İletişim +90 312 267 16 11

Kafkasya Hatıraları, 2007

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Mustafa BUTBAY
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXIV. Dizi, Sayı: 4_1
  • Dil :
  • ISBN : 9751602459
  • Barkod : 9751602459
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu Kitap Nasıl Gün Işığına Çıktı?

I. DEFTER

2/Şubat/ıg20 1. — Gezinin Nedenleri 1. — Şimalî Kafkasya Cemiyeti 1. — Önce Gönen'i Ziyaretim 4. — Çerkeş Kadınları Cemiyet-i Hayriyesi 5. — Telif Encümeni 5. — Şimali Kafkasya Delegeleri 4. — İlk Fırtına 8. — Rize 9. — Tiflis'e Hareket 12. — Bakü'de 12. — Palama 13. — Koller 13. — Çiyahne 15. — Ahuşa 17. — Vedino Kalesi'ne Hareket 23. — Halut 24. — Tuh 28. — Andi 29. — Vedino'dayım 30. — Levaşe 33. — Timurhan Şûra 33. — Ka¬yış Kurt 37. — Tuhaf Bir Olay 3o/Nisan/i336 Cuma 38. — 2/Mayıs/i336 Pa¬zar 38. — 3/Mayıs/i336 Pazartesi 39. — Bir Ziyafet 40. — 4./Mayıs/i336 Salı 40. — 5/Mayıs/i336 41. — 6/Mayıs/1336 43. — Yemin Töreni 45. — 7/Ma-yıs/1336 Cuma 46. — Darga 47. — Kahraman Holimet "Halimet" 47. — 8/ Mayıs/1336 Cumartesi 48. — o/Mayıs/1336 48. — ıo/Mayıs/1336 49. — 11/ Mayıs 1336 51. — i2/Mayıs/i336 51. — 13/Mayıs/1336 52. — i4-/Mayıs/i336 53.—

II. DEFTER
i5/Mayıs/i336 55. — Mecit İle Başka 55. — Tebdil-i Mekân - Yer Değiştirme 56. — 16/Mayıs/1336 Pazar 58. — 17/Mayıs/1336 58. — Rikâ 59. — Koyun¬lara Hoşgeldiniz Töreni 59. — ı8/Mayıs/i336 60. — 1 ç/Mayıs/1336 Çarşam¬ba 60. — Halkillâ 60. — 20/Mayıs/1336 61. — İton Kale 61. — 21/Mayıs/ 1336 61. — Ulular Kalesi 61. — Key 62. — 21/Mayıs/1336 63. — 23/Mayıs/ 1336 Pazar Yalharvi 63. — 24/Mayıs/1336 Pazartesi 65. — Merecuy 65. — 25/Mayıs/i336 65. — 26/Mayıs/i336 66. — 27/Mayıs/i336 Perşembe 66. — 28/Mayıs/i336 Merecuy 67. — 2o/Mayıs/i336 67. — 3o/Mayıs/i336 67. — 31/Mayıs/1336 68. — 1/Haziran/1336 Yalharvi 69. — 2/Haziran/i336 Atala¬rın Mezarlarını Ziyaret 69. — 3/Haziran/i336 Benihu Hacı 71. — İçten Bağlı¬lık ve Kardaşlık Yemini 71. — 4./Haziran/i336 73. — Pohoy 74. — Hezimet 76. — Yaylım Ateşi 79. — Tiflis'e Doğru 80. — i2/Haziran/i336 83. — 13/ Haziran/1336 83. — i4./Haziran/i336 84. — i5/Haziran/i336 84. — 16/Ha-ziran/1336 85. — i7/Haziran/i336 85. — ı8/Haziran/i336 86. — 19/Hazi-ran/1336 86. — 2o/Haziran/i33Ö 87. — 21/Haziran/1336 87. — 24/Haziran/ 1336 87. — 25/Hazirani336 88. — Garip Bir Sınav 88. —

III. DEFTER
3o/Haziran/i33Ö 89. — Hareket ve Tevkif 96. — Davetsiz Bir Konuk 98. — Tutuklanmamızın Nedeni 98. — Bin Mark ve Yarım ingiliz Lirası 99. — 16/ Ağustos/1336 104. — Eylir-Aniha Tapınağı 106. — ıy/Ağustos/i336 Vuçamçi-ra 108. — ı8/Ağustos/i336 110. — ıo/Ağustos/1336 110. — 2o/Ağustos/i336 111. — 21/Ağustos/1336 111. — Tışaduv 114. — 23/Ağustos/i336 Vuçamçi-ra'ya Dönüş 116. — Tahtakuruları İle Mücadele 118. — 24/Ağustos/i336 119. — Tamış'a Hareket 129. — Sohum Kale 120. — Mükemmel Bir Şölen Sofrası 120. - Gunip Destanı 121. - Dizin 123.