İletişim +90 312 267 16 11

Tanzimat Döneminde Fransa`ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839 - 1876), 2004

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Adnan ŞİŞMAN
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi
  • Dil :
  • ISBN : 9751616271
  • Barkod : 9751616271
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 185 Sayfa, 4 Resim

  • Ürün Barkodu

 

ÖNSÖZ
KONU, ÖNEMİ ve YÖNTEM
KISALTMALAR

GİRİŞ
FRANSA'DAKİ İLK OSMANLI ÖGRENCİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
TANZİMAT-I HAYRİYYE DEVRİNDE FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ
I-BİRİNCİ GRUP: 1840'da Gidenler
II-İKİNCİ GRUP: 1847-1856 Arasında Gidenler
 A. 1847'de Gidenler
  1- Ecole Preparatoire de Monsieur Morisson
  2- Ecole Egyptienne
  3-Ecole Imperiale d'Application et de l'Artillerie et du Genie
 B. 1848'de Gidenler
 C. 1849'da Gidenler
 D. 1850'de Gidenler
 F. 1852'de Gidenler
 G. 1854'de Gidenler
 H. 1855'de Gidenler

İKİNCİ BÖLÜM
1856-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖGRENCİLERİ VE MEKTEB-İ OSMANİ

I. ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856) SONRASI FRANSA'YA ÖGRENCİ GÖNDERİLMESİ

II.1857-1864 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN ÖGRENCİLER
A. Osmanlı Hükümeti Burslusu Olarak Gönderilenler
1- Devlet-i Aliyye'nin Müslüman Tebaasından Gönderilenler
2- Gayri Müslim Tebaadan Gönderilenler
3- Avrupa'nın Diğer Şehirlerinden Paris'e Nakledilenler

 B. Masrafları Başka Kaynaklardan Karşılanmak Üzere Gidenler

III. MEKTEB-İ OSMANİ
A. Mekteb-i Osmani'nin Kuruluşu
B. Mekteb-i Osmani Denetim Komisyonu ve Görevleri
C. Mekteb-i Osmani İç Yönetmeliği
D. Mekteb-i Osmani Personeli
E. Mekteb-i Osmani'de Şube Düzeni, Günlük Yaşantı ve Ders Çizelgeleri
F. Derslerde İşlenen Konular

 1- Tarih Dersi
 2- Coğrafya Dersi
 3- Fransızca Dersi
 4- Fizik-Kimya Dersleri
 5- Matematik Dersleri
 6- Resim Dersi

G. Osmanlı Öğrencilerinin Sınıflandırılması
 1- Dahili Öğrenciler
 2- Harici Oğrenciler

H. Mekteb-i Osmani'de Eğitim ve Genel Durum
 1- 1857-58 Öğretim Yılı
 2- 1858-59 Öğretim Yılı
 3- 1859-60 Öğretim Yılı
 4- 1860-61 Öğretim Yılı
 5- 1861-62 Öğretim Yılı
 6- 1862-63 Öğretim Yılı
 7- 1863-64 Öğretim Yılı
 8- 1864-65 Öğretim Yılı
I- Mekteb-i Osmfmi'nin Lağvı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ ve 1864-1876 YILLARI ARASINDA FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ
 I- TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ
 II- 1864-1876 YILLARI ARASI FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖĞRENCİLERİ
  A. İlim Tahsili İçin Gönderilen Öğrenciler
   1- Staj Yapmak Üzere Gönderilen Subay ve Doktorlar
   2- Çeşitli Dallarda Eğitim İçin Gönderilen Öğrenciler
  B. Mesleki Tahsil İçin Gönderilen Öğrenciler
 III- FRANSA-PRUSYA SAVAŞININ OSMANLI ÖCRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİsİ, BELÇİKA'YA ÖCRENCİ NAKLİ OLAYI
 IV- FRANSA VE BELÇİKA'DA BULUNAN BÜTÜN OSMANLI ÖĞRENCİLERİNİN GERİ ÇAĞRILMASI, TALEBE-İ OSMANİYYE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SONU

GENEL SONUÇLAR
SOMMAIRE
FRANSA'YA GÖNDERİLEN OSMANLI ÖCRENCİLERİNİN İSİM SIRASINA GÖRE İNDEKSİ
EKLER
EK I
EK II
KAYNAKLAR
DİZİN
RESİMLER