İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihî Coğrafyası için BİBLİYOGRAFYA, 1993

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Arif Müfid MANSEL
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XII. Dizi- Sayı: 1a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605512
  • Barkod : 9751605512
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 616 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  
KISALTMALAR 
I. Yunanistan  ve Doğu ülkelerine  dair umumî
malûmat veren, aynı zamanda Türkiyeyi nazarı itibare alan eserler 
II. Anadoluya   dair  yazılan   umumî   mahiyette eserler 
III. Anadolu. Müteferrik malûmat veren eserler
IV. Anadolu. Yunan ve Roma epigrafisi
V. Anadolu.  Arkeolojik hartalar  
VI. Anadolu. Müteferrik bölge, şehir, köy, dağ, ırmak ilâh...ye dair malûmat veren eserler
VII. İstanbul  
VIII. îstanbul civarı  
IX. Trakya  
X. Müzeler ve kolleksiyonlar  
XI. Arkeolojik,  yahut   arkeoloji  ile ilgili resmi ve hususi cemiyetler ve kurullar
XII. İlâveler ve tashihler  
Coğrafî adlar indeksi  
Müellif ve naşir adları indeksi