İletişim +90 312 267 16 11

İstiklâl Savaşında GARP CEPHESİ NASIL KURULDU, 1990

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Rahmi APAK
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXIV. Dizi- Sayı: 16
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602289
  • Barkod : 9751602289
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 230 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Yazanın Birkaç Sözü

Önsöz

BİRİNCİ FASIL

Yunan Ordusunun İzmir’e Çıkışı

Yunanlılara Göre İzmir işgali

İzmir’in Yunanlılar Tarafından işgalinin İstanbul’daki Tesiri

15 Mayıstan Sonra Yunan ileri Hareketleri ve Millî Mücadelenin
Kuruluşu

Istanbuldaki Harbiye Nezaretinin ve Genel Kurmayın Garp Cephe­
si Teşekkülündeki Rolü

İzzet Paşa Hükümetinin Düşmesinden Sonra İstanbul İşgal Ordula­
rının ve Yerli Rum ve Ermenilerin Türklere Karşı Tecavüz ve
Hakaretleri, Sönmüş ve Yılmış Olan Millî İzzetinefsi Nasıl Tek­
rar Uyandırmıştır?

Yunanlılara Göre Haziranın Onundan Sonraki Vakayi

Balıkesir ve Salihli Cephesinin İlk Kuruluşunda Rol Oynıyanlar .

15 Mayıs-Ağustosa Kadar Vak'alar Balıkesir

Yunanlıların Mukabelesi

Ayvalık Mıntakası

Ödemiş Mıntakası

izmir ve îstanbulda İtilâf Devletleri Mümessillerine

Fakat 15 Mayısta İlk Kurşunu Atan, İzmirin, Mahpustan Kaçmış Yağız
Delikanlısı, Bizim İlk Kurşunu Sıkan Sembolümüz Olsun

Menderes Mıntakası

Denizli

Nazillinin Geri Alınmasından Sonraki Hadiseler

Aydın Muharebesi

İKİNCİ FASIL

Kongreye İştirak Eden Mümessiller

Heyeti Merkeziye Azası

Teşkilât Kısmı

Kadro

Bütçe

Birinci Anzavor isyanı

ikinci Anzavor Vak'ası

Kasap Osman ve ilk Vahşetleri

Düzce'deki Hareket

Çekilen Telgraf Sureti

isyan Hareketinin Bolu ve Geredeye Akışı

Geredenin isyana Katılması

Mudurnudaki Vak'alar

Çerkeşte

Mihalıççıkta İsyan 

Bolu   ve   Havalisindeki   İsyanın   Millî   Kuvvetler   Tarafından
Bastırılması

Yarbay Mahmut Beyin Kuvveti

Adapazar Ne Alemde îdi?

Arif Beyin Tedip Hareketi ve Bolu

Refet Paşa Tedip Hareketi

Çerkeş Etemin Tedip Hareketi

Marmara Kıyıları: İzmit, Karamürsel, Gemlikte Inzibatçı Kuvvetle­ri -Yunan Mezalimi- İngilizlerin Manasız Türk Düşmanlığı ...

Karamürsel  Hâdiseleri

Inzibatçı   Kuvvetler

Kararname   Sureti

ipsiz   Recep

Karasu

Gemlik Körfezi Kıyılarında ingiliz Faaliyeti

ÜÇÜNCÜ FASIL

22 Haziran 1920 Yunan Taarruzu - Balıkesir ve Bursanın Düşmesi
- Demirci Muharebesi - Gediz Muharebesi

Balıkesir Cephesine Karşı Yunan Taarruzu

30 Temmuzdan 22 Ağustosa Kadar Demirci, Gediz ve Uşak Mınta-
kasında Geçen Hareketler ve Hâdiseler

20 Ağustos-4 Eylül 24 üncü Tümenin Yaptığı Muharebeler

Uşak ve Gediz Üzerine Yunan Taarruzu

Gediz Muharebesi

Pazarcık Mıntakasındaki 11 inci Tümen

Son Düzce, Bolu İsyanı ve Kütahya Milis Alayı

Denizli Faciası

BEŞİNCİ FASIL

Çeteciliğin Kaldırılması Birinci İnönü

Demirci Efeye Karşı Refet Beyin Hareketi

Çerkeş Etem Kuvayi Seyyaresinin Tedibi

Birinci  inönü  Muharebesi

Çerkeş Eteme Vurulan Son Darbe

<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; tab-stops: dotted 310.3pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yazanın Birkaç Sözü <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 1.1pt; tab-stops: dotted 309.95pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LETTER-SPACING: -0.15pt">Önsöz </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.95pt 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">BİRİNCİ FASIL<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yunan Ordusunun İzmir&#8217;e Çıkışı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yunanlılara Göre İzmir işgali<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">İzmir&#8217;in Yunanlılar Tarafından işgalinin İstanbul&#8217;daki Tesiri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 2.5pt 1.1pt 0pt 19.1pt; TEXT-INDENT: -17.65pt; LINE-HEIGHT: 13.7pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 308.9pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">15 Mayıstan Sonra Yunan ileri Hareketleri ve Millî Mücadelenin<BR>Kuruluşu <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.95pt 1.45pt 0pt 18.7pt; TEXT-INDENT: -18.35pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Istanbuldaki Harbiye Nezaretinin ve Genel Kurmayın Garp Cephe&shy;<BR>si Teşekkülündeki Rolü<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.6pt 1.45pt 0pt 19.1pt; TEXT-INDENT: -18.7pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 309.95pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">İzzet Paşa Hükümetinin Düşmesinden Sonra İstanbul İşgal Ordula&shy;<BR>rının ve Yerli Rum ve Ermenilerin Türklere Karşı Tecavüz ve<BR>Hakaretleri, Sönmüş ve Yılmış Olan Millî İzzetinefsi Nasıl Tek&shy;<BR>rar Uyandırmıştır?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0.35pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yunanlılara Göre Haziranın Onundan Sonraki Vakayi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Balıkesir ve Salihli Cephesinin İlk Kuruluşunda Rol Oynıyanlar .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">15 Mayıs-Ağustosa Kadar Vak'alar Balıkesir <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yunanlıların Mukabelesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">Ayvalık M</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">ın</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">takası<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Ödemiş Mıntakası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">izmir ve îstanbulda İtilâf Devletleri Mümessillerine <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.25pt 2.15pt 0pt 19.45pt; TEXT-INDENT: -18.35pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Fakat 15 Mayısta İlk Kurşunu Atan, İzmirin, Mahpustan Kaçmış Yağız<BR>Delikanlısı, Bizim İlk Kurşunu Sıkan Sembolümüz Olsun<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 1.45pt 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Menderes Mıntakası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 308.15pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Denizli <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.8pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Nazillinin Geri Alınmasından Sonraki Hadiseler <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Aydın Muharebesi <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">İKİNCİ FASIL<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Kongreye İştirak Eden Mümessiller<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Heyeti Merkeziye Azası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Teşkilât Kısmı<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 307.8pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Kadro <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 308.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Bütçe <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Birinci Anzavor isyanı <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">ikinci Anzavor Vak'ası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Kasap Osman ve ilk Vahşetleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Düzce'deki Hareket<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çekilen Telgraf Sureti <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">isyan Hareketinin Bolu ve Geredeye Akışı <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Geredenin isyana Katılması <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Mudurnudaki Vak'alar<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 308.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çerkeşte <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.25pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Mihalıççıkta İsyan<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 19.45pt; TEXT-INDENT: -19.1pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; tab-stops: dotted 308.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Bolu<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ve<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Havalisindeki<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>İsyanın<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Millî<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Kuvvetler<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Tarafından<BR>Bastırılması <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 1.1pt 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Yarbay Mahmut Beyin Kuvveti<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 310.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Adapazar Ne Alemde îdi?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Arif Beyin Tedip Hareketi ve Bolu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Refet Paşa Tedip Hareketi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çerkeş Etemin Tedip Hareketi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 2.9pt 0cm 0pt 19.8pt; TEXT-INDENT: -18.7pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Marmara Kıyıları: İzmit, Karamürsel, Gemlikte Inzibatçı Kuvvetle&shy;ri -Yunan Mezalimi- İngilizlerin Manasız Türk Düşmanlığı ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Karamürsel<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Hâdiseleri<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Inzibatçı<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Kuvvetler<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 309.6pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Kararname<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Sureti <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0.7pt 0cm 0pt 1.1pt; tab-stops: dotted 309.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">ipsiz<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Recep<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; tab-stops: dotted 309.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Karasu <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 6.5pt 0cm 0pt 0.7pt; tab-stops: dotted 310.7pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Gemlik Körfezi Kıyılarında ingiliz Faaliyeti<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 16.2pt 0cm 0pt 1.45pt; tab-stops: dotted 312.1pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">ÜÇÜNCÜ FASIL<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 3.6pt 0cm 0pt 19.8pt; TEXT-INDENT: -18.7pt; LINE-HEIGHT: 13.3pt; tab-stops: dotted 311.75pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">22 Haziran 1920 Yunan Taarruzu - Balıkesir ve Bursanın Düşmesi<BR>- Demirci Muharebesi - Gediz Muharebesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 1.45pt; tab-stops: dotted 312.1pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Balıkesir Cephesine Karşı Yunan Taarruzu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 4.7pt 0cm 0pt 20.15pt; TEXT-INDENT: -18.35pt; LINE-HEIGHT: 12.95pt; tab-stops: dotted 312.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">30 Temmuzdan 22 Ağustosa Kadar Demirci, Gediz ve Uşak Mınta-<BR>kasında Geçen Hareketler ve Hâdiseler <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0.35pt 0cm 0pt 1.8pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 312.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">20 Ağustos-4 Eylül 24 üncü Tümenin Yaptığı Muharebeler <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.8pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 312.5pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Uşak ve Gediz Üzerine Yunan Taarruzu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0.35pt 0cm 0pt 2.15pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 312.85pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Gediz Muharebesi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 2.15pt; LINE-HEIGHT: 17.65pt; tab-stops: dotted 312.85pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">Pazarcık M</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">ın</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">takasındaki 11 inci Tümen<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 2.5pt 0cm 0pt; tab-stops: dotted 310.7pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Son Düzce, Bolu İsyanı ve Kütahya Milis Alayı <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 6.1pt 0cm 0pt; tab-stops: dotted 310.7pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Denizli Faciası<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 15.85pt 0cm 0pt 1.45pt; tab-stops: dotted 311.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">BEŞİNCİ FASIL<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 311.4pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çeteciliğin Kaldırılması Birinci İnönü <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.8pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 311.4pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Demirci Efeye Karşı Refet Beyin Hareketi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.8pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 311.75pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çerkeş Etem Kuvayi Seyyaresinin Tedibi <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Birinci<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>inönü<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Muharebesi <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; LINE-HEIGHT: 17.3pt; tab-stops: dotted 310.7pt; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Çerkeş Eteme Vurulan Son Darbe <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>