İletişim +90 312 267 16 11

Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) ISLAHAT MÜFETTİŞLİĞİ 1913-1914, 2006

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Dr. Zekeriya TÜRKMEN
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII.Dizi, Sayı: 217
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618843
  • Barkod : 9751618843
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 215 Sayfa, Belgeler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ERMENİ PROPAGANDA VE FAALİYETLERİ

 

A.BERLİN ANTLAŞMASI'NA UZANAN SÜREÇTE ERME­NİLER

B.BERLİN ANTLAŞMASI'NDAN SONRA ERMENİ PROPAGANDA VE FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

İKİNCİ BÖLÜM

DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİNDE

SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN KONSOLOS VE

CASUSLARININ FAALİYETLERİ

A.SÖMÜRGECİ AVRUPA DEVLETLERİNİN ERMENİ MESE­
LESİNE BAKIŞLARI, ERMENİ ÖNDERLERİ VE ERMENİ
KİLİSESİNİN ULUSLARARASI ALANDA ÇALIŞMALARI

B.OSMANLI DİPLOMATLARININ ERMENİ MESELESİ VE
DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT MÜFETTİŞ­
LİĞİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT MÜFETTİŞLİĞİ UYGULAMASINA DOĞRU

A. DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT MÜFETTİŞLİĞİ KONUSUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ VE GELİŞMELER

a.Osmanlı Hükûmeti'nin Doğu Anadolu Vilayetleri Isla­
hatı Meselesine Bakış

b.Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişliği Konu­
sunda İngiltere ile Görüşmeler

c.Rusya ile Osmanlı Devleti Arasında Doğu Anadolu Is­
lahat Müfettişliği Konusundaki Görüşmeler

d.Sait Halim Paşa Kabinesi Döneminde Doğu Anadolu
Vilayetleri Islahat Müfettişliği Konusunda Sürdürülen
Çalışmalar

B. DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT MÜFETTİŞLİĞİ
KONUSUNDA RUSYA'NIN PROPAGANDA VE BASKI­
LARI

a.Rusların Müfettişlik Konusundaki Talepleri,

b.Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişliği Konusunda
Alman ve Rus İstekleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT

MÜFETTİŞLİĞİ

A.RUSYA İLE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA YAPILAN
MÜFETTİŞLİK ANTLAŞMASINA UZANAN SÜREÇ

a.Yeniköy Antlaşması ve Doğu Anadolu Vilayetleri Isla­
hat Müfettişliği

b.Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişliği Uygulamasına
Geçilmesi, Osmanlı Hükümetinin Tedbirleri

B.DOĞU ANADOLU VİLAYETLERİ ISLAHAT MÜFETTİŞ­
LERİNİN GÖREVE BAŞLAMASI

a.Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişlerinin Göre­
ve Başlaması ve Sürdürülen Faaliyetler

b.Doğu Anadolu Vilayetleri Islahat Müfettişlerinin Gö­revlerine Son Verilmesi

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

BELGELER

SEÇİLMİŞ BELGE FOTOKOPİLERİ