İletişim +90 312 267 16 11

XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, 2000

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi., Sayı 4
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611687
  • Barkod : 9751611687
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 390 Sayfa

  • Ürün Barkodu

METİN İÇİNDEKİ PLÂNLARIN LİSTESİ

METİN İÇİNDEKİ FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

A. İSLÂMDA VE OSMANLILARDA İLK MEDRESELER

B. İSTANBUL MEDRESELERİ

C. MEDRELERDE ÖĞRETİM

1. Okutulan Dersler
2. Müderris Seçimi ve Öğretime Başlama Merasimi

D. MEDRESELERDE HAYAT

E. MEDRESELERİN İMARI 

Birinci  Bölüm

SULTANAHMET - KADIRGA - BAHÇEKAPI

I. SULTANAHMET 

1. Sultanahmed 
2. Cedid Mehmed Efendi 
3. Ayasofya-yı Kebir 
4. Ca' fer Ağa 

II.İSHAK PAŞA  

5.İshak Paşa 
6. Kapuağası Mahmud Ağa 

III. HOCAPAŞA - DEMİRKAPI 

7. Cezayirli Ahmed Paşa 
8. Ferhad Paşa 
9. Kayış Mustafa Ağa 

IV. BAHÇEKAPI 

10. Sultan Abdülhamid Han 
11. Valide Sultan (Vânî Efendi)

V. CAĞALOĞ LU

12. Rüstem Paşa 
l3.İbrahim Paşa (Acı Musluk)
14. Elhac Beşir Ağa 
15. Şah-ı Hûbân 
16. Hadım  Hasan Paşa

VI. DİVANYOLU  

17. Köprülü Mehmed Paşa
18. Mehmed Ağa

VII. BİNBİRDİREK  

19. Dizdâriye 

VIII. KADIRGA 

20. Sokollu Mehmed Paşa 
21. Ayasofya-yı Sagir 
22. Mirzeban Sultan  

İkinci Bölüm

BEYAZIT - DİVANYOLU - KUMKAPI

I. BEYAZIT  

23. Sultan Bayezid 
24. Ruznamçeci Ali Efendi 
25. Rakım Efendi 
26. Şah Kulu 

II. UZUNÇAŞIBAŞI

27.İbrahim Paşa-yı Atik

III. ÇARŞIKAPI

28. Kemankeş Kara Mustafa Paşa 
29. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
30-31. Çorlulu Ali Paşa 
32. Sinan Paşa

IV. ÇEMBERLİTAŞ 

33. Mi’mar Hasan Ağa 
34. Atik Ali Paşa 

V. NURUOSMANİYE - MAHMUTPAŞA 

35. Sultan Osman Han 
36. Mahmud Paşa-yı Velî 
37. Rahıkîzâde 

VI. KUMKAPI

38. Nişancı Paşa-yı Atik (Tezkireci Osman Efendi)

Üçüncü  Bölüm

SÜLEYMANİYE - ŞEHZADEBAŞI - LÂLELİ - YENİKAPI

I. SÜLEYMANİYE 

39-45. Sultan Süleyman Han 
46. Siyavuş Paşa 
47. Kepenekçi Sinan 
48. Emre (Emir) Hoca 
49. Süleyman Subaşı

II. VEFA

50. Şeyh Ebu'l-Vefa
5l. Şemsüddin MoIla Gürânî 
52. Yahya Güzel  
53.İbrahim  Kethuda
54. Kirmasti 
55. Ekmekçizâde.Ahmed Paşa          

III. VEZNECİLER

56. Kalenderhane
57. Hasan Ağa Dârülhadisi
58. Cedid Beşir Ağa 
59. Kuyucu Murad Paşa 
60. Cedid Es-Seyyid Hasan Paşa

IV. ŞEHZADEBAŞI - SARAÇHANE 

61. Şehzâde 
62. Damad-ı Cedid İbrahim Paşa 
63.EbuIfazI Mahmud Efendi 
64. Ankaravî Mehmed Efendi
65. Mi’mar Kasım Ağa 

V. KOSKA - LÂLELİ 

66. Papaszâde Mustafa Çelebi     
67. Çavuşbaşı Süleyman Ağa 
68. Hekim Çelebi
69. Nâzır Hüseyin Ağa
70. Molla Kestel
71. Sultan Mustafa Han

VI.YENİKAPI 

72. Hoca Üveys (Veys)

Dördüncü  Bölüm

SARAÇHANE - UNKAPANI - FATİH - CİBALİ

I. SARAÇHANE - ZEYREK

73. Gazanfer Ağa
74. Pîr Mehmed Paşa 
75. Hâmid Efendi

II. HAYDAR 

76. Haydar Paşa 
77. Hasanzâde
78. Muhyiddin-i Kocavî 

III. FATİH - KADIÇEŞMESİ - CİBALİ

79-94 Sultan Mehmed Han 
95. Tabhane 
96. Çayırlı
97. Damad Mehmed Efendi
98. Mu'id Ahmed Efendi 
99. Ûlâ-yı Hüseyniye 
100. Halîliyye
101. Tûtî Abdullâtif Efendi 
102. Mi’mar Sinan Yusuf Efendi
103. Moravî Elhac Osman Efendi 
104. Kıbrısî Abdullah Efendi 
105. Hayriye
106. Celeb Hacı Mehmed Ağa
107. Sânî-i Hüseyniye 

Beşinci  Bölüm

ÇARŞAMBA - FENER - NİŞANCA - FETHİYE

I. ÇARŞAMBA

108. Cedid Abdürrahim Efendi
109. Abdülhalim Efendi
110. Mislî Ali Efendi
111. Perviz Efendi 
112.İzzet Mehmed Efendi Dârülhadisi 
113. Debbağzâde Mehmed Efendi
114. Yahya Efendi 
115. Zekeriyya Efendi
116. Valide Sultan 
117. Papaszâde Ahmed Paşa
118. Koğacı Dede
119. Mustafa Efendi
120. Müfti Hüseyin Efendi
121. Ömer Hulûsi Efendi Dârülhadisi
122. Veli Efendi 
123. Efdalzâde 
124. Hafız Ahmed Paşa
125. Yahya Tevfik Efendi

II. ÇARŞAMBA - FENER 

126. Es’ad Efendi
127. Hayriye (Hafız Seyyid)
128. Tevkı’î Ca’fer Efendi

III. NİŞANCA 

129-130. Nişancı Mehmed Paşa 
131. Nişancı Mehmed Paşa (Çukur)
132. Ma’lûlzâde
133. Küçük (Kazasker Abdullah Efendi)
134. Hasan Efendi 
135. Ümm-i Veled
136. Kaba Halil Efendi 
137. Üçbaş 
138. Mehmed Ağa
139. Defterdar İbrahim Efendi

IV. KARAGÜMRÜK 

140. Cedîd Ali Paşa (Semiz / Vasat Ali Paşa) 
141. Segbanbaşı Kara Halil
142. Rakım Efendi 

V. FETHİYE 

143.İsmihan Sultan
144. Sinan Paşa (Fethiye)
145. Ka’riye

Altıncı  Bölüm

SARAÇHANE - EDİRNEKAPI - VATAN CADDESİ

I. SARAÇHANE - HORHOR

146. Amcazâde Hüseyin Paşa
147. Baba Mahmud Bekir Ağa Dârülhadisi
148. Bosnavî Dârülhadisi
149. Hasodabaşı Hasan Ağa 

III. KIZTAŞI- FATİH 

150. Dülgerzâde Ahmed Şemsüddin Efendi 
151. Ca’fer Efendi
152. Feyzullah Efendi 
153. Uncu Hâfız

IV. KARAGÜMRÜK - EDİRNEKAPI 

154. Abdülgaffar Efendi
155. Karagümrük (Fetva Emini)
156. Mihrümah Sultan

Yedinci  Bölüm

AKSARAY - TOPKAPI - KOCAMUSTAFAPAŞA

I. AKSARAY - TOPKAPI

157. Murad Paşa-yı Atik
158. Hekimbaşı Ömer Efendi 
159.Defterdar Ahmed Çelebi
160. İsmet Bey 
161. Gazi (Kara) Ahmed Paşa
162. Dülbendcizâde Mustafa Efendi

II. VATAN CADDESİ

163. Sultan Selim 

II. CERRAHPAŞA 

164. Bayram Paşa 
165. Davud Paşa
166. Gevherhan Sultan
167. Haseki Sultan
168. Şah Sultan
169.İbrahim Paşa 

III. KOCA MUSTAFA PAŞA

170. Koca Mustafa Paşa 
171. Nuh Efendi
172. Nişancı Mehmed Bey
173. Sayd-ı Cenan Kalfa

Sekizinci  Bölüm

EYÜP-GALATA-ÜSKÜDAR

I. EYÜP 

174.İbrahim  Hanoğlu
175. Zal Mahmud Paşa 
176. Cezerî Kasım Paşa
177. Hacı Beşir Ağa Dârülhadisi

II. GALATA - TOPHANE - BEŞİKTAŞ

178. Vâlide Kethdası Mehmed Efendi (Bereketzâde)
179. Kılıç Ali Paşa 
180. Sinan Paşa

III. ÜSKÜDAR 

181. Mihrümah Sultan
182. Şemsi Paşa 
183. Ahmediyye
184. Valide-i Atik 
185. Çinili 

SONUÇ

BİB LİYOGRAFYA 

EKLER

I. Cedvel-i Medâris-i Asitâne ve Bilâd-ı
Selâse
II. İstanbul Medreselerinin Bugünkü
Durumu
III. İstanbul Yangın Yerlerini Gösterir Harita (1911 - 1918) 

İNDEKS