İletişim +90 312 267 16 11

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi, 1997

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Dr. Halime DOĞRFU
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 19
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608449
  • Barkod : 9751608449
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 236 Sayfa + Harita

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA 
KISALTMALAR 
GİRİŞ 
KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM SİVRİHİSAR NAHİYESİ
SİVRİHİSAR NAHİYESİ'NİN TARİHÇESİ        
1- Osmanlı Hakimiyetine Kadar Sivrihisar. 
2- Osmanlı Döneminde Sivrihisar. 
3- Kentin Yetiştirdiği Ünlüler 
4-Nahiyenin Sının 
İKİNCİ BÖLÜM NAHİYE MERKEZİ SİVRİHİSAR
A- KENTİN FİZİKİ YAPISI ve DEMOGRAFİK DURUMU 
1- Sivrihisar Kalesi 
2- Mahallelerin Kuruluş ve Toponimisi 
3- Mahallelerin Demografik Durumu 
4- Kentin Tahmini Nüfusu 
SİVRİHİSAR'IN EKONOMİK DURUMU VE TİCARET 
1- Kentin Ekonomik Bünyesi 
2-Sivrihisar Çarşısı 
C - SİVRİHİSAR'DA VAKIF KAYITLARINA GÖRE CAMİ, MESCİD ve ZAVİYELER
1-Camiler 
2-Mescidler. 
3- Zaviyeler 
4- Sivrihisar Medresesi 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVRİHİSAR NAHİYESİNDE KIR YERLEŞMESİ
A-NAHİYEDE KÖY ve MEZRAALAR 
1- Köylerin Kuruluşu ve İsimleri 
2- Mezraalar 
3-Göçerler. 
B-NAHİYEDEKİ KÖYLERİN ANALİZİ 
1- Zeamet ve Timara Bağlı Köyler 
2- Sivrihisar Nahiyesindeki Köyler 
a) Sipahi Alanındaki Köyler 
b) Yaya ve Müsellem Köyleri 
c) Vakıf Toprağında Bulunan Köyler 
3- Nahiyenin Vakıf Kayıtlarına Göre Kırsal Kesimde Bulunan
Vakıf Eserleri 
a) Mescidler 
b) Zaviyeler 
4- Nahiyenin Tahmini Nüfusu. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SİVRİHİSAR NAHİYESİNDE TOPRAK İDARESİ VE ÜRETİM
A- SERBEST OLAN ve SERBEST OLMAYAN DİRLİKLER 
1- Zeamet ve Timarlar 
2- Yaya ve Müsellem Toprakları 
3-Vakıf ve Mülk Toprakları. 
B - NAHİYEDEKİ TİMAR SAHİPLERİNİN KİMLİK ve GÖREVLERİ 
C - NAHİYEDEKİ TARIMSAL ÜRETİM 
1- Tarım Alanları. 
2- Tarım Alanlarında Çalışanların Hukuki Statüsü .„..
3- Tapu Tahrir Defterlerine Göre Nahiyede Yetişen Ürünler 
4- Hayvancılık 
5-Ürünün Pazarlanması 
SONUÇ 
EK : I "Nahiye-i Sivrihisar" 
EK : II 1486 ve 1521 Tarihli Kayıtlara Göre Sivrihisar Nahiyesinde Vergi
Durumu 
EK : III Tapu Tahrir Defterlerinden Örnekler 
DİZİN 
HARİTA