İletişim +90 312 267 16 11

Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), 2006

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Fatma ACUN
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi, Sayı:7
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618649
  • Barkod : 9751618649
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Önsöz

Giriş: Konu, Amaç ve Yaklaşım

Kitabın Düzenlemesi ve Bölümler

I. Bölüm: Sistem Yaklaşımı ve Osmanlı Tarihi

Sistem Nedir?

Sistem Yaklaşımının Osmanlı Tarihine Uygulanması

Osmanlı Karar Alma Mekanizması Modeli

Girdiler

Merkezi İdare ve Dahili Girdiler

Çıktılar

Geri Bildirim

Modelin İşleyişi: Girdilere Karşılık Çıktılar

Değerlendirme

II. Bölüm: Tahrir Defterleri ve Tahrir Verilerinin Kullanımı

Osmanlı Tahrir Defterleri ve Tahrir Süreci

Karahisar-ı Şarki Sancağı'na ait Tahrir Defterleri

İlk Tahrir: 1485 Tarihli TT 37

İkinci Tahrir: 1520-23 Tarihli TT 387, 1532 Tarihli TT 53 ve 1518 Tarihli TT 85

Üçüncü Tahrir: 1547 Tarihli TT 255

Dördüncü Tahrir: 1569 Tarihli TT 478

Beşimci Tahrir: 1613 Tarihli TT 174

Tahrir Verilerinin değerlendiirlmesi

Coğrafik Veriler

Demografik Veriler

Ekonomik Veriler

III. Bölüm: ...,