İletişim +90 312 267 16 11

Tanzimat Döneminde Fransa`ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839 - 1876), 0

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Adnan ŞİŞMAN
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi
  • Dil :
  • ISBN : 9751616271
  • Barkod : 9751616271
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 185 Sayfa, 4 Resim

  • Ürün Barkodu

 

ÖNSÖZ
KONU, ÖNEMİ ve YÖNTEM
KISALTMALAR

GİRİŞ
FRANSA'DAKİ İLK OSMANLI ÖGRENCİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
TANZİMAT-I HAYRİYYE DEVRİNDE FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ
I-BİRİNCİ GRUP: 1840'da Gidenler
II-İKİNCİ GRUP: 1847-1856 Arasında Gidenler
 A. 1847'de Gidenler
  1- Ecole Preparatoire de Monsieur Morisson
  2- Ecole Egyptienne
  3-Ecole Imperiale d'Application et de l'Artillerie et du Genie
 B. 1848'de Gidenler
 C. 1849'da Gidenler
 D. 1850'de Gidenler
 F. 1852'de Gidenler
 G. 1854'de Gidenler
 H. 1855'de Gidenler

İKİNCİ BÖLÜM
1856-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ VE MEKTEB-İ OSMANİ

I. ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856) SONRASI FRANSA'YA ÖGRENCİ GÖNDERİLMESİ

II.1857-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN ÖGRENCİLER
A. Osmanlı Hükümeti Burslusu Olarak Gönderilenler
1- Devlet-i Aliyye'nin Müslüman Tebaasından Gönderilenler
2- Gayri Müslim Tebaadan Gönderilenler
3- Avrupa'nın Diğer Şehirlerinden Paris'e Nakledilenler

 B. Masrafları Başka Kaynaklardan Karşılanmak Üzere Gidenler

III. MEKTEB-İ OSMANİ
A. Mekteb-i Osmani'nin Kuruluşu
B. Mekteb-i Osmani Denetim Komisyonu ve Görevleri
C. Mekteb-i Osmani İç Yönetmeliği
D. Mekteb-i Osmani Personeli
E. Mekteb-i Osmani'de Şube Düzeni, Günlük Yaşantı ve Ders Çizelgeleri
F. Derslerde İşlenen Konular

 1- Tarih Dersi
 2- Coğrafya Dersi
 3- Fransızca Dersi
 4- Fizik-Kimya Dersleri
 5- Matematik Dersleri
 6- Resim Dersi

G. Osmanlı Öğrencilerinin Sınıflandırılması
 1- Dahili Öğrenciler
 2- Harici Oğrenciler

H. Mekteb-i Osmani'de Eğitim ve Genel Durum
 1- 1857-58 Öğretim Yılı
 2- 1858-59 Öğretim Yılı
 3- 1859-60 Öğretim Yılı
 4- 1860-61 Öğretim Yılı
 5- 1861-62 Öğretim Yılı
 6- 1862-63 Öğretim Yılı
 7- 1863-64 Öğretim Yılı
 8- 1864-65 Öğretim Yılı
I- Mekteb-i Osmfmi'nin Lağvı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ ve 1864-1876 YILLARI ARASINDA FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ
 I- TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ
 II- 1864-1876 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ
  A. İlim Tahsili İçin Gönderilen Öğrenciler
   1- Staj Yapmak Üzere Gönderilen Subay ve Doktorlar
   2- Çeşitli Dallarda Eğitim İçin Gönderilen Öğrenciler
  B. Mesleki Tahsil İçin Gönderilen Öğrenciler
 III- FRANSA-PRUSYA SAVAŞININ OSMANLI ÖCRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİsİ, BELÇİKA'YA ÖCRENCİ NAKLİ OLAYI
 IV- FRANSA VE BELÇİKA'DA BULUNAN BÜTÜN OSMANLI ÖĞRENCİLERİNİN GERİ ÇAĞRILMASI, TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SONU

GENEL SONUÇLAR
SOMMAIRE
FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖCRENCİLERİNİN İSİM SIRASINA GÖRE İNDEKSİ
EKLER
EK I
EK II
KAYNAKLAR
DİZİN
RESİMLER

<SPAN class=detay_value>&nbsp; <P><STRONG>ÖNSÖZ</STRONG><BR><STRONG>KONU, ÖNEMİ ve YÖNTEM</STRONG><BR><STRONG>KISALTMALAR</STRONG></P> <P><STRONG>GİRİŞ</STRONG><BR>FRANSA'DAKİ İLK OSMANLI ÖGRENCİLERİ</P> <P><STRONG>BİRİNCİ BÖLÜM</STRONG><BR><STRONG>TANZİMAT-I HAYRİYYE DEVRİNDE FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ</STRONG><BR>I-BİRİNCİ GRUP: 1840'da Gidenler<BR>II-İKİNCİ GRUP: 1847-1856 Arasında Gidenler<BR>&nbsp;A. 1847'de Gidenler<BR>&nbsp;&nbsp;1- Ecole Preparatoire de Monsieur Morisson<BR>&nbsp;&nbsp;2- Ecole Egyptienne <BR>&nbsp;&nbsp;3-Ecole Imperiale d'Application et de l'Artillerie et du Genie<BR>&nbsp;B. 1848'de Gidenler<BR>&nbsp;C. 1849'da Gidenler<BR>&nbsp;D. 1850'de Gidenler<BR>&nbsp;F. 1852'de Gidenler<BR>&nbsp;G. 1854'de Gidenler<BR>&nbsp;H. 1855'de Gidenler</P> <P><STRONG>İKİNCİ BÖLÜM</STRONG><BR><STRONG>1856-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ VE MEKTEB-İ OSMANİ</STRONG></P> <P>I. ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856) SONRASI FRANSA'YA ÖGRENCİ GÖNDERİLMESİ</P> <P>II.1857-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN ÖGRENCİLER<BR>A. Osmanlı Hükümeti Burslusu Olarak Gönderilenler<BR>1- Devlet-i Aliyye'nin Müslüman Tebaasından Gönderilenler<BR>2- Gayri Müslim Tebaadan Gönderilenler<BR>3- Avrupa'nın Diğer Şehirlerinden Paris'e Nakledilenler</P> <P>&nbsp;B. Masrafları Başka Kaynaklardan Karşılanmak Üzere Gidenler</P> <P>III. MEKTEB-İ OSMANİ<BR>A. Mekteb-i Osmani'nin Kuruluşu<BR>B. Mekteb-i Osmani Denetim Komisyonu ve Görevleri <BR>C. Mekteb-i Osmani İç Yönetmeliği<BR>D. Mekteb-i Osmani Personeli<BR>E. Mekteb-i Osmani'de Şube Düzeni, Günlük Yaşantı ve Ders Çizelgeleri <BR>F. Derslerde İşlenen Konular</P> <P>&nbsp;1- Tarih Dersi<BR>&nbsp;2- Coğrafya Dersi<BR>&nbsp;3- Fransızca Dersi<BR>&nbsp;4- Fizik-Kimya Dersleri<BR>&nbsp;5- Matematik Dersleri<BR>&nbsp;6- Resim Dersi</P> <P>G. Osmanlı Öğrencilerinin Sınıflandırılması<BR>&nbsp;1- Dahili Öğrenciler<BR>&nbsp;2- Harici Oğrenciler</P> <P>H. Mekteb-i Osmani'de Eğitim ve Genel Durum<BR>&nbsp;1- 1857-58 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;2- 1858-59 Öğretim Yılı <BR>&nbsp;3- 1859-60 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;4- 1860-61 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;5- 1861-62 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;6- 1862-63 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;7- 1863-64 Öğretim Yılı<BR>&nbsp;8- 1864-65 Öğretim Yılı<BR>I- Mekteb-i Osmfmi'nin Lağvı</P> <P><STRONG>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<BR>TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ ve 1864-1876 YILLARI ARASINDA FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ<BR></STRONG>&nbsp;I- TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ<BR>&nbsp;II- 1864-1876 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ<BR>&nbsp;&nbsp;A. İlim Tahsili İçin Gönderilen Öğrenciler<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1- Staj Yapmak Üzere Gönderilen Subay ve Doktorlar<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2- Çeşitli Dallarda Eğitim İçin Gönderilen Öğrenciler<BR>&nbsp;&nbsp;B. Mesleki Tahsil İçin Gönderilen Öğrenciler<BR>&nbsp;III- FRANSA-PRUSYA SAVAŞININ OSMANLI ÖCRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİsİ, BELÇİKA'YA ÖCRENCİ NAKLİ OLAYI<BR>&nbsp;IV- FRANSA VE BELÇİKA'DA BULUNAN BÜTÜN OSMANLI ÖĞRENCİLERİNİN GERİ ÇAĞRILMASI, TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SONU</P> <P>GENEL SONUÇLAR<BR>SOMMAIRE<BR>FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖCRENCİLERİNİN İSİM SIRASINA GÖRE İNDEKSİ <BR>EKLER<BR>EK I<BR>EK II<BR>KAYNAKLAR<BR>DİZİN<BR>RESİMLER</P></SPAN>