İletişim +90 312 267 16 11

Çukurova Tarihinin Kaynakları 4, 2000

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Yılmaz KURT, M. Akif ERDOĞRU
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV XXVII. Dizi, Sayı: 2c
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608988
  • Barkod : 9751608988
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 139 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRÎŞ

I. RAMAZANOGULLARI VAKIFLARI

A.RAMAZANOGULLARI BEYLİĞİNİN TARİHÇESİ

B.HALİL BEYVAKIFLARI

1.     Ulu Cami (Câmi-i Cedîd)

2.  Ulu Cami Medresesi (Medrese-i Atik)..

3.     Küçük Mescid

4.     Harem Dairesi = Vakıf Sarayı

5.     Selamlık Dairesi - Tuz Hanı

C.MAHMUD BEYVAKIFLARI

D.SELİM BEYMESCIDI VE TÜRBESİ

E.PIRI PAŞA VAKIFLARI

1.Yağ Camii (Câmi-i Atik = Câmi-i Köhne = Piri Bey Camii)

2.  Yağ Camii Medresesi (Medrese-i Cedide = Yeni Medrese = Piri Paşa Medresesi)

3.     İmarethane

4.     Misafirhane

5.     Darü'l-hadis

6.     Darü'ş-şifa

7.     Kütüphane

8.     Yayla Camii ve îmâreti

9.     Ramazanoğulları Çarşısı (8 Kapılı Çarşı)

 

10.     Çarşı Hamamı (Yeni Hamam)

11.     Gön Hanı (Vakıf Çarşısı)

F.RAMAZANOGULLARI VAKFININ GELİR KAYNAKLARI

G.RAMAZANOGULLARI VAKFININ YÖNETİMİ

SONUÇ


II. ŞAHISLARA AİT VAKIFLAR

A.ADANA ŞEHİR MERKEZİNDE

1.       Ramazan Ağa Mescidi Vakfı

2.       Burnukara Osman Mescidi Vakfı

3.       Kara Sofu Mescidi Vakfı

4.       Hacı Fakih Oğlu Mescidi Vakfı...

5.       Kantar Mescidi Vakfı

6.       Çukur Mescid Vakfı

7.       Ağca Ahmed Mescidi Vakfı

8.       îsa Hacıoğlu Mescidi Vakfı

9.       Saçlı Ahmed Mescidi Vakfı

10.    Hacı Hızır Mescidi Vakfı

11.    Tarsus Kapısı Mescidi Vakfı

12.    Kadı Mescidi Vakfı

13.    Debbâğlar Mescidi Vakfı

14.    Hacı Hamid Mescidi Vakfı

15.    Baytemür Mescidi Vakfı

16.    Selim Bey Mescidi Vakfı

17.    Baytar Mahmud Mescidi Vakfı..

18.    Tepebağ Mescidi Vakfı

19.    Kayalı bağ Mescidi Vakfı

B.KASABA VE KÖYLERDEKİ VAKIFLAR

1.     Ayaş Nahiyesinde

2.  Kınık Nahiyesinde

3.     Yüregir Nahiyesinde

4.     Karaisalı Nahiyesinde

5.  Dündarlı Nahiyesinde

6.  Berendi Nahiyesinde

SONUÇ

GENEL SONUÇ

KAYNAKÇA

SUMMARY

PLANLAR

1.     Ulucami ve Çevresi

2.     Ramazanoğulları Çarşısı

 

ADANA EVKAF DEFTERİ

(Yeni Yazı Metin) 

ADANA EVKAF DEFTERİ

(Tıpkıbasım)

EKLER:

EK I:    TD.69 (1519) Vakıf ve Mülk Kayıtları

EK II:   TD.450 (1525) Vakıf ve Mülk Kayıüan ..

EK III: Hızır Bey Mülknâmesi

EK IV: TD.969 (1530) Vakıf ve Mülk Kayıüan ...

SOZLUK... DİZİNLER