İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine Kadar Nahçıvan (1918-1921), 2001

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: İbrahim Ethem ATNUR
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 975161452X
  • Barkod : 975161452X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 463 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

I.BÖLÜM

DOĞU HAREKÂTI VE TÜRK KUVVETLERİNİN KAFKASYA'YA GİRİŞİ

A. DOĞU HAREKÂTI

1- Birinci Dünya Harbi Sonlarına Doğru Kafkas Cephesi

2- Erzincan Mütarekesi

3- Brest-Litovsk Barışı

4- Türk İleri Harekâtı

5- Trabzon Konferansı (14 Mart-14 Nisan 1918)

6-Türk İleri Harekâtı'nın Devamı

7- Batum Konferansı (11 Mayıs-4 Haziran 1918)'nda Nahçıvan Meselesi

B. NAHÇIVAN'DA TÜRK İDARESİNİN KURULMASI

1- Türk Ordusunun Gelişine Kadar Nahçıvan

a) Erivan Vilâyeti Müslümanlarının Yardım İstekleri

b) Halil Bey'in Nahçıvan'a Gelişi ve Faaliyetleri

c) Halil Bey'in Kimliği  ve Nahçıvan Mutasarrıflığı Meselesi

d) Antranik'in Faaliyetleri ve İslam Ahaliye Yapılan Mezalim

2- Türk Ordusu'nun Nahçıvan'a Gelişi

3- Mahalli ve Mülkî Teşkilatlanma

4- Türk Kuvvetlerinin Nahçıvan'a Sevki

a) Askeri Birliklerin Yeniden Düzenlenmesi

b) Türk Kuvvetlerinin Ermenilere Karşı Yürüttüğü Mücadele

c) Milis Teşkilatının Kurulması

C. TÜRK ORDUSUNUN BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLMESİ

1- Çekilme Emri ve Yapılan Hazırlıklar

2- Çekilme Emri Karşısında Halkın Durumu

3- Türk Kuvvetlerinin Bölgeden Çekilmesi

II.BÖLÜM

ARAS VADİSİNDE MÜNFERİD HÜKÛMETLER DÖNEMİ

A. ARAS TÜRK HÜKÛMETİ

1- Aras-Türk Hükûmeti'nin Kuruluşuna Giden Yol

a) Mülkî Teşkilâtlanma

b) Askeri Teşkilatlanma

2- Hükûmetin Kuruluşu

3- Hükûmetin Askerî Teşkilâtlanma Faaliyetleri

4- Ermenilere Karşı Yürütülen Mücadeleler

5- Aras-Türk Hükûmeti'nin Yıkılışı

6- Aras Türk Hükûmeti'nin Kars İslâm Şûrası Hükûmeti'ne İltihakı Meselesi

B. NAHÇIVAN HÜKÛMETLERİ

1- Mahalli Hükûmet "Hükûmet-i Mahalliye" Dönemi

2- Milli Şûra Hükûmeti3- Hanlar "Diktatora" Hükûmeti

III.BÖLÜM

NAHÇIVAN'DA İNGİLİZ VE ERMENİ YÖNETİMLERİ VE AMERİKAN VALİLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI

A.  NAHÇIVAN'DA İNGİLİZ YÖNETİMİ

1- İngiliz Askeri Valiliği'nin Kuruluşu

2- Nahçıvan'da İngiliz Uygulamaları

3- İngiliz Politikasında Değişiklik ve Nahçıvan'ın Ermenistan'a Bırakılması Meselesi

a) Han Tekinski'nin Çalışmaları ve Azerbaycan'ın Tutumu

b) Nahçıvan Ahalisinin İngiliz ve Ermeni Makamları ile  Yaptığı Görüşmeler ve İlhaka Tepkisi

4- İngilizlerin Nahçıvan'dan Çekilmesi

B. NAHÇIVAN'DA ERMENİ YÖNETİMİ

1- Nahçıvan'ın Ermenilerce İşgali

2- Nahçıvan'da Ermeni Yönetiminin Kurulması

3- Ermeni Yönetiminin Uygulamaları

a) Vedi Savaşları

b) Aras Vadisi Müslümanlarının Yardım İstekleri ve Hadiselerin Türkiye ile Azerbaycan'daki Akisleri

4- Nahçıvan'da Kurtuluş Mücadelesi Hazırlıkları

5- Nahçıvan'da Savaş ve Ermeni Yönetiminin Sonu

6- Ermenistan'da Panik ve Müttefiklerin Çabaları

C. NAHÇIVAN'DA AMERİKAN VALİLİĞİ KURULMASI PROJESİ

1- Amerikalıların Kafkasya'ya Gelişi Nahçıvan'la İlgili Faaliyet ve Politikaları

2- Nahçıvan'da Tarafsız Bölge İlanı ve Amerikan Valiliği Kurma

Çabaları

a) Nahçıvan ve Havalisi Müslümanlarının Amerikan Valiliği Teşkiline Bakışı

b) Albay Rhea'nın Nahçıvan Yolculuğu ve Haskell Planının İflası

IV.BÖLÜM

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KONTROLÜNDE NAHÇIVAN

A. NAHÇIVAN'DA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN VARLIĞI

1-Türkiye-Nahçıvan İlişkileri

a) Türkiye Açısından Nahçıvan'ın Önemi

b) Nahçıvanlıların Türkiye'ye Bakışı

c) Nahçıvan Meseleleri Karşısında Türkiye

d) Halil Bey'in Nahçıvan'a Gönderilmesi Meselesi

2- Azerbaycan İçin Nahçıvan Meselesi

3- Azerbaycan-Nahçıvan İlişkileri

B. NAHÇIVAN'DA MAHALLİ İDARE VE GELİŞEN OLAYLAR

1-Güç Odakları

2- İdari, Askerî ve İktisadî Teşkilât

3- Amerikan Heyetleri ile Yapılan Görüşmeler

4- Muhacir (Kaçkın) Meselesi

5- Ermenilerle Mücadele

a) Agulis (Goghtan) Meselesi

b) Hudud Çarpışmaları

c) Nahçıvan Etrafında Ermeni Mezalimi

6- Liderler Arasında Gerginlik ve İdari Yapıdaki Olumsuzluklar

C. NAHÇIVAN'A KUVVET SEVKİ VE ERMENİLERLE SAVAŞ

1- Nahçıvan'a Müfreze Gönderilmesi Meselesi

2- Ermenistan'a Karşı Yapılması Düşünülen Taarruz Planları ve Nahçıvan

3- Nahçıvan'da Huzursuzluk ve Halil Bey'in Türkiye'ye Dönüşü

4- Binbaşı Veysel Bey Nahçıvan'da

5- Beklenen Mağlubiyet

6- Mağlubiyet Sonrasındaki Gelişmeler

a) Ahali'de Panik

b) Şahtahtı'nda Savunma Hazırlıkları ve Nahçıvan Milli Şûrası'nın Engelleyici Faaliyetleri Karşısında Türk Askeri Makamlarının

Tepkisi

c) Ermenilere Sulh Teklifi

7- Şahtahtı'nın Düşüşü

8- Nahçıvan'daki Azerbaycan Kuvvetleri ve Bunların Türkiye'ye Getirtilmesi Meselesi

V.BÖLÜM

TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİNDE NAHÇIVAN (1920-1921)

A. NAHÇIVAN'DA TÜRK-SOVYET BULUŞMASI

1- Türk-Sovyet İlişkilerinin Başlaması ve Kızıl Ordu'nun Nahçıvan'a Daveti

2- Nahçıvanlıların Türk-Sovyet Yakınlaşmasına Tepkileri

3- Kızıl Ordu Nahçıvan Yolunda

4- Beklenen Buluşma

B. KIZIL KUVVETLER KONTROLÜNDE NAHÇIVAN

1- Nahçıvan'da Sovyetleşme

a) Revkom (Nahçıvan İnkılâp Komitesi) Teşkilâtının Kuruluşu ve Üyeleri

b) Eski Yöneticilerin Akıbeti

2- Türkiye'ye Giden İlk Sovyet Heyeti ve Goris-Nahçıvan Yolunun Kapanması

3- Sovyet Rusya-Ermenistan Antlaşması (10 Ağustos 1920) ve Nahçıvan

4- Türk Kızıl Müfrezesinin Çeşitli Faaliyetleri

5- Türk Kızıl Müfrezesi'nin Erzak Meselesi

6- Kızıl Kuvvetler ile Ermeniler Arasındaki Çarpışmalar

C. NAHÇIVAN'DA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI

1- Şahtahtı'yı Ele Geçirme Hazırlıkları

2-Nahçıvan'da Son Zafer

D. GÜMRÜ ANTLAŞMASINA GÖRE NAHÇIVAN'IN STATÜSÜ VE SONRAKİ GELİŞMELER

1- Gümrü Antlaşması'na Göre Nahçıvan

2- Gümrü Antlaşmasına Göre Nahçıvan'daki Demiryollarından Ermenilerin Yararlanması Hususunda Yapılan Çalışmalar

3- Nahçıvan'ın Ermenistan'a Bağlanması Meselesi

a) Sovyet Azerbaycanı'nın Ermenistan'a Hediyesi

    aa) Nahçıvanlıların Tepkisi

    bb) Nahçıvan'ın Ermenistan'a Verilmesi Karşısında Türkiye

b) Veysel Bey-Velibeyov Mücadelesi

4- Nahçıvan'da Türk-Rus Gerginliği

5- Nahçıvan Ahalisinin Bolşeviklere Karşı İsyanı

E. ANTLAŞMALARLA NAHÇIVAN'IN STATÜSÜ'NÜN BELİRLENMESİ

1. Moskova Antlaşması ve Nahçıvan

a) Türk Müfrezesi'nin Nahçıvan'dan Ayrılışı

2- Kars Antlaşması ve Nahçıvan

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER

FOTOĞRAFLAR VE RESİMLER

HARİTALAR

<P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ÖNSÖZ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">KISALTMALAR<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">GİRİŞ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt" align=center><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>I.BÖLÜM<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>DOĞU HAREKÂTI VE TÜRK KUVVETLERİNİN KAFKASYA'YA GİRİŞİ<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">A. DOĞU HAREKÂTI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Birinci Dünya Harbi Sonlarına Doğru Kafkas Cephesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Erzincan Mütarekesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Brest-Litovsk Barışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Türk İleri Harekâtı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Trabzon Konferansı (14 Mart-14 Nisan 1918)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">6-Türk İleri Harekâtı'nın Devamı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">7- Batum Konferansı (11 Mayıs-4 Haziran 1918)'nda Nahçıvan Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">B. NAHÇIVAN'DA TÜRK İDARESİNİN KURULMASI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Türk Ordusunun Gelişine Kadar Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Erivan Vilâyeti Müslümanlarının Yardım İstekleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Halil Bey'in Nahçıvan'a Gelişi ve Faaliyetleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">c) Halil Bey'in Kimliği<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ve Nahçıvan Mutasarrıflığı Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">d) Antranik'in Faaliyetleri ve İslam Ahaliye Yapılan Mezalim<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Türk Ordusu'nun Nahçıvan'a Gelişi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Mahalli ve Mülkî Teşkilatlanma<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Türk Kuvvetlerinin Nahçıvan'a Sevki<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Askeri Birliklerin Yeniden Düzenlenmesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Türk Kuvvetlerinin Ermenilere Karşı Yürüttüğü Mücadele<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">c) Milis Teşkilatının Kurulması<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">C. TÜRK ORDUSUNUN BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLMESİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Çekilme Emri ve Yapılan Hazırlıklar<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Çekilme Emri Karşısında Halkın Durumu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Türk Kuvvetlerinin Bölgeden Çekilmesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt" align=center><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>II.BÖLÜM<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>ARAS VADİSİNDE MÜNFERİD HÜKÛMETLER DÖNEMİ<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">A. ARAS TÜRK HÜKÛMETİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Aras-Türk Hükûmeti'nin Kuruluşuna Giden Yol<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Mülkî Teşkilâtlanma<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Askeri Teşkilatlanma<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Hükûmetin Kuruluşu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Hükûmetin Askerî Teşkilâtlanma Faaliyetleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Ermenilere Karşı Yürütülen Mücadeleler</FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Aras-Türk Hükûmeti'nin Yıkılışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">6- Aras Türk Hükûmeti'nin Kars İslâm Şûrası Hükûmeti'ne İltihakı </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">B. NAHÇIVAN HÜKÛMETLERİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Mahalli Hükûmet "Hükûmet-i Mahalliye" Dönemi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Milli Şûra Hükûmeti3- Hanlar "Diktatora" Hükûmeti<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt" align=center><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>III.BÖLÜM<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>NAHÇIVAN'DA İNGİLİZ VE ERMENİ YÖNETİMLERİ VE AMERİKAN VALİLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">A.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>NAHÇIVAN'DA İNGİLİZ YÖNETİMİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- İngiliz Askeri Valiliği'nin Kuruluşu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Nahçıvan'da İngiliz Uygulamaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 11.9pt; TEXT-INDENT: 3.1pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- İngiliz Politikasında Değişiklik ve Nahçıvan'ın Ermenistan'a Bıra</FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">kılması Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Han Tekinski'nin Çalışmaları ve Azerbaycan'ın Tutumu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 41pt; TEXT-INDENT: -13pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Nahçıvan Ahalisinin İngiliz ve Ermeni Makamları ile&nbsp; Yaptığı Görüşmeler ve İlhaka Tepkisi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- İngilizlerin Nahçıvan'dan Çekilmesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">B. NAHÇIVAN'DA ERMENİ YÖNETİMİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Nahçıvan'ın Ermenilerce İşgali<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Nahçıvan'da Ermeni Yönetiminin Kurulması<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Ermeni Yönetiminin Uygulamaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Vedi Savaşları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 26pt 0pt 42pt; TEXT-INDENT: -14pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 362.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Aras Vadisi Müslümanlarının Yardım İstekleri ve Hadiselerin Türkiye ile Azerbaycan'daki Akisleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Nahçıvan'da Kurtuluş Mücadelesi Hazırlıkları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Nahçıvan'da Savaş ve Ermeni Yönetiminin Sonu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">6- Ermenistan'da Panik ve Müttefiklerin Çabaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">C. NAHÇIVAN'DA AMERİKAN VALİLİĞİ KURULMASI PROJESİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Amerikalıların Kafkasya'ya Gelişi Nahçıvan'la İlgili Faaliyet ve </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Politikaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Nahçıvan'da Tarafsız Bölge İlanı ve Amerikan Valiliği Kurma<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 32pt; TEXT-INDENT: -6pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Çabaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Nahçıvan ve Havalisi Müslümanlarının Amerikan Valiliği Teşkiline </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Bakışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Albay Rhea'nın Nahçıvan Yolculuğu ve Haskell Planının İflası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt" align=center><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>IV.BÖLÜM<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KONTROLÜNDE NAHÇIVAN<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">A. NAHÇIVAN'DA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN VARLIĞI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1-Türkiye-Nahçıvan İlişkileri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Türkiye Açısından Nahçıvan'ın Önemi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Nahçıvanlıların Türkiye'ye Bakışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">c) Nahçıvan Meseleleri Karşısında Türkiye<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">d) Halil Bey'in Nahçıvan'a Gönderilmesi Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Azerbaycan İçin Nahçıvan Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Azerbaycan-Nahçıvan İlişkileri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">B. NAHÇIVAN'DA MAHALLİ İDARE VE GELİŞEN OLAYLAR<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1-Güç Odakları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- İdari, Askerî ve İktisadî Teşkilât<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Amerikan Heyetleri ile Yapılan Görüşmeler<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Muhacir (Kaçkın) Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Ermenilerle Mücadele<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Agulis (Goghtan) Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Hudud Çarpışmaları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">c) Nahçıvan Etrafında Ermeni Mezalimi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE">6- Liderler Arasında Gerginlik ve İdari Yapıdaki Olumsuzluklar</SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">C. NAHÇIVAN'A KUVVET SEVKİ VE ERMENİLERLE SAVAŞ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Nahçıvan'a Müfreze Gönderilmesi Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Ermenistan'a Karşı Yapılması Düşünülen Taarruz Planları ve </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Nahçıvan'da Huzursuzluk ve Halil Bey'in Türkiye'ye Dönüşü<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Binbaşı Veysel Bey Nahçıvan'da<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Beklenen Mağlubiyet<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">6- Mağlubiyet Sonrasındaki Gelişmeler<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Ahali'de Panik<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt 41pt; TEXT-INDENT: -13pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Şahtahtı'nda Savunma Hazırlıkları ve Nahçıvan Milli Şûrası'nın Engelleyici Faaliyetleri Karşısında Türk Askeri Makamlarının<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 41pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Tepkisi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">c) Ermenilere Sulh Teklifi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">7- Şahtahtı'nın Düşüşü<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 25pt; TEXT-INDENT: -10pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">8- Nahçıvan'daki Azerbaycan Kuvvetleri ve Bunların Türkiye'ye Getirtilmesi Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt" align=center><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>V.BÖLÜM<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİNDE NAHÇIVAN (1920-1921)<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">A. NAHÇIVAN'DA TÜRK-SOVYET BULUŞMASI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Türk-Sovyet İlişkilerinin Başlaması ve Kızıl Ordu'nun Nahçıvan'a </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Daveti<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Nahçıvanlıların Türk-Sovyet Yakınlaşmasına Tepkileri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 2pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Kızıl Ordu Nahçıvan Yolunda<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Beklenen Buluşma<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">B. KIZIL KUVVETLER KONTROLÜNDE NAHÇIVAN<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Nahçıvan'da Sovyetleşme<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Revkom (Nahçıvan İnkılâp Komitesi) Teşkilâtının Kuruluşu ve </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Üyeleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Eski Yöneticilerin Akıbeti<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Türkiye'ye Giden İlk Sovyet Heyeti ve Goris-Nahçıvan Yolunun </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Kapanması<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Sovyet Rusya-Ermenistan Antlaşması (10 Ağustos 1920) ve Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Türk Kızıl Müfrezesinin Çeşitli Faaliyetleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Türk Kızıl Müfrezesi'nin Erzak Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">6- Kızıl Kuvvetler ile Ermeniler Arasındaki Çarpışmalar<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">C. NAHÇIVAN'DA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Şahtahtı'yı Ele Geçirme Hazırlıkları<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2-Nahçıvan'da Son Zafer<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">D. GÜMRÜ ANTLAŞMASINA GÖRE NAHÇIVAN'IN STATÜSÜ VE SONRAKİ GELİŞMELER<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1- Gümrü Antlaşması'na Göre Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 26pt 0pt; TEXT-INDENT: -11pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Gümrü Antlaşmasına Göre Nahçıvan'daki Demiryollarından Ermenilerin Yararlanması Hususunda Yapılan Çalışmalar<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: DE"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">3- Nahçıvan'ın Ermenistan'a Bağlanması Meselesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Sovyet Azerbaycanı'nın Ermenistan'a Hediyesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: 41.0pt right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>aa) Nahçıvanlıların Tepkisi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: 41.0pt right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>bb) Nahçıvan'ın Ermenistan'a Verilmesi Karşısında Türkiye<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">b) Veysel Bey-Velibeyov Mücadelesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4- Nahçıvan'da Türk-Rus Gerginliği<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">5- Nahçıvan Ahalisinin Bolşeviklere Karşı İsyanı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">E. ANTLAŞMALARLA NAHÇIVAN'IN STATÜSÜ'NÜN BELİRLENMESİ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">1. Moskova Antlaşması ve Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">a) Türk Müfrezesi'nin Nahçıvan'dan Ayrılışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoToc1 style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">2- Kars Antlaşması ve Nahçıvan<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">SONUÇ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">BİBLİYOGRAFYA <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">DİZİN <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">EKLER<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">FOTOĞRAFLAR VE RESİMLER<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; tab-stops: right dotted 335.0pt blank 361.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">HARİTALAR<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>