adına Hatay demesi     95
1. Alevî meselesi     96-97
2. Eti Türkü  97-98
3. Davamızın Cenevre'ye intikali     98
4. Bağımsız milletvekili seçilişimin sebebi     98
5. Cenevre'ye giden ikinci heyet   99
Genevre'den gözlemci heyetinin gelişi ve plebisit     101
1. Doktor Abdurrahman Melek'in vali olması     101-103
VI.
Hatay Devletinin kurulması     105
1. Atatürk   tarafmdan   Cumhurbaşkanı   adayı   olarak gösterilmem     106 - 108
2. İnönü'yü ziyaret     108
3. Hatay Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçimi.. 108-109
4. Atatürk'ün telgrafı     109-111
5. İsmet inönü'nün tebriki    111
6. İcraat     111-113
7. Hatay hududunun kapatılması     113 -115
8. Türkiye hududunun Hatay Devletine açılışı  115
9. Atatürk'ün aramızdan ayrılması    115 -116
VII.
İltihâk kararı  117

<P>önsöz&nbsp;&nbsp;1 -&nbsp; 3<BR>1936-1939 yılları arasında Hatay&nbsp; sorununun gelişmesiyle<BR>ilgili bir özet&nbsp;&nbsp;5 &#8212; 15<BR>I.<BR>Hatay Kurtuluş Savaşı nasıl oldu&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;17<BR>1.&nbsp;Geçmişe ait bazı bilgiler&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;17 &#8212; 20<BR>2.&nbsp;Kurtuluş Savaşı sırasında mücadeleler&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;20-25<BR>3.&nbsp;Mako tarafından tuzağa&nbsp; düşürülüşümüz&nbsp;&nbsp;25-28<BR>4.&nbsp;Maho'nun ikinci ihaneti&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;28-30<BR>5.&nbsp;Maho'nun akibeti&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;30-32<BR>6.&nbsp;Misak-ı Millî hudutları içinde olup olmadığımız hususunda Mustafa Kemal'le ilk temasımız&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;32-38<BR>7.&nbsp;Fransızlarla ilk çarpışma&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;38-41<BR>8.&nbsp;ibrahim&nbsp;&nbsp; Hanano'nun teması&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;41<BR>9.&nbsp;Fransızların Kefertarim baskını&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;41&#8212;43</P> <P>10.&nbsp;Fransızların Kuseyr karargâhını basacakları haberi&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....&nbsp;43-44<BR>11.&nbsp;Selahattin Adil Paşa'ya ikinci gidiş ve îkizkuyu çarpışması&nbsp;44-47<BR>12.&nbsp;Biraderim İnayet Bey'in Arvat Adasına sürülmesi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;47-49<BR>13.&nbsp;Bir Ermeni vatandaşın yakalanışı ve deve hadisesi&nbsp;&nbsp;49 &#8212; 52<BR>14.&nbsp;Mürselzade Ahmet Bey'e yapılan iftira&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;52<BR>15.&nbsp;Yeniköy'de Fransızlarla müsademe&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;52 &#8212; 53<BR>16.&nbsp;Maraş'a hareketimiz&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;53<BR>17.&nbsp;Mebusluk mazbatası&nbsp; &nbsp;&nbsp;53<BR>Sakarya Zaferi ve Ankara'ya ilk gidişim&nbsp;&nbsp;57<BR>1.&nbsp;Ankara îtilafnamesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;60-61<BR>2.&nbsp;Hususi idarenin mahiyeti&nbsp; &nbsp;&nbsp;61-62<BR>3.&nbsp;örtülü faaliyete geçiş&nbsp;&nbsp;62-66<BR>4.&nbsp;ölüm cezasına çarptırılmam&nbsp; &nbsp;&nbsp;66<BR>5.&nbsp;Adana'ya yerleşmem&nbsp;&nbsp;66-68<BR>6.&nbsp;îsmet Paşa'nm Lozan'a gidişi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;68-69<BR>7.&nbsp;Lozan'a çekilen telgraf&nbsp;'&nbsp;&nbsp;69-72<BR>III.<BR>Cemiyetimizin resmen kuruluşu&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;73<BR>1.&nbsp;Hamit (öcal)ın hapsedilmesi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;74-81<BR>2.&nbsp;Tedavi için Viyana'ya gidişim&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;81-84<BR>3.&nbsp;Gaziantep'e nakilhane&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;84-85<BR>4.&nbsp;Dörtyol'da Hasan Rıza ile tanışmak&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;85-86<BR>5.&nbsp;Adana'ya mecburi yerleşme&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;86-88<BR>6.&nbsp;istanbul'a taşınmam&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;88<BR>7.&nbsp;İskenderun ve havalisindeki çocuklara çıkan tahsil fırsatı&nbsp;88 - 90<BR>8.&nbsp;Bağımsız&nbsp;&nbsp; Antalya milletvekili olmam ve Sökmen&nbsp;&nbsp; soy¬adının verilmesi&nbsp; &nbsp;&nbsp;90-91<BR>9.&nbsp;Mebusluktan istifa etmek isteyişim &nbsp;&nbsp;91-92<BR>10.&nbsp; Fransızların Suriye'de genel seçime gitmeleri&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;92-94<BR>IV.<BR>Atatürk'ün&nbsp; İskenderun&nbsp; ve&nbsp;&nbsp; havalisinin&nbsp;&nbsp; ismini&nbsp;&nbsp; değiştirmesi,<BR>adına Hatay demesi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;95<BR>1.&nbsp;Alevî meselesi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;96-97<BR>2.&nbsp;Eti Türkü&nbsp;&nbsp;97-98<BR>3.&nbsp;Davamızın Cenevre'ye intikali&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;98<BR>4.&nbsp;Bağımsız milletvekili seçilişimin sebebi&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;98<BR>5.&nbsp;Cenevre'ye giden ikinci heyet&nbsp;&nbsp;&nbsp;99<BR>Genevre'den gözlemci heyetinin gelişi ve plebisit&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;101<BR>1. Doktor Abdurrahman Melek'in vali olması&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;101-103<BR>VI.<BR>Hatay Devletinin kurulması&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;105<BR>1.&nbsp;Atatürk&nbsp;&nbsp; tarafmdan&nbsp;&nbsp; Cumhurbaşkanı&nbsp;&nbsp; adayı&nbsp;&nbsp; olarak gösterilmem&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;106 - 108<BR>2.&nbsp;İnönü'yü ziyaret&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;108<BR>3.&nbsp;Hatay Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçimi..&nbsp;108-109<BR>4.&nbsp;Atatürk'ün telgrafı&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;109-111<BR>5.&nbsp;İsmet inönü'nün tebriki&nbsp; &nbsp;&nbsp;111<BR>6.&nbsp;İcraat&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;111-113<BR>7.&nbsp;Hatay hududunun kapatılması&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;113 -115<BR>8.&nbsp;Türkiye hududunun Hatay Devletine açılışı&nbsp;&nbsp;115<BR>9.&nbsp;Atatürk'ün aramızdan ayrılması&nbsp; &nbsp;&nbsp;115 -116<BR>VII.<BR>İltihâk kararı&nbsp;&nbsp;117</P>