İletişim +90 312 267 16 11

Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, 1983

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Bruce W. McGOWAN (Ph. D.)
  • Basım Yılı: 1983
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı2
  • Dil : Türkçe, Ingilizce
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 542 Sayfa + Krokiler, Haritalar

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  
Giriş     
Ter ve Mevki Rehberi      
Metin
Sirem'in Vergi Kanunu     
İlok Nahiyesi     
Morovit' Nahiyesi  
Gırgurofçi Nahiyesi      
Vılkovar Nahiyesi     
Varadin Nahiyesi  
Çerevit' Nahiyesi      
Islankamen Nahiyesi  
İrig Nahiyesi     
Dimitrofça Nahiyesi     
Kupinik Nahiyesi 
Zemun Nahiyesi  
Nemçi Nahiyesi  
Podgoriye Nahiyesi     
İvankova Nahiyesi  
Posaviya Nahiyesi     
Raca Nahiyesi  
Seçilmiş Lügatçe  
Tefrik Edilmemiş Cenup Slav Şahıs İsimleri Endeksi

HARİTALAR
i. Sirem'in idarî Mıntakaları
2. Sirem'in Kasabaları
3. İstihkâmlar ve İnzibat İdaresi (Zabıta)
4. Çarşılar, Pazarlar ve İskeleler
5. Sirem Toprakları
6. En Büyük Köyler
7. En Fakir Köyler
8. En Verimli Köyler
9. Hububatça Verimli Köyler

10. Üzüm bakımından Verimli Köyler
11. Domuz bakımından Verimli Köyler
12. Koyun bakımından Verimli Köyler
13. En Ağır Para Vergisi ödeyen Köyler
14. Vergi İmtiyazlarına Sahip Hizmet Zümreleri (Ahalileri)
KROKİLER
I. Sirem Sancağı içinde Devlet Varidatının Kaynakları
II. Sirem Sancağının Ziraî Mahsullerinin Yirminci Asrın Ortaları Ölçülerine göre Nisbî Kıymeti.

*************************************************

CONTENTS
Acknozvledgements    
Introduction    
Directory of Localities   
Text
The Tax Law of Sirem  
İlok District    
Morovit' District  
Gırgurofçi District  
Vılkovar District     
Varadin District     
Çerevit' District  
Islankamen District  
îrig District     
Dimitrofça District  
Kupinik District     
Zemun District     
Nemçi District  
Podgoriye District   
îvankova District    
Posaviya District    
Raca District    
Selected Vocabulary  
Index of Undifferentîated South Slav Personal Names

MAPS
i. The Administrative Subdivisions of Sirem
2. The Towns of Sirem
3. Fortifications and Poliçe
4. Markets, Fairs, and Docks
5. Soils of Sirem
6. Largest Villages
7. Poorest Villages
8. Most Prosperous Villages
9. Grain-Surplus Villages

10. Grape-Surplus Villages
11. Pig-Surplus Villages
12. Sheep-Surplus Villages
13. Villages Paying Heaviest Cash Taxes
14. Service Gommunities with Tax Privileges
CHARTS
I. Sources of State Revenue in the District of Sirem
II. Estimated Relative Value of the  Agricultural  Products of the District of Sirem by Mid-Twentieth Century Standards.