İletişim +90 312 267 16 11

Üsküp`te Türk Mimarisi (XIV.-XIX. Yüzyıl), 2006

₺52.00 ₺31.20
  • Yazar: Mustafa ÖZER
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 65
  • Dil :
  • ISBN :
  • Fiziksel Özellikleri :

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
I. GİRİŞ
A. Konunun Amacı ve Niteliği
B. İlgili Kaynak ve Yayınlar
C. Araştırmanın Metodu
II. OSMANLI İDARESİNDE ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER
A. Şehrin Tarihi
B. Fiziki Yapı
III. KATALOG
A. Camiler
Sultan Murad (Hünkâr) Camii
İshak Bey (Alaca) Camii
Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii
İsa Bey Camii
Mustafa Paşa Camii
Murad Paşa Camii
Yahya Paşa Camii
Hüseyin Şah Camii
Tütünsüz Camii
B. Mescitler
Kapıcı Hamza Mescidi
Hacı Balaban Mescidi
Hacı Muhyiddin Mescidi
Hacı Yunus Mescidi
Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi
Cedid İsa Bey Mescidi

C. Türbeler
Paşa Bey Türbesi
Mustafa Paşa Türbesi
Beyhan Sultan Türbesi
Hüseyin Şah Türbesi
Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi
D. Hanlar
Kapan (İsa Bey) Han
Sulu (Yeni) Han
Kurşunlu Han
E. Bedesten
İshak Bey Bedesteni
F. Hamamlar
İsa Bey Hamamı
Davud Paşa Hamamı
G. Su Kemeri
Mustafa Paşa Su Kemeri
H. Köprü
Fatih Sultan Mehmed Köprüsü
I. Tekke
Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi
İ. Kuleler
Saat Kulesi
Feodal Kule
J. Kale
     Üsküp Kalesi
IV. KISMEN BUGÜNE ULAŞABİLENLER İLE HAKLARINDA ŞEKİL VEYA FOTOĞRAF BULUNANLAR
A. Camiler
Karlı İli Beyi Mehmed Bey (Burmalı) Camii
Meddah Baba Camii
Muslihuddin bin Abdülgani (Müezzin Hoca - Dükkancık) Camii
Kaçanikli Mehmed Paşa (Ağa) Camii
Köse Kadı Camii
Yılan Kapan (Ceylan Çavuş) Camii
Faik Paşa Camii
B. Mescitler
Hüdaverdi Mescidi
Kazancılar (Hızır Kazancı - Bakırcılar - Tanrıverdi) Mescidi 
 Paşa Yiğit Bey (Arasta) Mescidi
 Hatuncuk(lar) Mescidi
 Hacı Kasım Mescidi
 Hacı Taceddin Mescidi
C. Türbeler
Paşa Yiğit Bey Türbesi
İshak Bey  ( ? ) Türbesi
Kral Kızı Türbesi
İbn-i Payko (Payko oğlu - Harraccı Şüca) Türbesi
Aşık Pir Mehmed Çelebi (Aşık Paşa) Türbesi
Hatuncuklar Türbesi
Kaçanikli Mehmed Paşa Türbesi
Lütfullah Efendi Türbesi
Altı Ayak Türbesi
Hüma Şah Sultan Türbesi
İsa Bey Camii’nin Güneydoğusundaki Türbe Kalıntısı
D. Hamamlar
Şengül Hamamı
Eski-Yeni Hamam
Kızlar Hamamı
Gelin Hamamı
E. Çeşmeler
Altı Ayak Çeşmesi
Hacı Eyne Bey Çeşmesi
Hacı Hasan Ağa Çeşmesi
Hatuncuklar Çeşmesi
Kara Hasan Çeşmesi
Kuru Çeşme
Lonca Çeşmesi
Soğuk Çeşme
Yahya Paşa Çeşmesi
F. Mektep
Sultan Murad Mektebi
V. GÜNÜMÜZDE MEVCUT OLMAYIP, KAYNAK VE YAYINLARDAN TESPİT EDİLENLER
A. Camiler
B. Mescitler
C. Türbeler
D. Hanlar ve Kervansaraylar
E. Hamamlar
F. Çeşmeler
G. Köprüler
H. Tekke ve Zaviyeler
I. Mektepler
İ. Medreseler
J. Kütüphaneler
K. İmaretler
L. Darphane
M. Saray ve Köşkler
N. Muhtelif Yapılar
VI. DEĞERLENDİRME
A. Camiler
B. Mescitler
C. Türbeler
D. Hanlar
E. Bedesten
F. Hamamlar
G. Su Kemeri
H. Köprü
I. Tekke ve Zaviyeler
İ. Kuleler
J. Kale
VII. SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
RESİMLER

<P>ÖNSÖZ<BR>KISALTMALAR<BR>I. GİRİŞ<BR>A. Konunun Amacı ve Niteliği<BR>B. İlgili Kaynak ve Yayınlar<BR>C. Araştırmanın Metodu<BR>II. OSMANLI İDARESİNDE ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER<BR>A. Şehrin Tarihi<BR>B. Fiziki Yapı<BR>III. KATALOG<BR>A. Camiler<BR>Sultan Murad (Hünkâr) Camii<BR>İshak Bey (Alaca) Camii<BR>Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii<BR>İsa Bey Camii<BR>Mustafa Paşa Camii<BR>Murad Paşa Camii<BR>Yahya Paşa Camii<BR>Hüseyin Şah Camii<BR>Tütünsüz Camii<BR>B. Mescitler<BR>Kapıcı Hamza Mescidi<BR>Hacı Balaban Mescidi<BR>Hacı Muhyiddin Mescidi<BR>Hacı Yunus Mescidi<BR>Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi<BR>Cedid İsa Bey Mescidi</P> <P>C. Türbeler<BR>Paşa Bey Türbesi<BR>Mustafa Paşa Türbesi<BR>Beyhan Sultan Türbesi<BR>Hüseyin Şah Türbesi<BR>Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi<BR>D. Hanlar <BR>Kapan (İsa Bey) Han<BR>Sulu (Yeni) Han<BR>Kurşunlu Han<BR>E. Bedesten<BR>İshak Bey Bedesteni<BR>F. Hamamlar<BR>İsa Bey Hamamı<BR>Davud Paşa Hamamı<BR>G. Su Kemeri<BR>Mustafa Paşa Su Kemeri<BR>H. Köprü<BR>Fatih Sultan Mehmed Köprüsü<BR>I. Tekke<BR>Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi<BR>İ. Kuleler<BR>Saat Kulesi<BR>Feodal Kule<BR>J. Kale<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Üsküp Kalesi<BR>IV. KISMEN BUGÜNE ULAŞABİLENLER İLE HAKLARINDA ŞEKİL VEYA FOTOĞRAF BULUNANLAR<BR>A. Camiler<BR>Karlı İli Beyi Mehmed Bey (Burmalı) Camii<BR>Meddah Baba Camii<BR>Muslihuddin bin Abdülgani (Müezzin Hoca - Dükkancık) Camii<BR>Kaçanikli Mehmed Paşa (Ağa) Camii<BR>Köse Kadı Camii<BR>Yılan Kapan (Ceylan Çavuş) Camii<BR>Faik Paşa Camii<BR>B. Mescitler<BR>Hüdaverdi Mescidi<BR>Kazancılar (Hızır Kazancı - Bakırcılar - Tanrıverdi) Mescidi&nbsp; <BR>&nbsp;Paşa Yiğit Bey (Arasta) Mescidi<BR>&nbsp;Hatuncuk(lar) Mescidi<BR>&nbsp;Hacı Kasım Mescidi<BR>&nbsp;Hacı Taceddin Mescidi<BR>C. Türbeler<BR>Paşa Yiğit Bey Türbesi<BR>İshak Bey&nbsp; ( ? ) Türbesi<BR>Kral Kızı Türbesi<BR>İbn-i Payko (Payko oğlu - Harraccı Şüca) Türbesi<BR>Aşık Pir Mehmed Çelebi (Aşık Paşa) Türbesi<BR>Hatuncuklar Türbesi<BR>Kaçanikli Mehmed Paşa Türbesi<BR>Lütfullah Efendi Türbesi<BR>Altı Ayak Türbesi<BR>Hüma Şah Sultan Türbesi<BR>İsa Bey Camii&#8217;nin Güneydoğusundaki Türbe Kalıntısı<BR>D. Hamamlar<BR>Şengül Hamamı<BR>Eski-Yeni Hamam<BR>Kızlar Hamamı<BR>Gelin Hamamı<BR>E. Çeşmeler<BR>Altı Ayak Çeşmesi<BR>Hacı Eyne Bey Çeşmesi<BR>Hacı Hasan Ağa Çeşmesi<BR>Hatuncuklar Çeşmesi<BR>Kara Hasan Çeşmesi<BR>Kuru Çeşme<BR>Lonca Çeşmesi<BR>Soğuk Çeşme<BR>Yahya Paşa Çeşmesi<BR>F. Mektep<BR>Sultan Murad Mektebi<BR>V. GÜNÜMÜZDE MEVCUT OLMAYIP, KAYNAK VE YAYINLARDAN TESPİT EDİLENLER<BR>A. Camiler<BR>B. Mescitler<BR>C. Türbeler<BR>D. Hanlar ve Kervansaraylar<BR>E. Hamamlar<BR>F. Çeşmeler<BR>G. Köprüler<BR>H. Tekke ve Zaviyeler<BR>I. Mektepler<BR>İ. Medreseler<BR>J. Kütüphaneler<BR>K. İmaretler<BR>L. Darphane<BR>M. Saray ve Köşkler<BR>N. Muhtelif Yapılar<BR>VI. DEĞERLENDİRME<BR>A. Camiler <BR>B. Mescitler<BR>C. Türbeler<BR>D. Hanlar<BR>E. Bedesten<BR>F. Hamamlar<BR>G. Su Kemeri<BR>H. Köprü<BR>I. Tekke ve Zaviyeler<BR>İ. Kuleler<BR>J. Kale<BR>VII. SONUÇ<BR>BİBLİYOGRAFYA<BR>RESİMLER<BR></P>