İletişim +90 312 267 16 11

Vakıf ve Mülk Defteri (1530 Tarihli Malatya, Behisni, Gerger, Kâhta, Hısn`ı Mansur, Divriği ve Darende Kazâları), 2007

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ersin GÜLSOY, Mehmet TAŞTEMİR (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 16
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619952
  • Barkod : 9789751619952
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 618 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
BİBLİYOGRAFYA
GİRİŞ
I.   Osmanlılar'da Tahrîr ve Defterhâne Defterleri
II.   Neşredilen Defterin Şekil ve Muhteva Özellikleri
III. Neşredilen Defterin Diplomatik ve Teknik Özellikleri
IV. Defterde Geçen Vakıf Eserleri Evlatlık Vakıflar ve Mülkler
1. Vakıf Eserleri ve Gelirleri
a. Malatya Kazası Vakıf Eserleri
b. Gerger-Kâhta Kazası Vakıf Eserleri
c. Behisni Kazası Vakıf Eserleri
d. Hısn-ı Mansur Kazası Vakıf Eserleri
e. Divriği Kazası Vakıf Eserleri
f. Darende Kazası Vakıf Eserleri
2. Evlatlık Vakıflar
3. Mülkler
SONUÇ
Harita 1. 1530 Yılında Malatya Kazası ve Nahiyeleri
Harita 2. 1530 Yılında Behisni Kazası ve Nahiyeleri
Harita 3. 1530 Yılında Hısn-ı Mansur Kazası
Harita 4. 1530 Yılında Kâhta Kazası ve Nahiyeleri
Harita 5. 1530 Yılında Gerger Kazası ve Nahiyeleri
Harita 6. 1530 Yılında Divriği Kazası ve Nahiyeleri
Harita 7. 1530 Yılında Darende Kazası ve Nahiyeleri
METİN
İNDEKS
TIPKIBASIM