İletişim +90 312 267 16 11

Hamidoğulları Beyliği, 2006

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Sait KOFUOĞLU
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 223
  • Dil :
  • ISBN : 9751619157
  • Barkod : 9751619157
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  
KISALTMALAR 
GİRİŞ
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ VE GÜNEY-BATI
ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ 
I. BÖLÜM
BEYLİĞİN KURULUŞU   
1. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Çöküşü ve Hamidoğulları'nın Ortaya Çıkışı 
2. Hamidoğulları Beyliği'nin Menşei 
3. Hamid Bey ve Beyliğin Kuruluşu 
4. İlyas Bey 
II. BÖLÜM
OSMANLILARIN FETHİNE KADAR
HAMİDOĞULLARI BEYLİĞİ 
1. Feleküddin Dündar Bey ve Hükümet Merkezini Eğirdir'e Taşınması 
2. Feleküddin Dündar Bey'in Antalya'yı Zabtı ve Demirtaş'ın Anadolu'ya Genel Vali Oluşu 
3. Feleküddin Dündar Bey'in  Demirtaş Tarafından Öldürülmesi 
4. Demirtaş'ın  Mısır'a Sığınması ve Hızır Bey Dönemi 
5. Necmeddin   (Mübarizüddin)  İshak Bey Dönemi 
6. Muzafferüddin Mustafa Bey Dönemi 
7. Hüsamüddin İlyas Bey Dönemi ve Karaman Oğulları İle Münasebetler 
8. Kemalüddin Hüseyin Bey ve Osmanlı Devleti İle Münasebetler 
9. Osmanlı Devleti'nin Hamidoğulları Beyliğinin Eğirdir Kolu Topraklarını Ele Geçirmesi 
10. Hamidoğulları Beyliği'nin Antalya Şubesi Topraklarının da Osmanlılar Tarafından Ele Geçirilmesi 
11. Osman Çelebi'nin Ankara Savaşından Sonra Antalya Şubesini Canlandırma Faaliyetleri
III.  BÖLÜM
TEŞKİLAT VE KÜLTÜR 
1. Devlet Teşkilatı
a) Llükümdar ve Hükümranlık Anlayışı 
b) Saray
c) Divan 
d) Ordu 
e) Toprak İdaresi 
2. Sosyal ve İktisadi Hayat 
a) Tekke ve Zaviyeler 
b) Mescjdler ve Camiler 
c) Mevlevihaneler 
d) Medreseler 

3. Ticari Hayat 
4. İlmî Faaliyet 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN      
EKLER