İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye Bibliyografyası - Bibliography of Turkey, 2006

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Neli BOSTAŞVİLİ
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XII. Dizi, No. 12
  • Dil :
  • ISBN : 9751618754
  • Barkod : 9751618754
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 764 Sayfa (Page)

  • Ürün Barkodu

İçindekiler
Önsöz   
Gezi  
Türkiye'nin Ekonomik Durumu. İşçi ve Köylülerin Hareketi   
Ortaçağ Türkiyesi (XIII. Asrın Sonu-XVII. Asrın İlk Yarısı)   
Türkiye'nin yeni tarihi (XVII. Asrın İkinci Yarısı-1917)  
Türkiye ve Birinci Dünya Savaşı. Kafkasya Cephesi
Balkan Halklarının Durumu. Millî Kurtuluş Hareketi
Türkiye'nin Sonçağ Tarihî (1917-1995)   
Sovyetler Birliği ve Türkiye  
Gürcistan ve Türkiye  
Rusya ve Türkiye  
1877-1878 yılların Rusya-Türkiye Harbi
Boğazlar Sorunu  
Millî Sorunu  
Kişi Adları Dizini  
Yer Adları Dizini   
**************************

 Contents
Foreword 
Travels 
Economic conditions of Turkey. Worker's and Peasant's Movement 
Turkey in the Middle Ages (End of the 13th -First Half of the 17th Centuries)
New history of Turkey (the Second Part of the XVII,h century-1917) 
Turkey and WWI. The Caucasian front 
Conditions of the Balkan peopies. National-liberation movement. The Balkan
Wars 
The Newest History of Turkey (1917-1995) 
The Soviet Union and Turkey 
Georgia and Turkey  
Russia and Turkey 
Russia-Turkish War of 1877-1878 
The Issue of the Straits 
The National Issue  
Index of Names  
Index of geographical names
*********************************************

Gürcü

<P>İçindekiler<BR>Önsöz &nbsp;&nbsp;<BR>Gezi&nbsp;&nbsp;<BR>Türkiye'nin Ekonomik Durumu. İşçi ve Köylülerin Hareketi &nbsp;&nbsp;<BR>Ortaçağ Türkiyesi (XIII. Asrın Sonu-XVII. Asrın İlk Yarısı) &nbsp;&nbsp;<BR>Türkiye'nin yeni tarihi (XVII. Asrın İkinci Yarısı-1917)&nbsp;&nbsp;<BR>Türkiye ve Birinci Dünya Savaşı. Kafkasya Cephesi <BR>Balkan Halklarının Durumu. Millî Kurtuluş Hareketi<BR>Türkiye'nin Sonçağ Tarihî (1917-1995) &nbsp;&nbsp;<BR>Sovyetler Birliği ve Türkiye &nbsp;<BR>Gürcistan ve Türkiye&nbsp;&nbsp;<BR>Rusya ve Türkiye&nbsp;&nbsp;<BR>1877-1878 yılların Rusya-Türkiye Harbi<BR>Boğazlar Sorunu&nbsp;&nbsp;<BR>Millî Sorunu&nbsp;&nbsp;<BR>Kişi Adları Dizini&nbsp;&nbsp;<BR>Yer Adları Dizini &nbsp;&nbsp;<BR>**************************</P> <P>&nbsp;Contents<BR>Foreword&nbsp;<BR>Travels&nbsp;<BR>Economic conditions of Turkey. Worker's and Peasant's Movement&nbsp;<BR>Turkey in the Middle Ages (End of the 13th -First Half of the 17th Centuries)<BR>New history of Turkey (the Second Part of the XVII,h century-1917)&nbsp;<BR>Turkey and WWI. The Caucasian front&nbsp;<BR>Conditions of the Balkan peopies. National-liberation movement. The Balkan<BR>Wars&nbsp;<BR>The Newest History of Turkey (1917-1995)&nbsp;<BR>The Soviet Union and Turkey&nbsp;<BR>Georgia and Turkey &nbsp;<BR>Russia and Turkey&nbsp;<BR>Russia-Turkish War of 1877-1878&nbsp;<BR>The Issue of the Straits&nbsp;<BR>The National Issue &nbsp;<BR>Index of Names &nbsp;<BR>Index of geographical names<BR>*********************************************</P> <P>Gürcü</P>