İletişim +90 312 267 16 11

Büyük Sahra`da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), 1995

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 97516006616
  • Barkod : 97516006616
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 236 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ :  TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KUZEY

AFRİKA'DA TÜRK HAKİMİYETİNE GENEL

BİR BAKIŞ. TRAB­LUSGARB'IN 1835'TE MERKEZE

BAGLANARAK TÜRK İDARESİNİN VİLAYETE YERLEŞMESİ

BÖLÜM I : SAHRA TİCARET YOLLARI İÇİN

       TÜRK-FRANSIZ RE­KABETİ (1852-1882)

1. SAHRA PROBLEMİNİN BELLİ BAŞLI UNSURLARI

a) Osmanlı Devleti'nin Libya'daki hakimiyetinin Sahraya
           
     etkileri

b) Cezayir'in Fransızlar tarafından işgalinin Kuzey
                Afrika ve Sahra üzerindeki etkileri

c) Sudan ve Sahra ticareti

d) Tuaregler

e) Senûsilik ve diğer tarikatlar

2. FRANSIZLARIN GAT'A NÜFUZ TEŞEBBÜSLERİ

a)   Azger Tuareglerini elde etmede Cezayir makamları­nın kullandıkları metot.

b)   18 54'te GAP’ın Osmanlı idaresine girme teşebbüsü 

c)         Fransızların Azgerler nezdinde faaliyetleri ve Gat'ın

      tekrar Osmanlı idaresine girme arzusu

3. 1862 GADAMES ANLAŞMASI

a)      Duveyrier'nin Azgerler ülkesine seyahatı

b)      1862 Gadames Anlaşması

c)       Sudan ticaret yolunu muhafaza için Türk karşı

d)      Evlad-ı Seydi Şeyh isyanı ve 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'nın Fransız-Türk Sahra ilişkilerine tesirleri ted­birleri

4- TUAREGLER KAVGASI VE GAT'IN TÜRK İDARESİNE GİRMESİ

a)      Sudan ticaret yolu üzerinde yeni Fransız teşebbüsleri..

b)      Tuaregler kavgası

c)       Gat'ın Türk idaresine girmesi (1875)

5. FRANSIZLARIN ŞİMENDİFER VE MİSYONERLER VASITASIYLA SAHRA'YA NÜFUZ PROJELERİNİN İFLASI VE TÜRK İLERLEMESİ

a)      Sahra şimendiferi projesi ve bununla ilgili Flatters misyonları

b)      Fransızların misyonerler vasıtasıyla Sahra'ya nüfuz te­şebbüsleri

c)       Sahra'da Türk başarısı (1875-1881)

BÖLÜM II. YENİ AKDENİZ DENGESİNİN LİBY A VE

                      SAHRA'YA  ETKİLER.

A.      AKDENİZ DENGESİNİN DEGİŞMESİNİN SEBEPLERİ

B.      AKDENİZ DENGESİNİN DEĞİŞMESİNİN LİBYA VE SAH­RA'YA ETKİLERİ

l. MİLLETLERARASI ETKİLERİ

a)     İtalya'nın Üçlü İttifak'a ve Akdeniz Paktı'na girmesi

b)     Fransız-Türk yakınlaşması

2. MAHALLI ETKİLERİ

a) Mülteciler meselesi

b) Gadames'te ajan1ık ihdası teşebbüsü ve Libya hudu­dunda      Mahzen teşkilatı kurulması

c) Türk Afrika siyasetine etkileri

BÖLÜM III. SAHRA 'NIN T AKSİMİ (1890-1899)

A. SÖMÜRGECİLİGİN ZAFERİ

1. SÖMÜRGECİLİGİN GELİŞMESİNİN SEBEPLERİ

2. BERLİN KONFERANSI VE AFRİKA'NIN TAKSİMİ

B.  BATl AFRİKA'NIN TAKSİMİ

1.       FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI

2.       ANLAŞMANIN ULUSLARARASI TEPKİLERİ

a)      Türk tepkisi

b)      İtalyan tepkisi

3.   1890 FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI’NIN TATBİKATI

c)      Sahra’ya kuzeyden nüfuz teşebbüsleri

d)      Sahra’ya batıdan nüfuz teşebbüsü

C. MERKEZİ AFRİKA’NIN TAKSİMİ

1.            1898 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ

2.            21 MART 1899 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ

a)      Sebepleri: Bahr-el-Gazal, Yukarı Nil ve Fachoda işleri .

b)      Uzlaşma: 2 i Mart i 899 tarihli Fransız-İngiliz mukavelesi

c)      Anlaşmanın ilk tatbikatı: Rabah Devleti'nin tasfiyesi

IV. BÖLÜM: LİBYA HİNTERLANDI MÜZAKERELERİ

A)      DİPLOMASİ YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNDEKİ TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSLERİ

1.           21. MART 1899 ANLAŞMASI KARŞISINDA TÜRK TEPKİSİ

a)      Büyük devletler nezdinde teşebbüsler

b)      Fransa ve İngiltere nezdinde Türk protestosu

2.      FRANSITZ-İTALYAN İLİŞKİLERİ

a)      Aralık 1900 Fransız-İtalyan Anlaşması

b)       Türk Tepkisi

c)     Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karış Fransa ile anlaşma teşebbüsleri

d)     1902 İtalyan-İngiliz ve İtalyan-Fransız Anlaşmaları

3.      OSMANLI DEVLETİ’NİN HİNTERLAND İŞİNDE TEŞEBBÜSÜ TEKRAR ELE ALMASI

B.     KUVVET KULLANMA YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNED TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSÜ

1.   BİLMA'NIN İŞGALİ İÇİN TÜRK GÖRÜŞÜ

2.      BİLMA HUSUSUNDA TÜRK-FRANSIZ ÇATIŞMASI

C. HİNTERLAND BÖLGESİNDE FİİLİ FRANSIZ HAREKETLE­

1.   HOGGAR TUAREGLERİNİN TİT MAGLUBİYETİ

2.      AZGERLERİN DURUMU

BÖLÜM V. CANET ANLAŞMASI VE JÖN-TÜRK

                 TEŞEBBÜSLERİ (I906- 1910

 

1.      LİBY A'DA JÖN-TÜRK TEPKİSİ

2.      CANET İLE İLGİLİ FRANSIZ SİYASİ TEŞEBBÜSLERİ VE CANET ANLAŞMASI

3.      STATU QUO DEVRİ

4.      II. MEŞRUTİYET'İN İLANI VE LİBYA'DA JÖN-TÜRK HAKİMİYETİ

a)      Yeni idarecilerin tutumu

b)      Fransız karşı tedbirleri

BÖLÜM VI. SAHRA'DA HUDUT  TAHDİDİNE DOGRU

A. SAHRA'DA HUDUT TAHDİDİ iLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI.

1.        HUDUT TAHDİDİ İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI

2.        HUDUT TAHDİDİ içİN KOMİSYONLAR TEŞKİLİ

3.        HUDUT T AHDİDİ İLE ERİŞİLMEK İSTENEN TÜRK HEDEFLERİ­

     NİN TAYİNİ

B. TÜRK FİİLİ HAKİMİYET TEŞEBBÜSLERİ

        1. TARAT VADİSİNDE

        2. CANET BÖLGESİNDE

        3. TİBESTİ VE BORKU BÖLGESİNDE

SONUÇ 

CONCLUSION

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT size=2>KISALTMALAR<SPAN style="mso-bidi-font-size: 15.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></H2> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; tab-stops: center dotted 254.85pt"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT size=2>ÖNSÖZ<o:p></o:p></FONT></SPAN></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 12.45pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">GİRİŞ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"> :</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KUZEY<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 1.15pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">AFRİKA'DA TÜRK HAKİMİYETİNE GENEL<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 12.45pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">BİR BAKIŞ. TRAB&shy;LUSGARB'IN 1835'TE MERKEZE<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 12.45pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BAGLANARAK TÜRK İDARESİNİN VİLAYETE YERLEŞMESİ <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyText style="MARGIN: 6pt 6.95pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt">BÖLÜM </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 13.0pt">I</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> : SAHRA TİCARET YOLLARI İÇİN<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyText style="MARGIN: 6pt 6.95pt 0pt 35.4pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>TÜRK-FRANSIZ RE&shy;KABETİ (1852-1882)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6.95pt 0pt 1.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">1. SAHRA PROBLEMİNİN BELLİ BAŞLI UNSURLARI </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 5.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a) Osmanlı Devleti'nin Libya'daki hakimiyetinin Sahraya<BR><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>etkileri</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6.95pt 0pt 9.35pt; TEXT-INDENT: 26.05pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b) Cezayir'in Fransızlar tarafından işgalinin Kuzey <BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Afrika ve Sahra üzerindeki etkileri <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9.35pt; TEXT-INDENT: 26.05pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c) Sudan ve Sahra ticareti</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 6.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6.95pt 0pt 9.35pt; TEXT-INDENT: 26.05pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">d) Tuaregler <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6.95pt 0pt 9.35pt; TEXT-INDENT: 26.05pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">e) Senûsilik ve diğer tarikatlar <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6.95pt 0pt 1.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">2. FRANSIZLARIN GAT'A NÜFUZ TEŞEBBÜSLERİ <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly; mso-element-anchor-vertical: margin"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt">a)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Azger Tuareglerini elde etmede Cezayir makamları&shy;nın kullandıkları metot.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt">b)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>18 54'te GAP&#8217;ın Osmanlı idaresine girme teşebbüsü<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt">c)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Fransızların Azgerler nezdinde faaliyetleri ve Gat'ın<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>tekrar Osmanlı idaresine girme arzusu<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 17.25pt 0pt 8.15pt; TEXT-INDENT: -8.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">3. </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">1862 GADAMES ANLAŞMASI <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 17.3pt 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l10 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Duveyrier'nin Azgerler ülkesine seyahatı <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 17.3pt 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l10 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1862 Gadames Anlaşması <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 17.3pt 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l10 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sudan ticaret yolunu muhafaza için Türk karşı <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 17.3pt 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l10 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">d)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Evlad-ı Seydi Şeyh isyanı ve 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'nın Fransız-Türk Sahra ilişkilerine tesirleri</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"> ted&shy;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">birleri</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 8.4pt; TEXT-INDENT: -8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">4- TUAREGLER KAVGASI VE GAT'IN TÜRK İDARESİNE GİRMESİ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sudan ticaret yolu üzerinde yeni Fransız teşebbüsleri.. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.25pt 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Tuaregler kavgası <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.25pt 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Gat'ın Türk idaresine girmesi (1875) <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 64.05pt; TEXT-INDENT: -10.8pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">5. FRANSIZLARIN ŞİMENDİFER VE MİSYONERLER VASITASIYLA SAHRA'YA NÜFUZ PROJELERİNİN İFLASI VE TÜRK İLERLEMESİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 71.25pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 71.25pt 92.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l15 level1 lfo3"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sahra şimendiferi projesi ve bununla ilgili Flatters misyonları<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 71.25pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 71.25pt 92.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l15 level1 lfo3"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Fransızların misyonerler vasıtasıyla Sahra'ya nüfuz te&shy;şebbüsleri<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 71.25pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 71.25pt 92.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l15 level1 lfo3"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sahra'da Türk başarısı (1875-1881)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 311.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">BÖLÜM II</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">. YENİ AKDENİZ DENGESİNİN LİBY A VE<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 311.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>SAHRA'YA<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ETKİLER.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt right 311.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l6 level1 lfo4"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">A.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">AKDENİZ DENGESİNİN DEGİŞMESİNİN SEBEPLERİ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.75pt 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 45.0pt right 311.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l6 level1 lfo4"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">B.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">AKDENİZ DENGESİNİN DEĞİŞMESİNİN LİBYA VE SAH&shy;RA'YA ETKİLERİ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -7.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">l. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">MİLLETLERARASI ETKİLERİ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.5pt 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -9pt; tab-stops: list 21.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l6 level2 lfo4"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">İtalya'nın Üçlü İttifak'a ve Akdeniz Paktı'na girmesi </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5.5pt 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -9pt; tab-stops: list 21.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l6 level2 lfo4"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Fransız-Türk yakınlaşması<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2. MAHALLI ETKİLERİ <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: 99.0pt right dotted 311.25pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a) Mülteciler meselesi<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: 99.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b) Gadames'te ajan1ık ihdası teşebbüsü ve Libya hudu&shy;dunda<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Mahzen teşkilatı kurulması <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: 99.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c) Türk Afrika siyasetine etkileri<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: right 21.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><B>BÖLÜM III</B>. SAHRA 'NIN T AKSİMİ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">(1890-1899) <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly; mso-element-anchor-vertical: margin; mso-element-frame-height: 0cm"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt">A. SÖMÜRGECİLİGİN ZAFERİ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">SÖMÜRGECİLİGİN GELİŞMESİNİN SEBEPLERİ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">BERLİN KONFERANSI VE AFRİKA'NIN TAKSİMİ<o:p></o:p></SPAN></P> <H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt"><FONT size=2>B.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>BATl AFRİKA'NIN TAKSİMİ</FONT></H3> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l21 level2 lfo5"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l21 level2 lfo5"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">ANLAŞMANIN ULUSLARARASI TEPKİLERİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.7pt; TEXT-INDENT: -17.85pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level2 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Türk tepkisi<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.7pt; TEXT-INDENT: -17.85pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level2 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">İtalyan tepkisi<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt right 255.8pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">3.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>1890 FRANSIZ-İNGİLİZ ANLAŞMASI&#8217;NIN TATBİKATI<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level2 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sahra&#8217;ya kuzeyden nüfuz teşebbüsleri<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level2 lfo2"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">d)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sahra&#8217;ya batıdan nüfuz teşebbüsü<o:p></o:p></SPAN></P> <H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT size=2>C. MERKEZİ AFRİKA&#8217;NIN TAKSİMİ</FONT></H4> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>1898 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>21 MART 1899 FRANSIZ-İNGİLİZ MUKAVELESİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo8"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sebepleri: Bahr-el-Gazal, Yukarı Nil ve Fachoda işleri </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo8"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Uzlaşma: 2 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">i Mart i 899 tarihli Fransız-İngiliz mukavelesi <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoBodyTextIndent3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l0 level1 lfo8"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 13.0pt">c)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt">Anlaşmanın ilk tatbikatı: Rabah Devleti'nin tasfiyesi </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -18pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">IV. BÖLÜM:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">LİBYA HİNTERLANDI MÜZAKERELERİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">A)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>DİPLOMASİ YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNDEKİ TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSLERİ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>21. MART 1899 ANLAŞMASI KARŞISINDA TÜRK TEPKİSİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 81.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l21 level4 lfo5"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Büyük devletler nezdinde teşebbüsler<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 81.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l21 level4 lfo5"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Fransa ve İngiltere nezdinde Türk protestosu<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoCaption style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 63.0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-width: 0cm; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: left; mso-element-top: 0cm; mso-height-rule: exactly; mso-element-anchor-vertical: margin" align=left><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt">2.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>FRANSITZ-İTALYAN İLİŞKİLERİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 81.0pt list 90.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l8 level1 lfo22"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Aralık 1900 Fransız-İtalyan Anlaşması <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 81.0pt list 90.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l8 level1 lfo22"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Türk Tepkisi <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 81.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">c)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Osmanlı Devleti&#8217;nin İtalya&#8217;ya karış Fransa ile anlaşma teşebbüsleri<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 81.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">d)<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>1902 İtalyan-İngiliz ve İtalyan-Fransız Anlaşmaları<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l18 level1 lfo15"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">OSMANLI DEVLETİ&#8217;NİN HİNTERLAND İŞİNDE TEŞEBBÜSÜ TEKRAR ELE ALMASI<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 55.3pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 54.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">B.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>KUVVET KULLANMA YOLUYLA LİBYA HİNTERLANDI ÜZERİNED TÜRK HAKLARINI KABUL ETTİRME TEŞEBBÜSÜ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>BİLMA'NIN İŞGALİ İÇİN TÜRK GÖRÜŞÜ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 54.0pt list 72.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l13 level1 lfo16"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">BİLMA HUSUSUNDA TÜRK-FRANSIZ ÇATIŞMASI<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 54.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">C. HİNTERLAND BÖLGESİNDE FİİLİ FRANSIZ HAREKETLE&shy;<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>HOGGAR TUAREGLERİNİN TİT MAGLUBİYETİ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l4 level1 lfo17"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">AZGERLERİN DURUMU<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">BÖLÜM V. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">CANET ANLAŞMASI VE JÖN-TÜRK <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>TEŞEBBÜSLERİ (I906- 1910<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l10 level2 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">LİBY A'DA JÖN-TÜRK TEPKİSİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l10 level2 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">CANET İLE İLGİLİ FRANSIZ SİYASİ TEŞEBBÜSLERİ VE CANET A</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">NLAŞMASI<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l10 level2 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 6.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">STATU QUO DEVRİ</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 6.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 72.0pt; mso-list: l10 level2 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 6.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 6.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">II. MEŞRUTİYET'İN İLANI VE LİBYA'DA JÖN-TÜRK HAKİMİYETİ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -17.25pt; tab-stops: list 90.0pt; mso-list: l7 level1 lfo19"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Yeni idarecilerin tutumu</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -17.25pt; tab-stops: list 90.0pt; mso-list: l7 level1 lfo19"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b)<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Fransız karşı tedbirleri</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">BÖLÜM VI.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"> SAHRA'DA HUDUT<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>TAHDİDİNE DOGRU <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 7.2pt 6pt 0pt 56.6pt; TEXT-INDENT: -31.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">A. SAHRA'DA HUDUT TAHDİDİ iLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI. <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 7.2pt 6pt 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -13.9pt; tab-stops: list 56.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l11 level1 lfo20"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">HUDUT TAHDİDİ İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 7.2pt 6pt 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -13.9pt; tab-stops: list 56.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l11 level1 lfo20"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">HUDUT TAHDİDİ içİN KOMİSYONLAR TEŞKİLİ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 7.2pt 6pt 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -13.9pt; tab-stops: list 56.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l11 level1 lfo20"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">HUDUT T AHDİDİ İLE ERİŞİLMEK İSTENEN TÜRK HEDEFLERİ&shy;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -13.9pt; tab-stops: 64.8pt dotted 155.5pt right 312.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>NİN TAYİNİ<o:p></o:p></SPAN></P> <H5 style="MARGIN: 7.2pt 6pt 0pt 42.55pt; LINE-HEIGHT: normal">B. TÜRK FİİLİ HAKİMİYET TEŞEBBÜSLERİ</H5> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: right dotted 312.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. TARAT VADİSİNDE<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: right dotted 312.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. CANET BÖLGESİNDE<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; tab-stops: right 312.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3. TİBESTİ VE BORKU BÖLGESİNDE</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; tab-stops: right dotted 312.95pt"><FONT size=2>SONUÇ&nbsp; <SPAN style="mso-bidi-font-size: 9.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 6pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">CONCLUSION <o:p></o:p></SPAN></B></P> <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">EKLER<o:p></o:p></SPAN></H1> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P>