İletişim +90 312 267 16 11

Tuna Vilayeti`nin Köy Nüfusu, 2006

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Slavka DRAGANOVA
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 201
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617189
  • Barkod : 9751617189
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
İlkel Enformasyonun Değerlendirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Tuna Vilayeti’ne Dair Genel Bilgiler
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ'NDE KÖY NÜFUSUNUN YAPISAL HAREKETİ VE MESLEKSEL İSTİHDAM
 
Müslim ve Gayrimüslim Nüfusun Sayımı
Hanelerin Büyüklüğü ve Sayısı
Hanelerin Yapısı
Köy Nüfusunun Hareketleri
Köy Nüfusunun Yaş ve Meslek Yapısı
Tuna Vilayeti’nde Sağlık Sorunu
İkinci Bölümde Varılan Genel Sonuçlar 
TABLO 1  Tuna Vilayeti - Salname 1874 (H. 1291)
TABLO 1.1 Tuna Vilayeti - Salname 1869 (H. 1286)
TABLO 2 Köstendil Kazası - Nüfus ve Hane (1874)
TABLO 2.1 Köstendil Kazası - Nüfus ve Gruplaşma - 1874
TABLO 2.2 Köstendil Kazası- Haneler - 1874 
TABLO 3 Tuna Vilayeti- 1872-74 Hanede Nüfus (Erkek-Kadın) Ortalaması 
TABLO 3.1 Pazarcık Kazası - 1874- Hanede Nüfus Ortalaması
TABLO 3.2 Pazarcık Kazası - 1874- Hanenin Tertibi
TABLO 4  Şumnu Kazası - 1872 - Nüfusun Yaş Durumu
TABLO 4.1 Silistre Kazası - 1872 - Nüfusun Yaş Durumu
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ’NDE KÖY NÜFUSUNUN ARAZİ MÜLKİYETİ VE
SOSYAL YAPISI
 
Vilayette Toplam Arazi Mülkiyeti Büyüklüğü 
Arazinin Hıristiyanlar ve Müslümanlar Arasındaki Dağılımı
Doğu Tuna Vilayeti’nde Sahibi Olan Arazilerin Büyüklüğü ve Nüfusun Sosyal Ayrımı
Batı Tuna Vilayeti’nde Sahibi Olan Arazilerin Büyüklüğü ve Nüfusun Sosyal Ayrımı
Toprağın Parsellenmesi
Arazi Sahipliğine Biçilen Vergi Değerleri
Üçüncü Bölümde Varılan Genel Sonuçlar
TABLO 5 Doğu ve Batı Tuna Vilayeti’nin Arazi Sahipleri Kategorisine Göre Taksimi -1872-1877
TABLO 5.1 Doğu ve Batı Tuna Vilayeti’nin Arazi Mülkiyetinin 1872-1877 Yılında Arazi Sahiplerinin Sayısına Göre Taksimi Hıristiyan-Müslüman
TABLO 5.2 Tuna Vilayeti'nin Arazi Sahiplerinin Sayısına Göre Taksimi 1872-1877
TABLO 5.3 Orta Tuna Vilayeti’nin Arazi Sahiplerinin Sayısına Göre Taksimi - 1844
TABLO 6 Doğu Tuna Vilayeti’nin Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1872-1874
TABLO 6.1 Rusçuk Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1872-1874
TABLO 6.2 Şumnu Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1872-1874 
TABLO 6.3 Silistre Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1872-1874
TABLO 7 Batı Tuna Vilayeti’nin Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1875-1877 Bulgar, Türk, Göçmen ve Çingene
TABLO 7.1 Lom Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1875-1877 Bulgar, Türk, Göçmen ve Çingene
TABLO 7.2 Ivraca Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1875-1877 Bulgar, Türk, Göçmen ve Çingene
TABLO 7.3 Berkofça Kazası’nın Arazi Sahiplerine Göre Taksimi - 1875-1877 Bulgar, Türk, Çerkez ve Çingene
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ’NDE KOYUNCULUK
 
Tuna Vilayeti’nin Oluşturulmasından Önce ve Sonra Koyunculuğun Yayılışı
Koyun Yetiştiricileri Arasında Sosyal Ayrılık
Sahip Olunan Koyun Sayısı İle Arazi Büyüklüğü Arasında Bazı Karşılaştırmalar
Dördüncü Bölümde Varılan Genel Sonuçlar 
TABLO 8 Tuna Vilayeti - Ondalık Defterleri 1848-1874 Kaydedilen Koyun ve Keçi Adedi Toplamına Göre Kazaların Dizilişi
TABLO 8 A Tuna Vilayeti - Ağnam Defterleri 1862-1877 Kaydedilen Koyun ve Keçi Adedi Ortalamasına Göre Kazaların Dizilişi
TABLO 8. 1 Kaydedilen Koyun ve Keçi Adedi Toplamına Göre Kazaların Dizilişi -Köstendil Kazası, 1874
TABLO 8. 2 Lofça Kazası, 1848
TABLO 8. 3 Samako Kazası, 1848
TABLO 8. 4 Ivraca Kazası, 1877 
TABLO 8. 5 Rahova Kazası, 1848 
TABLO 8. 6 Plevne Kazası, 1848 
TABLO 8. 7 Berkofça Kazası, 1848
TABLO 8. 8 Lom Kazası, 1873
TABLO 8. 9 Şumnu Kazası, 1870
TABLO 8. 10 Silistre Kazası, 1848
TABLO 8. 11 Ivraca Kazası, 1848
TABLO 8. 12 Hezargrad Kazası, 1848
TABLO 8. 13 Şumnu Kazası, 1848
TABLO 8. 14 Niğbolu Kazası, 1848
TABLO 8. 15 Selvi Kazası, 1848
TABLO 8. 16 Mankalya Kazası, 1848
TABLO 8. 17 Cuma-i Atik Kazası, 1874
TABLO 8. 18 Ziştovi Kazası, 1848
TABLO 8. 19 Pravadi Kazası, 1848
TABLO 8. 20 Kozluca Kazası, 1848
TABLO 8. 21 Babadağı Kazası, 1848
TABLO 8. 22 Gabrova Kazası, 1848
TABLO 8. 23 Cuma-i Atik Kazası 1848
TABLO 8. 24 Yeni Pazar Kazası, 1848
TABLO 8. 25 Hırsova Kazası, 1848
TABLO 8. 26 Isakça Kazası, 1848
TABLO 9 Tuna Vilayeti - Ağnam Defterleri - 1862-1877 Sahip Oldukları Koyun ve Keçi Adedine Göre Köylü Kategorileri
TABLO 9. 1 Tulça Sancağı, Babadağı Kazası, 1873
TABLO 9. 2 Tulça Sancağı, Mecidiye Kazası 1873 
TABLO 9. 3 Rusçuk Sancağı, Silistre Kazası, 1869
TABLO 9. 4 Rusçuk Sancağı, Şumnu Kazası, 1862
TABLO 9. 5 Tırnova Sancağı, Lofça Kazası, 1872
TABLO 9.5 A Tırnova Sancağı, Lofça Kazası, 1869
TABLO 9. 6 Tırnova Sancağı, Troyan Kazası, 1876
TABLO 9. 7 Vidin Sancağı, Vidin Kazası, 1873
TABLO 9. 8 Vidin Sancağı, Rahova Kazası, 1872
TABLO 9. 9 Vidin Sancağı, Kule Kazası, 1872-1877
TABLO 9.10 Vidin Sancağı, Berkofça Kazası, 1871 
TABLO 9.11 Vidin Sancağı, Belgradcık Kazası, 1876-1877 
TABLO 9.12 Vidin Sancağı, Bela Slatina Kazası, 1877 
TABLO 10 Berkofça Kazası - Ağnam ve Hulasa Defterleri (Hane) - 1877
TABLO 11 Berkofça Kazası - Ağnam ve Hulasa Defterleri (Arazi) - 1877
TABLO 11 A Orta Tuna Vilayeti (Niğbolu Kazası) - Temettü Defterleri - 1844
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ’NDE TARIMSAL ÜRETİM
 
Tuna Vilayeti’nde Öşür’ün Parasal Eşdeğeri
Batı Tuna Vilayeti’nde Tarımsal Üretimin Ayniyat ve Parasal Kaydı
Doğu Tuna Vilayeti’nde Ayniyat ve Parasal Biçimde Tarımsal Üretimin Kayda Geçirilmesi
Orta Tuna Vilayeti’nde Tarımsal Üretimin Parasal ve Ayniyat Defterleri
Beşinci Bölümde Varılan Genel Sonuçlar
TABLO 12 Tuna Vilayeti - 1863-1864 Öşür Gereğince Aylara Göre Toplanması Gereken Yekünler
TABLO 13 Tuna Vilayeti - 1863-1864 Öşür’den Gelen Tahmis Sistemine Göre
TABLO 13. 1 Tulça Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 2 Tırnova Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 3 Niş Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 4 Varna Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 5 Rusçuk Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 6 Vidin Sancağı - 1865-1866
TABLO 13. 7 Sofya Sancağı - 1865-1866
TABLO 14 Batı Tuna Vilayeti’nde (Berkofça Kazası) - 1872 Üretici Kategorilerin Buğday Üretimine Göre Taksimi
TABLO 14.  1Batı Tuna Vilayeti’nde (Berkofça Kazası) - 1872. Diğer Bitkilerin Üretimi ve Toplanan Öşür Vergisi
TABLO 15 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Şumnu Kazası- Toplam Bulgar ve Türk) - 1872 Buğday Üretimine Göre Buğday Üreticileri Kategorilerinin Taksimi
TABLO 15. 1 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Şumnu Kazası - Ayrı Bulgar ve Türk) - 1872 Buğday Üretimine Göre Buğday Üreticileri Kategorilerinin Taksimi
TABLO 16 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Silistre Kazası -Toplam Bulgar ve Türk) - 1872 Buğday Üretimine Göre Buğday Üreticileri Kategorilerinin Taksimi
TABLO 16. 1 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Silistre Kazası - Ayrı Bulgar ve Türk) - 1872 Buğday Üretimine Göre Buğday Üreticileri Kategorilerinin Taksimi
TABLO 16.1 A Doğu Tuna Vilayeti’nde (Silistre Kazası - Ayrı Bulgar ve Türk) - 1872 Buğday Üretimine Göre Buğday Üreticileri Kategorilerinin Taksimi
TABLO 16. 2 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Vetiran Köyü - Bulgar) - 1872 Öşür Parasına Göre Üreticiler Kategorilerinin Taksimi
TABLO 16. 3 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Tatariçe Köyü - Bulgar ve Lipovan) - 1872 Öşür Parasına Göre Üreticiler Kategorilerinin Taksimi
TABLO 17 Orta Tuna Vilayeti’nde (Niğbolu Kazası - Bulgar) - 1844 Arazi Sahipleri Kategorisine Göre Taksimi
  
ALTINCI BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ’NDE KÖY NÜFUSUNUN HANELERİ
 
Evlerin ve Diğer Hanelerin Değerlerine Göre Batı Tuna Vilayeti’ndeki Köy Nüfusunun Sosyal Yapısı
Evlerin ve Diğer Üstü Kapalı (Örtülü) Binaların Değerlerine Göre Doğu Tuna Vilayeti’nde Köylü Nüfusun Sosyal Bakımdan Dağılımı
Altıncı Bölümde Varılan Genel Sonuçlar
TABLO 18 Batı Tuna Vilayeti’nde (Berkofça Kazası - Toplam Bulgar, Türk ve Çerkez) - 1872 Ev Sahipleri Kategorisine Göre Taksimi
TABLO 18. 1 Batı Tuna Vilayeti’nde (Berkofça Kazası - Toplam Bulgar, Türk ve Çerkez) - 1871 Arazi Sahipleri Kategorisine Göre Evlerin Taksimi
TABLO 18. 2 Batı Tuna Vilayeti’nin (Berkofça Kazası) - Perakendesi
TABLO 18. 3 Batı Tuna Vilayeti’nin (Berkofça Kazası) - Diğer Mülkler
TABLO 19 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Şumnu Kazası ) - 1872 Ev Sahipleri Kategorisine Göre Taksimi
TABLO 19.1 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Şumnu Kazası ) - 1872 Arazi Sahipleri Kategorisine Göre Evlerin Taksimi
TABLO 19.2 Doğu Tuna Vilayeti’nin (Şumnu Kazası ) - Perakendesi
TABLO 20 Doğu Tuna Vilayeti’nde (Rusçuk Kazası ) - 1872 Arazi Sahipleri Kategorisine Göre Evlerin Taksimi
TABLO 20.1 Doğu Tuna Vilayeti’nin (Rusçuk Kazası ) - Perakendesi
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
TUNA VİLAYETİ’NDEKİ KÖYLÜ NÜFUSUN ESKİ VERGİSİ
 
Eski Verginin Özelliği ve Ölçüleri 
Eski Verginin Üçe Bölünmesi 
Eski Vergi Açısından Doğu Tuna Vilayeti'nde Köylü Nüfusun Sosyal Tabakalaşması
Yedinci Bölümde Varılan Genel Sonuçlar 
TABLO 21 Doğu Tuna Vilayeti (Şumnu Kazasının Çenkâr Köyü, şimdi Divdiadovo) - 1872 Eski Vergi, Emlâk, İcar ve Temettü
TABLO 22 Doğu Tuna Vilayeti (Şumnu Kazasının Nasırlı Köyü, şimdi Radko Dimitrievo) - 1865-1873 Eski Vergi, Emlâk ve Temettü
TABLO 23  Doğu Tuna Vilayeti’nin Şumnu ve Silistre Kazası Eski Vergi Ödeyenler Kategorisine Göre Taksimi Bulgar, Türk, Tatar 1865-1873
TABLO 23.1 Doğu Tuna Vilayeti’nde Şumnu Kazası Eski Vergi Taksimi 1865
TABLO 23.2 Doğu Tuna Vilayeti’nde Silistre Kazası Eski Vergi Taksimi 1865
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
BATI TUNA VİLAYETİ’NDEKİ KÖYLÜ NÜFUSUN VERİMLERİ, GELİRLERİ VE GİDERLERİ
 
Berkofça Kazasında Bir Dönümden Ortalama Tarım ve Hayvancılık Geliri
Berkofça Kazasından Tarım İşletmeleri Sahiplerinin Ek Gelirleri
Berkofça Kazasında Tarım İşletmeleri Sahiplerinin Toplam Brüt ve Elde Bulundurulan Net Geliri
Köstendil Kazasında Serbest Miri ve Gospodarlık Miri Topraklarda Nüfusun Gelirleri ve Giderleri
Sekizinci Bölümde Varılan Genel Sonuçlar
TABLO 24 Batı Tuna Vilayeti (Berkofça Kazası) Dönüm Başına Kâr Ortalaması 1871
TABLO 25 Batı Tuna Vilayeti (Berkofça Kazası) Dönüm Başına Tarımsal Üretim Ortalaması 1871
TABLO 26 Batı Tuna Vilayeti’nde (Sarblyan, Klisuriçe, Balüviçe Köyü) 1871 Dönüm Başına Tarım Üretimi Ortalaması
TABLO 27 Batı Tuna Vilayeti’nde (Berkofça Kazası) - 1871 Dönüm Başına Ortalaması
TABLO 28 Batı Tuna Vilayeti (Berkofça Kazası) - 1861-1863
TABLO 29 Batı Tuna Vilayeti’nde (Sarblyan Köyü) - 1861, 1862, 1863, 1871 Hane Başına Dönümden Ortalama Tarım Gelir
TABLO 30 Batı Tuna Vilayeti’nin (Berkofça Kazası) - 1877 Arazi Sahibi Kategorisine Göre Temettü Vergisi
TABLO 31 Batı Tuna Vilayeti’nin (Berkofça Kazası) - 1871-1876 Arazi Sahiplerinin Gayrisafi Geliri
TABLO 32 Batı Tuna Vilayeti’nin (Berkofça Kazası) - 1871-1876 Arazi Sahiplerinin Gayrisafi ve Net Geliri
TABLO 33 Batı Tuna Vilayeti’nin (Köstendil Kazası) - 1874 Cedvel-i Mizan ve Nüfus
SONUÇ
ARŞİV BELGELERİ
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
EKLER