İletişim +90 312 267 16 11

Câbî Tarihi 2, 2003

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Câbî ÖMER EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 24
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161578X
  • Barkod : 975161578X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 2 Cilt

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR 
I. BÖLÜM
 
MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR 
A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi
B- Eserin İsmi  
C- Te'lif Tarihi 
D- Te'lif Sebebi 
E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri 
1. Es'ad Efendi Nüshası 
2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası  
3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası 
F- Dil ve Üslûbu 
II. BÖLÜM
 
CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI 
A- Müellifin Müşâhâdeleri
B- Yazılı Kaynaklar 
G İstimâ'î Kaynaklar 
III. BÖLÜM
 
ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ 
A- Muhtevâsı 
B- İlmî Kıymeti 
C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar 
D- Metnin Fihristi 
METİN 
DİZİN 

<P>ÖNSÖZ  <BR>BİBLİYOGRAFYA <BR>KISALTMALAR  <BR>I. BÖLÜM<BR>  <BR>MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR  <BR>A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi <BR>B- Eserin İsmi   <BR>C- Te'lif Tarihi  <BR>D- Te'lif Sebebi  <BR>E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri  <BR>1. Es'ad Efendi Nüshası  <BR>2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası   <BR>3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası  <BR>F- Dil ve Üslûbu  <BR>II. BÖLÜM<BR>  <BR>CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI  <BR>A- Müellifin Müşâhâdeleri <BR>B- Yazılı Kaynaklar  <BR>G İstimâ'î Kaynaklar  <BR>III. BÖLÜM<BR>  <BR>ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ  <BR>A- Muhtevâsı  <BR>B- İlmî Kıymeti  <BR>C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar  <BR>D- Metnin Fihristi  <BR>METİN  <BR>DİZİN  <BR></P>