İletişim +90 312 267 16 11

Çukurova Tarihinin Kaynakları 1, 2004

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Yılmaz KURT
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161256
  • Barkod : 975161256
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 745 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

I. İDARİ YAPI

II. NÜFUS VE YERLEŞİM

A. Nüfûs

1. Müslim ve Gayrimüslim Nüfûs

2. Mu'aflar

B. Yerleşim

1. Şehir ve Kasabalar

2. Köyler

3. Kaleler

4. Cemaatlar

III. EKONOMİ

A. Para ve Ölçü Birimleri

B. Vergiler

C. Toprak İdaresi

D. Tarım

1. Buğday Üretimi

2. Arpa Üretimi

3. Pamuk Üretimi

4. Susam üretimi

5. Çeltik Üretimi

6. Alef Üretimi

7. Sebze Üretimi

8. Kavun ve Karpuz Üretimi

9. Erzen = Darı Üretimi

10. Bağcılık

11. Diğer Ürünler

E. Hayvancılık

1. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği.

2. Câmûs yetiştiriciliği

3. Arıcılık

4.Balıkçılık

5. Hayvancılıkla İlgili Diğer Vergiler

F. Sanayi ve Ticaret

1. Madencilik ve Sanayi

2. Ticaret

3. Mahsûl-i Keşti

SONUÇ

DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA

(Yeniyazı metin)

DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ ADANA

(Tıpkıbasım)

SÖZLÜK

DİZİN

I.Kişi, Oymak ve Cemâ'at Adları Dizini

II.Coğrafya Adları Dizini

III.Mimarî Eserler ve Vakıflar Dizini

IV. Deyimler ve Terimler Dizini