İletişim +90 312 267 16 11

HÖYÜCEK 1989 - 1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları Results Of the Excavations 1989 - 1992, 2005

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Refik DURU, Gülsün UMURTAK
  • Basım Yılı: 2005
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: V. Dizi, Sayı: 49
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

ÖNSÖZ

 

I -   GİRİŞ (Refik Duru)

A - HÖYÜCEK HÖYÜĞÜ

B - KAZILAR VE HÖYÜĞÜN OLUŞUMU

      HAKKINDA

C - TABAKALAŞMA

 

II - MİMARLIK (Refik Duru)

A - ERKEN YERLEŞMELER DÖNEMİ

1 - Mimarlık Uygulamaları

2 - Mimarlık Konusunda Gözlemler

     ve Değerlendirmeler

B - TAPINAK DÖNEMİ

1 - Mimarlık Uygulamaları

2 - Mimarlığa Bağlı Taşınmaz Eşyalar

a- Ocaklar

b - Fırınlar

c - Mangallar / Ateş Kutuları

d - Depolama Kutuları

e - Duvar İçi Dolapları / Gözleri

f - Sedirler

g - El Değirmenleri / Öğütme Taşları

      ve Havanlar

h - Tezgâhlar

3 - Mimarlık Konusunda Gözlemler

      ve Değerlendirmeler

4 - Karşılaştırmalar

C - KUTSAL ALANLAR DÖNEMİ

1 - Mimarlık Uygulamaları

2 - Mimarlık Konusunda Gözlemler

      ve Değerlendirmeler

3 - Kutsal Alanlar

4 - Kutsal Alanlar'ın Anlamları

     Hakkında

5 - Karşılaştırmalar

D - KARIŞIK BİRİKİM

1 - Mimarlık

2 - Mimarlık Konusunda Gözlemler

III - MEZARLAR (Refik Duru)

IV - ÇÖMLEKÇİLİK (Gülsün Umurtak)

A - MAL GRUPLARI VE BİÇİMLER

1 - Mal grupları

2 - Biçimler

B - MALZEMENİN TABAKALARA GÖRE

      İNCELENMESİ

1 - Neolitik Çağ Çanak Çömleği

a - Erken Yerleşmeler Dönemi

b - Tapınak Dönemi

c - Kutsal Alanlar Dönemi

2 - Neolitik Çağ Sonrası (KB) Çanak

     Çömleği

C – HÖYÜCEK ÇÖMLEKÇİLİĞİ

       HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRMELER

 

V - KÜÇÜK BULUNTULAR (Gülsün Umurtak)

A - PİŞMİŞ TOPRAK ESERLER

1 - Neolitik Çağ

a - İnsan Figürinleri ve İdoller

b - Rituel İşlevi Olan Küçük Nesneler

c - Hayvan Figürini

d - Damga Mühürler

e - Minyatür Ayak Modelleri

f- Üçgen Biçimli Nesne (Pubis Modeli ?)

g - Sapan Taneleri

h - Kap Taşıyıcıları

i - Ağırlık Ölçüsü (?)

j - Kepçeler

k - Tabla Biçimli Eşyalar

1 - Minyatür Masa Modelleri

m - Kutu

2- Neolitik Çağ Sonrası (KB)

a - Hayvan Figürini

b - Kepçe

B - KEMİK, BOYNUZ VE DENİZ

      KABUKLARINDAN ESERLER

1 - Neolitik Çağ

a- İğneler

b – Deliciler

c - Kemer Tokası

d - Askı Taneleri

e - Yüzük (?)

f - Delikli Nesne

g - İnsan Başı Betimleri

h - Spatulalar

i - Sap Taslakları

2 - Neolitik Çağ Sonrası (KB)

     Saplar

C - TAŞ ESERLER

1 - Neolitik Çağ

a - Figürin

b - Damga Mühürler

c - Minyatür Ayak Modeli

d - Kolye, Askı Tanesi ve

     Boncuklar

e - Keski ve El Baltaları

f – Topuzlar

g - Havan Eli ve Havanlar

h - Sürtme ve Ezgi Taşları

2 - Neolitik Çağ Sonrası (KB)

a - Kolye, Askı Tanesi ve

     Boncuklar

b - Keski ve El Baltaları

D - MERMER ESERLER

1 - Neolitik Çağ

a - Tabak ve Çanaklar

b - Kepçeler

E - SEPET İZİ

VI - YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ

       (Nur Balkan-Atlı)

VII - ANALİTİK ARAŞTIRMALAR

A - KEMİK KALINTILARI HAKKINDA

     RAPOR (Bea de Cupere)

B - BİTKİ KALINTILARI HAKKINDA

     RAPOR (Mark Nesbitt & Danièle

      Martinoli)

VIII - TARİHLEME VE TABAKALARIN

        KRONOLOJİK KONUMLARI

       (Refik Duru)

IX - SONUÇLAR VE YORUMLAR

      (Refik Duru)

ENGLISH SUMMARY

KAYNAKLAR

LEVHALAR