İletişim +90 312 267 16 11

Gedikli Karahöyük I, 2006

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Refik DURU
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: V. Dizi, Sayı: 51
  • Dil : Türkçe - English
  • ISBN : 9751619165
  • Barkod : 9751619165
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 211 Sayfa (Page), 120 Levhalar (Plates)

  • Ürün Barkodu


 
İÇİNDEKİLER
İLK 'ÖNSÖZ' 
YENİ 'ÖNSÖZ'  
I -    GİRİŞ 
A - KAZILAR 
B - KÜLTÜREL SÜREÇ VE TABAKALAŞMA DURUMU 
II -  HÖYÜK KAZILARI 
A - MİMARLIK 
1 - GEDİKLİ IV KÜLTÜR EVRESİ 
a - Gedikli IV f - IV a yerleşmeleri 
b - Gedikli IV mimarlığının özellikleri ve karşılaştırmalar
2 - GEDİKLİ III KÜLTÜR EVRESİ 
a - Gedikli III n - III a yerleşmeleri 
b - Gedikli III mimarlığının özellikleri ve karşılaştırmalar
3 -  GEDİKLİ II KÜLTÜR EVRESİ 
a - Gedikli II yerleşmeleri 
b - Gedikli II mimarlığının özellikleri ve karşılaştırmalar.
4 -  GEDİKLİ I KÜLTÜR EVRESİ 
a - Gedikli I b ve I a yerleşmeleri 
b - Gedikli I mimarlığının özellikleri ve karşılaştırmalar..
5 - KARIŞIK KATLAR  
a - Yerleşmeler 
b - Mimarlık özellikleri ve karşılaştırmalar 
B - MEZARLAR 
1 - GEDİKLİ IV MEZARLARI  
a - Basit Toprak Mezarlar 
b - Çömlek Mezar 
c - Gömü gelenekleri ve mezarlar hakkında gözlemler 
2 -  GEDİKLİ III MEZARLARI 
a - Basit Toprak Mezarlar 
b - Çömlek Mezarlar 
c - Gömü gelenekleri ve mezarlar hakkında gözlemler....
3 -  GEDİKLİ II VE GEDİKLİ I MEZARLARI 
4-    KARIŞIK KATLAR MEZARLARI 

 


 
C - HÖYÜKTEKİ YERLEŞİM SÜRECİNİN TARİHLENMESİ 
1 -  GEDİKLİ IV YERLEŞMELERİ 
2 -  GEDİKLİ III YERLEŞMELERİ 
3 -  GEDİKLİ II, I VE DAHA GEÇ YERLEŞMELER 
III - MEZARLIK  (NEKROPOL)  KAZILARI 
A - MEZARLAR 
1 - TOPRAĞA GÖMÜLER  (İNHUMASYON) 
a - Basit Toprak Mezarlar 
b - Başı Taşla Korunaklı Basit Toprak Mezarlar 
c - Çömlek Mezar 
d - Mezar Yapıları 
ı)   Oda Mezarlar 
ıı)  Sandık Mezarlar 
2 - YAKMA GÖMÜLER (KREMASYON) 
a - Kremasyon Alanı  Kazıları 
b - Kremasyon Alanı  Buluntuları 
c - Kremasyon  Gömüleri ile ilgili rapor 
3 - NEKROPOL'DEKİ MEZARLAR ile GÖMÜ GELENEKLERİ HAKKINDA
DEĞERLENDİRMELER ve TARİHLEME 
B - YERALTI KÜLT YAPISI  (DROMOSLU YAPI) 
1 - YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ 
2 -  KIRIŞKAL HÖYÜK YERALTI KÜLT YAPISI 
3 - YERALTI KÜLT YAPILARININ ANLAMI VE DEĞERLENDİRMELER 
4 -  GEDİKLİ  (ve KIRIŞKAL)  YERALTI KÜLT YAPISININ TARİHLENMESİ 
C - DİNÎ TÖREN ALANLARI 
1 - DİNÎ TÖREN ALANLARININ BULUNUŞ DURUMLARI 
2 -  DİNÎ TÖREN ALANLARININ BULUNTULARI 
3 -  DİNÎ TÖREN ALANLARI İLE BULUNTULARININ ANLAMLARI VE DEĞERLENDİRMELER 
4 - DİNÎ TÖREN ALANLARININ TARİHLENMESİ 
D - MEZARLIKTAKİ TAŞINMAZLARIN KARŞILIKLI KONUMLARI HAK¬
KINDA  
IV -SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 
İNGİLİZCE BÖLÜM 
EKLER 2
YARARLANILAN KAYNAKLAR 2
LEVHALAR