İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye Bibliyografyası - Bibliography of Turkey, 2006

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Neli BOSTAŞVİLİ
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XII. Dizi, No. 12
  • Dil :
  • ISBN : 9751618754
  • Barkod : 9751618754
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 764 Sayfa (Page)

  • Ürün Barkodu

İçindekiler
Önsöz   
Gezi  
Türkiye'nin Ekonomik Durumu. İşçi ve Köylülerin Hareketi   
Ortaçağ Türkiyesi (XIII. Asrın Sonu-XVII. Asrın İlk Yarısı)   
Türkiye'nin yeni tarihi (XVII. Asrın İkinci Yarısı-1917)  
Türkiye ve Birinci Dünya Savaşı. Kafkasya Cephesi
Balkan Halklarının Durumu. Millî Kurtuluş Hareketi
Türkiye'nin Sonçağ Tarihî (1917-1995)   
Sovyetler Birliği ve Türkiye  
Gürcistan ve Türkiye  
Rusya ve Türkiye  
1877-1878 yılların Rusya-Türkiye Harbi
Boğazlar Sorunu  
Millî Sorunu  
Kişi Adları Dizini  
Yer Adları Dizini   
**************************

 Contents
Foreword 
Travels 
Economic conditions of Turkey. Worker's and Peasant's Movement 
Turkey in the Middle Ages (End of the 13th -First Half of the 17th Centuries)
New history of Turkey (the Second Part of the XVII,h century-1917) 
Turkey and WWI. The Caucasian front 
Conditions of the Balkan peopies. National-liberation movement. The Balkan
Wars 
The Newest History of Turkey (1917-1995) 
The Soviet Union and Turkey 
Georgia and Turkey  
Russia and Turkey 
Russia-Turkish War of 1877-1878 
The Issue of the Straits 
The National Issue  
Index of Names  
Index of geographical names
*********************************************

Gürcü