İletişim +90 312 267 16 11

Mübadele ve Samsun, 2000

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Nedim İPEK
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK- YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ

A - Mübadelenin Sebepleri

1- Yunanistan Krallığı'nın Kurulması ve Büyümesi

2- Yunanistan'daki Müslüman Türk Varlığı

3- Yunanistan'ın Nüfus Siyaseti

4- 1914 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

5- Lozan ve Mübadele

B - Mübadele Teşkilâtı

C - İskân Bölgelerinin Tespiti

İKİNCİ  BÖLÜM

MÜBADİLLERİN BİRİNCİ İSKÂN BÖLGESİNDE YERLEŞTİRİLMELERİ

A- Mübadillerin Türk  Limanlarına Nakledilmeleri

B- Mübadillerin Samsun'a Gelişleri

C- Mübadillerin Geçici Barınma, İaşe ve Sağlık Sorunları

1- Geçici Barınma Sorunu

2- İaşe Sorunu

3-Mübadillere Yapılan Yardımlar

4- Sağlık Sorunu

D- Mübadillerin Samsun'dan İskân Bölgelerine Sevk edilişleri

E- Mübadilleri İskân Faaliyetleri

1- Sinop

2- Gümüşhane

3- Çorum

4- Trabzon

5- Amasya

6- Ordu

7- Giresun

8- Tokat

9- Şebinkarahisar

10- Yozgat

11- Sivas

12- Samsun

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

MÜBADİLLERİN SAMSUN'DA YERLEŞTİRİLMESİ,

KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ

A - Mesken Sorunu

1- Şehirde Mesken Sorunu

2- Köylerde Mesken Sorunu

B - Arazi Tevzii

C - Ziraî Araç-Gereç ve Kredi Temini

D - Vergi Muafiyeti

E - Tefviz İşlemi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜBADİLLERİN SOSYAL ve  EKONOMİK YAPISI

A - Mübadillerin Sosyal Yapısı

1- Aile

2- Yaş Grupları

3- Cinsiyet Bakımından Göçmenler

4- Doğum Ölüm Oranı

5- Meslek Grupları

B - Mübadelenin Sosyal ve Ekonomik Tesirleri

1- Demografik Tesir

2- Ekonomik Tesir

3- İctimaî Tesir

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

BELGELER