İletişim +90 312 267 16 11

Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, 1989

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Halil İNALCIK, Mevlûd OĞUZ
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVIII. Dizi, Sayı: 1a
  • Dil :
  • ISBN : 9751601533
  • Barkod : 9751601533
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
TRANSKRİPSİYON   İÇİN   KULLANILAN  BAZI
İŞARETLER     
GAZAVÂT-I SULTÂN  MURÂD b. MEHEMMED   HÂN
İÇİNDEKİLER     
GAZAVÂT-I SULTÂN  MURAD  b. MEHEMMED   HÂN (Türk Harflerile  Metin)     
GAZAVATNAME'DE   İMLÂSI   YANLIŞ   ARAPÇA   VE FARSÇA SÖZLÜKLER     
NOTLAR, HALİL İNALCIK   
LÜGATÇE       
BASILI METNİN DİZİNİ     
TIPKI - BASIM METİN (Alttan rakamlı)