İletişim +90 312 267 16 11

Kosova'da Osmanlı Mimarî Eserleri, I - II (Takım Satılmaktadır), 2006

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Mehmet Z. İBRAHİMGİL, Neval KONUK
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXIX. Dizi, Sayı: 2a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618533
  • Barkod : 9751618533
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 1003 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KOSOVA'DA OSMANLI MİMARÎ ESERLERİ
Cilt: I - II

Yayına Hazırlayanlar:
Mehmet Z. İBRAHİMGİL - Neval KONUK
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
GİRİŞ
KISALTMALAR
I. BÖLÜM
KOSOVA'DA AYAKTA OLAN OSMANLI MİMARİ ESERLERİ
I. CAKOVA
A) KÜLLİYELER
1. Hacı Ömer Külliyesi
1.1. Hacı Ömer Camii
2. Hacı Ömer Mektebi
2. Hadım Süleyman Ağa Külliyesi
2.1. Hadım Camii
2.1.1. Mustafa Efendi Mezarı
2.2. Hadım Kütüphanesi
2.3. Hadım Mektebi
3. Seyfeddin Ziya Külliyesi
4. Yeni (Kerim Bey / Sofa) Külliye
4.1. Yeni Camii (Kerim Bey /Sofa Camii)
4.2. Yeni Camii Mektebi
5. Hasan Ağa Külliyesi
5.1. Hasan Ağa Camii
5.2. Hasan Ağa Kulesi
B) CAMİLER VE MESCİDLER
1. Gerçar / Geçar (Çömlekçiler) Camii
2. Getsi Camii
3. Gül (Çül) Camii
4. Halil Efendi Camii
5. Hanka / Kızıl Camii
6. Kosar Camii
7. Mahmud Paşa Camii
8. Molla Yusuf Camii
C) TÜRBE
1. Nukdi Baba (Şeyh Fettah) Türbesi
D) TEKKELER
1. Bektaşî Tekkesi
2. Hacı Şeyh Musa Tekkesi
3. Sâdî Tekkesi / Büyük Tekke
4. Şeyh Emin (Acize Baba) Tekkesi
E) MEDRESE
1. Küçük Medrese
F) RÜŞTİYE
1.Cakova Rüştiyesi
G) ÇARŞI
1.Cakova Çarşısı
H) HANLAR
1.Eski Haraçi Hanı
2.Yeni Haraçi Hanı
I) DEBBAĞHANE
1. Yeni Debbağhane
İ) ÇEŞME
1. Pancal Çeşmesi
J) KÖPRÜLER
1. Tabak / Debbağ Köprüsü
2. Taliç Köprüsü
3. Terzi Köprüsü
K) KONAK VE KULELER
1. Abdullah Paşa Kulesi (Saray)
2. Batuşa Kulesi
3. Sina Konağı.
II. DEÇAN
A) CAMİ
1. Bayraktar Camii
B) KULE
1. Deçan Kule
III. DRAGAŞ
A) KÜLLİYE
1. Brodasan Kukli Mehmed Bey Külliyesi
1.1. Kukli Mehmed Bey Camii
1.2. Kukli Mehmed Bey Türbesi
1.3. Kukli Mehmed Bey Namazgâhı
B) CAMİ
1. Mlika Köyü Ahmed Ağa Camii
IV. FERİZAJ
A) CAMİ
1. Merkez (Büyük) Camii
B) RÜŞTİYE
1. Ferizaj Rüştiyesi
C) SAAT KULESİ
1. Ferizaj Saat Kulesi
V. GİLAN
A) CAMİLER
1. Atik Camii
1.1. Abdürrahim Efendi Mezarı
1.2. Adem Efendi Mezarı
2. Merkez (Çarşı) Camii
B) TEKKE VE TÜRBELER
1. Şeyh İslâm Efendi (Sâdî) Tekkesi
2. Şeyh İslâm Efendi Türbesi
VI. KAÇANİK
A) KÜLLİYE
1. Şeyhler Külliyesi
1.1. Şeyhler Köyü Camii
1.2. Şeyh Sinan Türbesi
B) CAMİ
1. Sinan Paşa Camii
C) KALE
1. Kaçanik Kalesi
VII. MİTROVİÇA
A) CAMİ
1. Muslihuddin / Müezzin Hoca Camii
1.1. Ramazan Bey Mezarı
B) TEKKE VE TÜRBE
1. Şeyh Feyzullah Efendi Tekkesi
2. Şeyh Feyzullah Efendi Türbesi
C) RÜŞTİYE
1. Mitroviça Rüştiyesi
D) HAMAM
1. Zeyneddin (Zeynel) Bey Hamamı
E) HASTAHANE
1. Askerî Hastahane (Hamidiye Hastanesi)
F) KONAK
1.Köroğlu Konağı
VIII. NOVO BIRDO
A) CAMİLER
1. Fatih Camii
2. Kaleiçi (Çarşı) Camii
B) TÜRBE
1.Mehmed Dede Türbesi
C) KALE
1.Novo Bırdo Kalesi
IX. PEC
A) KÜLLİYELER
1. Defterdar Külliyesi
1.1. Defterdar Camii
1.2. Defterdar Türbesi
2. Gülfem Hatun Külliyesi
2.1. Gülfem Hatun Camii
2.2. Gülfem Hatun Türbesi
3. Hasan Bey Külliyesi
3.1. Hasan Bey (Hamam) Camii
3.2. Hasan Bey Hamamı
B) CAMİLER VE MESCİDLER
1. Abdürezzak Efendi (Saat / Puhavac) Camisi
2. Fatih (Bayraklı) Camii
2.1. Miralay Hayri Bey Mezarı
2.2. Zeynel Abdin Efendi (Hacı Zekâ) Mezarı
3. Fatih Mescidi
4. Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii
5. Muslih Ağa (Kızıl) Camii
6. Pehlivan Meydanı Camii
7. Taftalı (Kara Muço) Camii
8. Virela Köyü Camii
C) ÇEŞMELER
1. Muslih Ağa (Kızıl) Camii Çeşmesi
2. Yaşar Paşa Çeşmesi
D) KÖPRÜ
1.Budisavci Köyü Köprüsü
K) KONAKLAR VE KULELER
1. Karaman Ağa Kulesi
2. Tahir Paşa Konağı
3. Yaşar Paşa (Hacı Zekâ) Konağı
4. Zeynel Bey Kulesi
X. PRİŞTİNE
A) KÜLLİYELER
1. Fatih Sultan Mehmed Külliyesi
1.1. Fatih Sultan Mehmed Camii (Büyük Camii)
1.2 Fatih Sultan Mehmed Hamamı (Büyük Hamam)
2. Pîrî Nazır (Pîrînaz) Külliyesi
2.1. Pîrî Nâzır (Pirînaz) Camii
2.2. Pîrî Nâzır (Pirînaz) Türbesi
3. Sultan Murad Hüdâvendigâr Külliyesi
3.1. Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi
3.1.1. Hafız Mehmed Paşa Mezarı.
3.1.2. Halil Rifat Paşa Mezarı
3.3. Ali Hacı (Selâmlık) Çeşmesi
3.4. Sultan Abdülaziz Çeşmesi
3.5. Selâmlık Binası
3.6. Sultan Reşad Çeşmesi
B) CAMİLER VE MESCİDLER
1. Emir Alaaddin Camii
2. Hasan Ağa (Su'ûd Efendi) Camii
3. Hatuniye Camii
4. Kadriye (Muhacir Mahallesi) Camii
5. Lâb (Ramazan Çavuş) Camii
6. Sultan Murad (Küçük Fatih / Çarşı) Camii
7. Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camii
8. Yaşar Paşa Camii
9. Yusuf Çelebi (Pozderka) Camii
C) TÜRBE
1. Gazi Mestan (Bayraktarlar) Türbesi
D) TEKKELER
1. Danyal Tekkesi
1.1. Danyal Türbesi
2. Kadirî Tekkesi
2.1. Kadirî Türbesi
E) HÜKÜMET KONAĞI
1. Priştine Hükümet Konağı
F) KIŞLA
1.Priştine Kışlası
G) SAAT KULESİ
1.Priştine Saat Kulesi
H) ÇEŞME
1.Emincikler Konağı Çeşmesi
I) KONAKLAR
1. Emincikler Konağı
2. Hamdi Bey Konağı
3. Hûnîler Konağı
4. Koca Dişliler Konağı
5. Konak (Kosova Bilimler Akademisi Binası)
XI. PRİZREN
A) KÜLLİYELER
1. Emin Paşa Külliyesi
1.1. Emin Paşa Camii
1.1.1. Mehmed Emin Paşa Mezarı
1.2. Emin Paşa Medresesi
2. Gazi Mehmed Paşa Külliyesi
2.1. Gazi Mehmed Paşa Camii
2.1.1. Abbas Ağa Mezarı
2.1.2. Hacı Ahmed Nurullah Mezarı
2.1.3. Ömer Sabri Paşa Mezarı
2.2. Gazi Mehmed Paşa Hamamı
2.3. Gazi Mehmed Paşa Kütüphanesi
2.4. Gazi Mehmed Paşa Medresesi
2.5. Gazi Mehmed Paşa Mektebi
2.6. Gazi Mehmed Paşa Müderris Evi
2.7. Gazi Mehmed Paşa Türbesi
3. Sûzî Çelebi Külliyesi
3.1. Sûzî Çelebi Camii
3.2. Sûzî Çelebi Köprüsü
3.3. Sûzî Çelebi Kütüphanesi
3.4. Sûzî Çelebi Türbesi
B) CAMİLER
1. Arasta (Evrenos Bey) Camii
2. Fethiye (Cuma/Atik) Camii
3. Hacı Kasım Camii
4. Hacı Ramadan (Kör Ağa) Camii
5. İlyas Kuka Camii
5.1. Mazlûme Hanım Mezarı
5.2. Ömer Ağa Mezarı
6. Kâtip Sina Bey (Levişah) Camii
7. Mahmud Paşa Camii
8. Maksud Paşa (Maraş) Camii
9. Müderris Ali Efendi (Ali Hoca) Camii
10. Saraçhane (Kukli Mehmed Bey) Camii
11. Seydi Bey Camii
12. Sinan Paşa Camii
13. Tercüman İskender Bey (Dragoman) Camii
14. Terzi Mehmed (Memi) Camii
15. Mamuşa / Eski Mîr (Kamber Ağa) Camii
16. Rahoveç / Trolişte Köyü Camii
17. Rahoveç / Zırza Köyü Hüseyin Ağa (Hüseyin Sipahi) Camii
C) NAMAZGÂH
1.Fatih Sultan Mehmed Namazgâhı (Kırık Camii)
D) TÜRBELER VE MEZARLIK
1. Karabaş Efendi Türbesi
2. Kemânî Rabia Hanım Türbesi
3. Osmanlı Mezarlığı / Eski Mezarlık
4. Şeyh Hulusi Efendi Türbesi
5. Şeyh Hüseyin Türbesi
6. Küçük Kruşa Köyü / Hasan Baba Türbesi
E) TEKKELER
1. Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Tekkesi
1.1. Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Türbesi
2. Kurila (Şeyh Hasan Efendi) Kadirî Tekkesi
3. Kutup Musa Tekkesi Haremlik Binası
3.1. Kutup Musa Türbesi
4. Rifâî (Hüseyin Efendi) Tekkesi
5. Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi
5.1. Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Çeşmesi
5.2. Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Haremlik Binası
F) MEDRESE
1.Yavuz Mehmed Efendi Medresesi
G) RÜŞTİYE
1.Prizren Rüştiyesi
H) HÜKÜMET BİNALARI
1. Prizren Elektrik Trafosu
2. Prizren Erkek Islahhânesi .
3. Prizren Eski Belediye Binası
4. Prizren Hükümet Konağı
5. Prizren Telgrafhanesi
I) KALE
1. Prizren Kalesi
İ) KIŞLA
1. Prizren Kışlası
J) SAAT KULESİ
1.Prizren Saat Kulesi
2. Mamuşa / Saat Kulesi
3. Rahoveç / Saat Kulesi
K) HAMAM
1. Şemsuddin Ahmed Bey Hamamı
L) ÇEŞMELER
1. Belediye Çeşmesi 857
2. Binbaşı Çeşmesi
3. Esma Hanım Çeşmesi / Taş Çeşme
4. Feyzullah Sipahi Çeşmesi
5. Hacı Ramadan (Kör Ağa) Çeşmesi
6. Sinan Paşa Çeşmesi
7. Şadırvan Çeşmesi
8. Mamuşa / Emin Paşa Çeşmesi
M) KÖPRÜLER
1. Ali Bey (Taş Köprü) Köprüsü
2. Kırkpınar Köprüsü
3. Manastır Köprüsü
N) KONAKLAR
1. Adem Ağa Jön Konağı 889
2. Fikret Mustafa Konağı
3. Musa Şehzâde Konağı
4. Şaip Paşa Konağı
XII. VUSHTRİ
A) KÜLLİYE
1. Gazi Ali Bey Külliyesi
1.1. Gazi Ali Bey Camii
1.2. Gazi Ali Bey Medresesi
B) KALE
1. Vushtri Kalesi
C) HAMAM
1. Zeynel Bey Hamamı
D) KÖPRÜ
1. Mahmud Paşa Köprüsü
II.BÖLÜM
KOSOVA'DA GÜNÜMÜZE ULAŞMAYAN OSMANLI MİMARİ ESERLERİ

I. CAKOVA
II. DRAGAŞ
III. FERİZAJ
IV. GİLAN
V. KAÇANİK
VI. MİTROVİÇA
VII. NOVO BIRDO
VIII. PEC
IX. PRİŞTİNE
X. PRİZREN
XI. VUSHTRİ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN