İletişim +90 312 267 16 11

Tamu Yelleri, 1994

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Esat K. ERTUR
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXIV. Dizi, Sayı: 18
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606578
  • Barkod : 9751606578
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 231 Sayfa + Belgeler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

1-     Osmanlı İmparatorluğunun Bir İlçesi: 1870'lerde Tire

2-  Tire'de Yaşam, El Sanatları, Çalışkan Kadınlar

3-  Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Öğretim

4-  Ayrıksın Gelenekler

5-  Rüşdiye Mektebi

İKİNCİ BÖLÜM

1-      İkinci Abdülhamid Dönemi

2-  Tire'de Medreseler ve Askerlik işlemleri

3-1880'de İstanbul-İstanbul'da Nasıl, Neler Okunurdu?

4-   ingiliz Yönetiminde Kıbrıs

5-   Lefkoşe

6-   Yine İstanbul ve Parasızlık

7-       ikinci Kez Kıbrıs-Azkalsın Tutuklanıyordum

8-   Şam ve Berut'a Yaptığım Geziler ve Oralarda Gördüklerim ...

9-   Yoksul Bir Öğrenci

 

10- Karacabey  Yolculuğu

11-     Abdülhamid istibdadı Koyulaşıyor

12- Sonunda Yargıç ve Müderris Oluyorum

13- Şeyhülislâmın "Mutfak Masrafı"nı Ödemek Gerekiyor

14- Zoraki Bir Evlenme

 

15-  İlk Yargıçlığım: Kırkağaç, Türklerle Savaş İçin Ege Bölgesinde Para Toplayan Yunanlı Papazlar

16-  Şair Eşref, Kaymakam

17-       Kırkağaç'ta Görevim Sona Eriyor

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1-     Yirmi Yıllık İstibdat Dönemi - Yeniden Nasıl Yargıç Olunur?

2-  İkinci Yargıçlığım: Batı Trakya'da Avrethisar

3-   Hakkâri'ye Nasıl Gidilir?

4-   Hakkâri'de   Şeyhler,   Hamidiye   Alayları,   Kürt   ve   Ermeni Çatışmaları

5-   Devlet! Nasıl Devlet?!

6-   Dönüş Yolunda Ermeni Fedaileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-      Hafiyeler Egemenliğinde ve Kargaşa içinde Bir İstanbul

2-  Hafiyelerle Başım Derde Giriyor

3-  Trablusgarp (Libya) Yolculuğu

4-  İtalyanların Libya Üzerindeki Sinsi Emelleri

5-  ikinci Meşrutiyet

6-  Hareket Ordusu ve Abdülhamid'in Tahttan İndirilmesi

7-      Meşrutiyet Yönetimi

8-  Musa Kâzım'la Görüşmemiz

9-  Üsküdar Yargıcı Oluyorum

BEŞİNCİ BÖLÜM

1-Yemen Serüveni

2-   Özel Yasa Çıkmıştı, Ne Var ki

3-   SanVya Doğru

4-   Menaha

5-   Yemen Konusunda Düşüncelerimi Kara Kemal'e Anlatmıştım-İstanbul'dan Ayrılmadan Önce Talât'la Gizli Görüşme ve Karar

6-   San'a

7-       İmam Yahya -Ayaklanma ve Savaş Kızışıyor.

8-   İstanbul'dan Kuvvayı Umumiye Geliyor

9-   İzzet Paşa'nın Yemen'deki Çalışmaları, İmam Yahya ile Barış Gi­rişimleri, İsmet Bey'le (İnönü) İlk Karşılaşmam

 

10- İngiliz Parmağı

11-     İmam Yahya ile Barış

12- İdrisi Ayaklanıyor

13- İdrisi ile Görüşmeye Memur Ediliyorum

14- İdrisi'nin Elini Öpen Osmanlı Paşası

15-   İdrisi ile Görüşmeler ve Başkaca Olaylar

16-   Hamidiye   Gemisi  ve  Rauf Bey   Geliyor-Idrisi   ile  Anlaşma Sağlanamıyor . '.

ALTINCI BÖLÜM

1-      Yemen'den istanbul'a Dönüş

2-  Birinci Dünya Savaşında İstanbul

3-  Yusuf İzzettin'in İntiharı*

4-  Savaşa Karşın Yaşam Sürüyor]

5-  Abdülhamid'in Öiümü-Kızılsultan'm Boynunda Taşıdığı Gizemli Kitap ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın Merakı]

6-  Kızılsultan'ın Yaşamı Boyu Yanında Taşıdığı ve Geceleri Yastığı­nın Altına Koyduğu Tılsımlı Muskanın öyküsü]

7-      İmparatorluğun Son Surre Emini Oluyorum]

8-  Surre  Emini  Olarak Yola  Çıkıyorum-Mustafa  Kemal'le  İlk Karşılaşmam 3

9-  Acıklı Sonuç-Yenilgi-Mondros

YEDİNCİ BÖLÜM

1-     Karanlık Günler ]

2-  Yunan İzmir'e Çıkıyor]

3-  Mustafa Kemal Damat Ferit Hükümetini Düşürüyor-Sisli Günler  3

4-  Anadolu'da Parlayan Işık]

5-  İstanbul Mebusu Seçiliyorum]

6-  İstanbul ve İşgalciler Yeni Dolaplar Çevirmeye Kalkışıyorlar  ]

7-  Sonunda "Meclisi Mebusan" Açılıyor ]

8-  Meclis Çalışmalara Başlıyor3

9-  Ulusal Ant (Misakı Milli)3

 

10- İstanbul İşgal Ediliyor3

11-     Meclis'i Mebusan'ın Son Toplantısı3

12- Çember Daralıyor, İzleniyorumS

13- Sonunda Anadolu'ya Geçme Olanağına Kavuşuyorum!

14- Mustafa Kemal'le İkinci Karşılaşmam;

15- Emeklilik  ',

DİZİN;

BELGELER