İletişim +90 312 267 16 11

Makâlât-ı Seyiyid Hârûn, Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ (Tenkitli Basım), 1991

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Doç. Dr. Cemâl KURNAZ
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVIII. Dizi, Sayı: 9
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604125
  • Barkod : 9751604125
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 125 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
Önsöz       
MAKÂLÂT-I SEYYİD HÂRÛN
i. Nüshaları       
2. Metin Kurmada Takip Edilen Yol    
3. Eserin   Konusu     
4. Eserin   Şahıs   Kadrosu     
5. Eserin Yazarı,  Yazılış  Tarihi  ve  Sebebi     
6. Eserin  Kaynaklan     
7. Dil ve  İmlâ  Özellikleri     
8. Üslûp ve İfade Özellikleri     
9. Eserdeki   Keramet   Motifleri
10.     Eserin  Tarihî  Önemi     
11. Eserde Yer Alan Folklorik Bilgiler    
12. Eserde Yer Alan Toponomik Bilgiler    
Bibliyografya      
Transkripsiyon Sistemi     
METİN    
İngilizce  Özet  (Summary)      
Kişi   Adları   İndeksi      
Yer Adları  İndeksi     
Manisa Nüshasının Tıpkıbasımı