İletişim +90 312 267 16 11

Harf Devrimi`nin 50. Yılı Sempzyumu, 1991

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar:
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 41(1)
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605379
  • Barkod : 9751605379
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 234 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Prof. Dr. AFET İNAN'İİİ Açış Söylevi   1
Prof. Dr. BAHADİR ALKİM : Yazının Başlangıcı  3
Tartışmalar ve Açıklamalar  17
Ord. Prof. SEDAT ALP : Eski Anadolu'da Yazı  19
Tartışmalar ve Açıklamalar    23
Prof. Dr. TALAT TEKİN : Göktürk Alfabesi    27
Doç. Dr. SEMİH TEZCAN : Türklerde Yazı Kültürünün Başlangıcı ve
Gelişimi  39
Prof. Dr. SADETTİN BULUÇ : Osmanlılar Devrinde Alfabe Tartışmaları .. 45
Doç.  Dr.    MUSTAFA   CANBOLAT :    Arap    Yazılı    Türk   Alfabesinin
Gelişmesi   49
Tartışmalar ve Açıklamalar    55
Doç. Dr.  JALE BAYSAL :   Harf DevrimVnden  önce  ve   Sonra   Türk
Yayın Hayatı  61
Tartışmalar ve Açıklamalar  73
Ord. Prof. HİKMET BAYUR :   Cumhuriyet Devrinde Atatürk'ün önderliğinde Harf Devrimi     75
Prof. Dr. AFET İNAN : Ellinci Yılda Türk Harf Devrimi  79
Prof. Dr. HASAN EREN : Yazıda Birlik  85
Tartışmalar ve Açıklamalar  91
Prof. Dr. COŞKUN ÜÇOK: Arap Harflerini Kullanmayan Müslümanlar . 99
Dr. İLBER ORTAYLİ :   Türk Harf DevrimVnin Dış Ülkelerdeki Etkileri
Üzerine  103
Tartışmalar ve Açıklamalar    109
Dr.   UYGUR   KOCABAŞOĞLU :   Harf Devriminin   Eğitim   ve   Kültür
Yaşamımız Üzerindeki Kimi Etkilerine Değin Gözlemler  113
Doç. Dr. MERAL ALPAY : Harf DevrimVnin Kütüphaneler Açısından
önemi     125
Tartışmalar ve Açıklamalar    129
İSMAİL ARAR : Gazi Alfabesi    147
RAUF İNAN : Yazı Değişimi  169
BİLÂL N. ŞİMŞİR : Türk Harf DevrimVnin Türkiye Dışına Yayılması:
Bulgaristan Türkleri örneği (32 sayfa belge ile)   . .  187
MELİH ERÇİN : Göktürk - Sekel - Fenike Yazıları Üzerine Üç Saptama
Bildirisi     207