İletişim +90 312 267 16 11

Ada`i-yi Şirazi ve Selim-Namesi (İnceleme-Metin-Çeviri), 2007

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Doç. Dr. Abdüsselam BİLGEN
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 20
  • Dil :
  • ISBN : 9799751618565
  • Barkod : 9799751618565
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur

  • Ürün Barkodu

Önsöz
Transkripsiyon Alfabesi
Bibliyografya
Kısaltmalar
Giriş

I. Bölüm

Ada'i-yi Şirazi'nin Hayatı
Ada'i-yi Şirazi'nin Yaşadığı Devrin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Durumu
Ada'i-yi Şirazi'nin Selim-Name Dışındaki Eserleri ve Edebi Kişiliği

II. Bölüm

Ada'i-yi Şirazi'nin Selim-Namesi
I- Selim-name'nin konusu ve mahiyeti
II- Selim-name'nin dil ve üslup özellikleri

1- Selim-name'de kullanılan malzeme
2- Selim-name'nin nazım şekli, vezni ve kafiye düzeni
3- Eserin beyit sayısı
4- Selim-name'de kullanılan edebi sanatlar
5- Selim-name'nin edebi değeri

III- Ada'i'nin Selim-Name'sinin konu ve muhteva bakımından diğer bazı Selim-Namelerle karşılaştırılması

IV- Selim-name'nin yazma nüshaları ve özellikleri

Sunulan Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yol
Sonuç

Selim-name'nin Çevirisi
ÇevirideGeçen Konu Başlıkları
Genel Indeks

Fihrist-i Matalib
Dibaçe
Selimname'nin Frasça Tenkit Metni
Fihrist-i Esma-yi Rical ve Emakin ve Kaba-il ve Diğer Esma-yi Has

<P>Önsöz<BR>Transkripsiyon Alfabesi<BR>Bibliyografya<BR>Kısaltmalar<BR>Giriş</P> <P><STRONG>I. Bölüm</STRONG></P> <P>Ada'i-yi Şirazi'nin Hayatı<BR>Ada'i-yi Şirazi'nin Yaşadığı Devrin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Durumu<BR>Ada'i-yi Şirazi'nin Selim-Name Dışındaki Eserleri ve Edebi Kişiliği</P> <P><STRONG>II. Bölüm</STRONG></P> <P>Ada'i-yi Şirazi'nin Selim-Namesi<BR>I- Selim-name'nin konusu ve mahiyeti<BR>II- Selim-name'nin dil ve üslup özellikleri</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1- Selim-name'de kullanılan malzeme<BR>2- Selim-name'nin nazım şekli, vezni ve kafiye düzeni<BR>3- Eserin beyit sayısı<BR>4- Selim-name'de kullanılan edebi sanatlar<BR>5- Selim-name'nin edebi değeri</P></BLOCKQUOTE> <P>III- Ada'i'nin Selim-Name'sinin konu ve muhteva bakımından diğer bazı Selim-Namelerle karşılaştırılması</P> <P>IV- Selim-name'nin yazma nüshaları ve özellikleri</P> <P>Sunulan Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yol<BR><STRONG>Sonuç</STRONG></P> <P>Selim-name'nin Çevirisi<BR>ÇevirideGeçen Konu Başlıkları<BR>Genel Indeks</P> <P>Fihrist-i Matalib<BR>Dibaçe<BR>Selimname'nin Frasça Tenkit Metni<BR>Fihrist-i Esma-yi Rical ve Emakin ve Kaba-il ve Diğer Esma-yi Has</P>