İletişim +90 312 267 16 11

Kültepe Kaniš / Neša Yerli Peruwa ve Ašur-ımitti’nin oğlu Assur’lu Tüccar Usur-ša-Ištar’ın Arşivlerine ait Kil Zarfların Mühür Baskıları Seal Impressions on the Clay Envelopes from the Archives of the Native Peruwa and Assyrian Trader Usur-ša-Ištar son Of Aššur-ımitti, 2006

₺90.00 ₺54.00
  • Yazar: Nimet ÖZGÜÇ
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: V. Dizi, Sayı: 50
  • Dil : Türkçe, İngilizce
  • ISBN : 9751618541
  • Barkod : 9751618541
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 333 Sayfa + Levhalar(Plates)

  • Ürün Barkodu

Kısaltmalar

Önsöz

Planl

Giriş

Peruvva Arşivi

Eski Anadolu Üslûbu

Eski Assur Üslûbu

Eski Babil Üslûbu

Eski Suriye Üslûbu

Plan 2

Uşur-sa-Istar Arşivi

Eski Assur Üslûbu

Eski Suriye Üslûbu

Eski Anadolu (Hatti) Üslûbu

Eski Babil Üslûbu

Üçüncü Ur Sülalesi Devri Üslûbu

Listeler

1.      Açılmamış zarflar

2.      Tabletli veya tabletsiz açılmış zarflar

3.      Zarf parçaları

4.      Eski Assur üslûbu

5.      Eski Assur üslûbunda yazılı mühürler

6.      Eski Assur üslûbunda standart tapma sahneleri

7.      Eski Assur üslûbunda tacı çift boynuzlu oturan tanrı.

8.      Eski Assur üslûbunda konili boğa

9.      Eski Suriye üslûbu silindir mühür baskıları

 

10.     Eski Suriye üslûbunda alt grupları

11.     Eski Suriye üslûbunda yazılı mühürler

12.     Eski Suriye üslûbunda boğalar

13.     Eski Anadolu (Hatti) üslûbu

14.     Eski Anadolu üslûbunun konuları

15.     Eski Babil üslûbu

16.     III. Ur devri mühür baskıları.

Mühür sahipleri ve kullananlar

Katalog

Peruwa Arşivi

Oda 12

Oda 2

Avlu

Uşur-sa-Istar Arşivi

Bullalar

Zarflar

 

 

Abbreviations

Preface

Planl

Introduction

The Peruwa Archive

The Old Anatolian style

The Old Assyrian style

The Old Babylonian style

The Old Syrian style

Plan 2

The Usur-sa-Istar Archive

The Old Assyrian style

The Old Syrian style

The Old Anatolian (Hattian) style

The Old Babylonian style

The style of the Third Dynasty of Ur Period

The Lists

1.     Unopened envelopes

2.     Opened envelopes with or without tablets

3.     Envelope fragments

4.     Old Assyrian style

5.     The inscribed seals in Old Assyrian style

6.     The standart worship scenes in Old Assyrian style

7.     The seated deity with horned cap in Old Assyrian style

8.     Bull with cone in Old Syrian style

9.     The seal impressions in Old Syrian style

 

10.     The sub-groups of the Old Syrian style

11.     The inscribed seals in Old Syrian style

12.     Bulls on the impressions in Old Syrian style

13.     Old Anatolian (Hattian) style

14.  The topics in Old Anatolian style

15.      Old Babylonian style

16.      The impressions of Ur III period-List of the seal owners and the users

Catalogue

The Peruwa archive

Room 12

Room 2

The Courtyard

The Usur-sa-Istar archive

The bullae

Envelopes