İletişim +90 312 267 16 11

Büyük Sahra`da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), 1995

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 97516006616
  • Barkod : 97516006616
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 236 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ :  TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KUZEY

AFRİKA'DA TÜRK HAKİMİYETİNE GENEL

BİR BAKIŞ. TRAB­LUSGARB'IN 1835'TE MERKEZE

BAGLANARAK TÜRK İDARESİNİN VİLAYETE YERLEŞMESİ

BÖLÜM I : SAHRA TİCARET YOLLARI İÇİN

       TÜRK-FRANSIZ RE­KABETİ (1852-1882)

1. SAHRA PROBLEMİNİN BELLİ BAŞLI UNSURLARI

a) Osmanlı Devleti'nin Libya'daki hakimiyetinin Sahraya
           
     etkileri

b) Cezayir'in Fransızlar tarafından işgalinin Kuzey
                Afrika ve Sahra üzerindeki etkileri

c) Sudan ve Sahra ticareti

d) Tuaregler

e) Senûsilik ve diğer tarikatlar

2. FRANSIZLARIN GAT'A NÜFUZ TEŞEBBÜSLERİ

a)   Azger Tuareglerini elde etmede Cezayir makamları­nın kullandıkları metot.

b)   18 54'te GAP’ın Osmanlı idaresine girme teşebbüsü 

c)         Fransızların Azgerler nezdinde faaliyetleri ve Gat'ın

      tekrar Osmanlı idaresine girme arzusu

3. 1862 GADAMES ANLAŞMASI

a)      Duveyrier'nin Azgerler ülkesine seyahatı

b)      1862 Gadames Anlaşması

c)       Sudan ticaret yolunu muhafaza için Türk karşı

d)      Evlad-ı Seydi Şeyh isyanı ve 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'nın Fransız-Türk Sahra ilişkilerine tesirleri ted­birleri

4- TUAREGLER KAVGASI VE GAT'IN TÜRK İDARESİNE GİRMESİ

a)      Sudan ticaret yolu üzerinde yeni Fransız teşebbüsleri..

b)      Tuaregler kavgası

c)       Gat'ın Türk idaresine girmesi (1875)

5. FRANSIZLARIN ŞİMENDİFER VE MİSYONERLER VASITASIYLA SAHRA'YA NÜFUZ PROJELERİNİN İFLASI VE TÜRK İLERLEMESİ

a)      Sahra şimendiferi projesi ve bununla ilgili Flatters misyonları

b)      Fransızların misyonerler vasıtasıyla Sahra'ya nüfuz te­şebbüsleri

c)       Sahra'da Türk başarısı (1875-1881)

BÖLÜM II. YENİ AKDENİZ DENGESİNİN LİBY A VE

                      SAHRA'YA  ETKİLER.

A.      AKDENİZ DENGESİNİN DEGİŞMESİNİN SEBEPLERİ

B.      AKDENİZ DENGESİNİN DEĞİŞMESİNİN LİBYA VE SAH­RA'YA ETKİLERİ

l. MİLLETLERARASI ETKİLERİ

a)     İtalya'nın Üçlü İttifak'a ve Akdeniz Paktı'na girmesi

b)     Fransız-Türk yakınlaşması

2. MAHALLI ETKİLERİ

a) Mülteciler meselesi

b) Gadames'te ajan1ık ihdası teşebbüsü ve Libya hudu­dunda      Mahzen teşkilatı kurulması

c) Türk Afrika siyasetine etkileri

BÖLÜM III. SAHRA 'NIN T AKSİMİ (1890-1899)

A. SÖMÜRGECİLİGİN ZAFERİ

1. SÖMÜRGECİLİGİN GELİŞMESİNİN SEBEPLERİ

2. BERLİN KONFERANSI VE AFRİKA'NIN TAKSİMİ

B.  BATl AFRİKA'NIN TAKSİMİ

1.       FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI

2.       ANLAŞMANIN ULUSLARARASI TEPKİLERİ

a)      Türk tepkisi

b)      İtalyan tepkisi

3.   1890 FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI’NIN TATBİKATI

c)      Sahra’ya kuzeyden nüfuz teşebbüsleri

d)      Sahra’ya batıdan nüfuz teşebbüsü

C. MERKEZİ AFRİKA’NIN TAKSİMİ

1.            1898 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ

2.            21 MART 1899 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ

a)      Sebepleri: Bahr-el-Gazal, Yukarı Nil ve Fachoda işleri .

b)      Uzlaşma: 2 i Mart i 899 tarihli Fransız-İngiliz mukavelesi

c)      Anlaşmanın ilk tatbikatı: Rabah Devleti'nin tasfiyesi

IV. BÖLÜM: LİBYA HİNTERLANDI MÜZAKERELERİ

A)      DİPLOMASİ YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNDEKİ TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSLERİ

1.           21. MART 1899 ANLAŞMASI KARŞISINDA TÜRK TEPKİSİ

a)      Büyük devletler nezdinde teşebbüsler

b)      Fransa ve İngiltere nezdinde Türk protestosu

2.      FRANSITZ-İTALYAN İLİŞKİLERİ

a)      Aralık 1900 Fransız-İtalyan Anlaşması

b)       Türk Tepkisi

c)     Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karış Fransa ile anlaşma teşebbüsleri

d)     1902 İtalyan-İngiliz ve İtalyan-Fransız Anlaşmaları

3.      OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNTERLAND İŞİNDE TEŞEBBÜSÜ TEKRAR ELE ALMASI

B.     KUVVET KULLANMA YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNED TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSÜ

1.   BİLMA'NIN İŞGALİ İÇİN TÜRK GÖRÜŞÜ

2.      BİLMA HUSUSUNDA TÜRK-FRANSIZ ÇATIŞMASI

C. HİNTERLAND BÖLGESİNDE FİİLİ FRANSIZ HAREKETLE­

1.   HOGGAR TUAREGLERİNİN TİT MAGLUBİYETİ

2.      AZGERLERİN DURUMU

BÖLÜM V. CANET ANLAŞMASI VE JÖN-TÜRK

                 TEŞEBBÜSLERİ (I906- 1910

 

1.      LİBY A'DA JÖN-TÜRK TEPKİSİ

2.      CANET İLE İLGİLİ FRANSIZ SİYASİ TEŞEBBÜSLERİ VE CANET ANLAŞMASI

3.      STATU QUO DEVRİ

4.      II. MEŞRUTİYET'İN İLANI VE LİBYA'DA JÖN-TÜRK HAKİMİYETİ

a)      Yeni idarecilerin tutumu

b)      Fransız karşı tedbirleri

BÖLÜM VI. SAHRA'DA HUDUT  TAHDİDİNE DOGRU

A. SAHRA'DA HUDUT TAHDİDİ iLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI.

1.        HUDUT TAHDİDİ İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI

2.        HUDUT TAHDİDİ içİN KOMİSYONLAR TEŞKİLİ

3.        HUDUT T AHDİDİ İLE ERİŞİLMEK İSTENEN TÜRK HEDEFLERİ­

     NİN TAYİNİ

B. TÜRK FİİLİ HAKİMİYET TEŞEBBÜSLERİ

        1. TARAT VADİSİNDE

        2. CANET BÖLGESİNDE

        3. TİBESTİ VE BORKU BÖLGESİNDE

SONUÇ 

CONCLUSION

EKLER