İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Nilüfer BAYATLI
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi- Sayı: 17
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751609569
  • Barkod : 9751609569
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 230 Sayfa  + Tıpkıbasım+Haritalar

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ                                                    

  KISALTMALAR

  GİRİŞ                                                   

         A. XVI. yüzyılda Musul Eyâleti'nin Coğrafi
              Durumu       

         B. XVI. yüzyılın Başına Kadar Musul Bölgesinin Belli
              Başlı Tarîhî Olayları 

         C. Musul'un Osmanlılar Tarafindan Fethi.                                        

   I.BÖLÜM: MUSUL EYÂLETİ'NİN İDARÎ TEŞKİLÂTI    

         A. Musul Merkezi                                                   

             1. Beylerbeyi                                                    

             2. Alaybeyleri

             3. Kadılar                                                    

             4. Nazır-ı Evkaf                                                    

             5. Mültezimler                                                    

             6. Cizye Emini                                                    

             7. Kâtibler                                                    

        B. Musul Eyâleti'nin Livâları (Sancakları)                        

             1. Musul                                                    

             2. Kerkük    

             3. Erbil                        

             4. Şehr-i Zûr (Süleymaniye)                                                  

         C. Musul ve Kerkük                                                   

             1. Mahalle ve Mezraaları                                                  

             2. Bu Şehirlerdeki Anıtlar ve Evkafı, Medreseler,
                 Hamamlar ve Darbhane  

             3. Kaleler, Muhafızları ve Bunların Mevacibleri                                    

          D. Musul ve Kerkük'ün Has, Zeâmet ve Timarları                                       

    II. BÖLÜM: MUSUL EYÂLETİ'NİN SOSYAL
         DURUMU
           

         A. Topluluklar (Türkmenler, Kürtler ve Araplar)                                        

         B. Aşiretlerin İskân Durumu                                                  

         C. Aşiretlerin Ayaklanmaları, Aşiretlerden Alınan
              Vergiler                          

    III. BÖLÜM: MUSUL EYÂLETİ'NİN EKONOMİK
           HAYATI     

         A. Ticarî Mallar ve Bunlardan Alınan Vergiler                                            

         B. Tarım Ürünleri ve Bunlardan Alınan Vergiler.                                              

         C. Musul ve Çevresindeki Sınaî Tesisler                                                   

     IV. BÖLÜM: OSMANLI SAFEVÎ İLİŞKİLERİNİN
           MUSUL
EYÂLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ                       

          A. Solak Hüseyin Bey'in Akınları ve Serhad
                Bölgesinde olan Etkisi        

          B. Kürd Beylerinin İran Devleti'ne İlticaları                                                

     EKLER                                                  

         Musul ve Kerkük Kânûnnâmeleri                                                    

          - Kanûnnâme-i Nefs-i Dakûk ve Nahiye-i Dakûk                             

          - Kanûnnâme-i Nâhiye-yi Kerkük                                         

      SONUÇ                                             

      KAYNAKLAR                                              

      GENEL DİZİN