İletişim +90 312 267 16 11

Bolaman Çayı Havzası`nın Coğrafyası, 2006

₺28.00 ₺16.80
  • Yazar: Mustafa ÖZDEMİR
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi, Sayı: 6
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618800
  • Barkod : 9751618800
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 486 Sayfa + Harita ve Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

DOĞAL ÇEVRE

I. JEOMORFOLOJİ

A.Giriş

B.Jeomorfolojik Birimler

1.     Dağlık Sahalar

2.     Tepelik Alanlar

3.     Vadiler

4.     Taraçalar

5.  Kıyı Şekilleri

İLİKLİM

A.Giriş

B.İklim Elemanları

1.     Sıcaklık

2.     Basınç ve Rüzgarlar

3.     Nem ve Bulutluluk

4.  Yağışlar

5.     Yağış Etkinliği ve İklim Tipi

III. HİDROGRAFYA

A.Yeraltısuyu ve Kaynaklar

B.Akarsular

C.Göller

D.Karadeniz

IV.TOPRAK

V.BİTKİ ÖRTÜSÜ.

II. BÖLÜM

BEŞERÎ COĞRAFYA

I.TARİHÎ GELİŞİM

II.NÜFUS

A.Nüfusun Gelişimi

1.     Kırsal Nüfus

2.     Kasaba Nüfusu

3.     Şehir Nüfusu

B.Nüfus Hareketleri

1.     Doğumlar ve Ölümler

2.     Göçler

a.Dış Göçler

b.İç Göçler

C.Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri

1.     Nüfusun Cinsiyet ve Yaş yapısı

2.     Aile Büyüklükleri

3.     Nüfusun Kültürel Yapısı

a.Eğitim Durumu

b.Kültürel Doku

D.Nüfus Dağılışı ve Nüfus Yoğunlukları

III.YERLEŞME

A.Giriş

B.Yerleşme Şekilleri

1.Kır Yerleşmeleri

a.Dönemlik (Geçici) Kır Yerleşmeleri

b.Köy Yerleşmeleri (Devamlı Kır Yerleşmeleri)

2.Kasaba Yerleşmeleri

a.Kasabalarm Ortak Nitelikleri

b.Gölköy Kasabası

c.Aybastı Kasabası

d.Korgan Kasabası

e.Gürgentepe Kasabası

f.Çamaş Kasabası

,;g. Çatalpınar Kasabası

h. Kabataş Kasabası

i. Diğer Kasaba Yerleşmeleri

3.Şehir Yerleşmesi

a. Fatsa Şehri

C. Konutlar ve Nitelikleri

1.Kırsal Kesim Konutları

a. Konutların Düzenleniş Tarzı, Eklentileri ve Fonksi­
                           yonları

2.Kasaba ve Şehir Konutları

III. BÖLÜM

EKONOMİK COĞRAFYA

I. BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER

A. Tarımsal Faaliyetler

1.     Tarımsal Faaliyetlerin Başlıca Nitelikleri

2.     Bitkisel Üretim

a.Dikili Alanlar

b.Ekili Alanlar

3.Hayvancılık Faaliyetleri

a.Büyükbaş Hayvancılık

b.Küçükbaş Hayvancılık

c.Yük ve Çeki Hayvanları

d.Kümes Hayvancılığı

e.Arıcılık

f.Balıkçılık

B.Ormanlardan Yararlanma

C.Madencilik

D.Sanayi Faaliyetleri

E.Turizm

F.Ulaşım

G.Ticaret

ARAŞTIRMA SAHASININ TEMEL SORUNLARI

VE BAŞLICA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.DOĞAL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ SORUN­LAR

2.BEŞERİ ÇEVRE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
3.EKONOMİK FAALİYETLERLE İLGİLİ SORUNLAR....

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

RESİMLER VE HARİTALAR