İletişim +90 312 267 16 11

İstiklâl Savaşında GARP CEPHESİ NASIL KURULDU, 1990

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Rahmi APAK
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXIV. Dizi- Sayı: 16
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602289
  • Barkod : 9751602289
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 230 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Yazanın Birkaç Sözü

Önsöz

BİRİNCİ FASIL

Yunan Ordusunun İzmir’e Çıkışı

Yunanlılara Göre İzmir işgali

İzmir’in Yunanlılar Tarafından işgalinin İstanbul’daki Tesiri

15 Mayıstan Sonra Yunan ileri Hareketleri ve Millî Mücadelenin
Kuruluşu

Istanbuldaki Harbiye Nezaretinin ve Genel Kurmayın Garp Cephe­
si Teşekkülündeki Rolü

İzzet Paşa Hükümetinin Düşmesinden Sonra İstanbul İşgal Ordula­
rının ve Yerli Rum ve Ermenilerin Türklere Karşı Tecavüz ve
Hakaretleri, Sönmüş ve Yılmış Olan Millî İzzetinefsi Nasıl Tek­
rar Uyandırmıştır?

Yunanlılara Göre Haziranın Onundan Sonraki Vakayi

Balıkesir ve Salihli Cephesinin İlk Kuruluşunda Rol Oynıyanlar .

15 Mayıs-Ağustosa Kadar Vak'alar Balıkesir

Yunanlıların Mukabelesi

Ayvalık Mıntakası

Ödemiş Mıntakası

izmir ve îstanbulda İtilâf Devletleri Mümessillerine

Fakat 15 Mayısta İlk Kurşunu Atan, İzmirin, Mahpustan Kaçmış Yağız
Delikanlısı, Bizim İlk Kurşunu Sıkan Sembolümüz Olsun

Menderes Mıntakası

Denizli

Nazillinin Geri Alınmasından Sonraki Hadiseler

Aydın Muharebesi

İKİNCİ FASIL

Kongreye İştirak Eden Mümessiller

Heyeti Merkeziye Azası

Teşkilât Kısmı

Kadro

Bütçe

Birinci Anzavor isyanı

ikinci Anzavor Vak'ası

Kasap Osman ve ilk Vahşetleri

Düzce'deki Hareket

Çekilen Telgraf Sureti

isyan Hareketinin Bolu ve Geredeye Akışı

Geredenin isyana Katılması

Mudurnudaki Vak'alar

Çerkeşte

Mihalıççıkta İsyan 

Bolu   ve   Havalisindeki   İsyanın   Millî   Kuvvetler   Tarafından
Bastırılması

Yarbay Mahmut Beyin Kuvveti

Adapazar Ne Alemde îdi?

Arif Beyin Tedip Hareketi ve Bolu

Refet Paşa Tedip Hareketi

Çerkeş Etemin Tedip Hareketi

Marmara Kıyıları: İzmit, Karamürsel, Gemlikte Inzibatçı Kuvvetle­ri -Yunan Mezalimi- İngilizlerin Manasız Türk Düşmanlığı ...

Karamürsel  Hâdiseleri

Inzibatçı   Kuvvetler

Kararname   Sureti

ipsiz   Recep

Karasu

Gemlik Körfezi Kıyılarında ingiliz Faaliyeti

ÜÇÜNCÜ FASIL

22 Haziran 1920 Yunan Taarruzu - Balıkesir ve Bursanın Düşmesi
- Demirci Muharebesi - Gediz Muharebesi

Balıkesir Cephesine Karşı Yunan Taarruzu

30 Temmuzdan 22 Ağustosa Kadar Demirci, Gediz ve Uşak Mınta-
kasında Geçen Hareketler ve Hâdiseler

20 Ağustos-4 Eylül 24 üncü Tümenin Yaptığı Muharebeler

Uşak ve Gediz Üzerine Yunan Taarruzu

Gediz Muharebesi

Pazarcık Mıntakasındaki 11 inci Tümen

Son Düzce, Bolu İsyanı ve Kütahya Milis Alayı

Denizli Faciası

BEŞİNCİ FASIL

Çeteciliğin Kaldırılması Birinci İnönü

Demirci Efeye Karşı Refet Beyin Hareketi

Çerkeş Etem Kuvayi Seyyaresinin Tedibi

Birinci  inönü  Muharebesi

Çerkeş Eteme Vurulan Son Darbe