İletişim +90 312 267 16 11

Türk Kültür Varlıkları Envanteri (Kahramanmaraş) I-II (Takım Halinde Satılmaktadır), 2007

₺140.00 ₺84.00
  • Yazar: Mehmet ÖZKARCI
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi, Sayı: 11-11a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751619907
  • Barkod : 9789751619907
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 624 (I. Cilt), 644(II. Cilt) Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ 
ÖNSÖZ   
KISALTMALAR
GİRİŞ
HARİTA
I. BÖLÜM TAMAMEN VEYA KISMEN AYAKTA OLAN YAPILAR
MERKEZ İLÇE 
A) KÜLLİYELER    
Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Külliyesi 
Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Camii    
Acemli (İskender Bey - Şehit Evliya) Medresesi 
Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi 
Hatuniye (Şems Hatun) Külliyesi 
Hatuniye (Şems Hatun) Camii    
Hatuniye (Şems Hatun) Medresesi 
Hatuniye (Şems Hatun) Türbesi   
Hatuniye (Pazar - Marmara) Hamamı 
B) CAMİLER 
Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii   
Bayazıtlı Camii   
Bektutiye (Çınarlı) Camii    
Bey (Seyyid Mustafa Bey) Camii 
Boğazkesen (Ekmekçi - Ali Ağa) Camii 
Çukuroba (Hacı Hüseyin Efendi) Camii 
Dede Mehmet (Çınarlı) Camii 
Delil Ali (Üryanoğlu Hacı Hasan) Camii   
Devecili Camii 
Divanlı (Ahmet Paşa) Camii "
Duraklı (Ali Bey) Camii   
Evzâniye (Alemli) Camii 
Hacı Veli Bey Camii   
Haydarlı Camii    
Haznedarh (Ali Ağa) Camii    
İklime Hatun (Üdürgücü) Mescidi    
İsa Divanlı Camii 
Kazancı Camii 
Keşfi Efendi (Sümbülzâde Mehmet Efendi) Camii   
Mağaralı Camii 
Nakip Camii 
Nuh (Ahmet Efendi) Camii     
Restebaiye (Küçük Çavuşlu) Camii    
Salihiye Camii 
Saraçhane Camii
Sarayaltı (Hacı Mustafa Efendi) Camii 
Şazi (Şâdi) Bey Camii 
Şekerli (Ahmet Paşa-Yukarı Oba) Camii    
Şeyh (Şeyh Hüseyin) Camii    
Ulu Camii    
C) DERGÂH VE MEDRESELER 
Çukuroba Dergâhı  
Divanlı Medresesi   
Duraklı (Ali Bey) Meresesi 
Taş (Rad) Medrese    
D) TÜRBELER 
Ali Rıza Emin Sarmuk Türbesi 
İklime Hatun Türbesi 
Taş Medrese Türbesi   
Yum Baba (Dede) Türbesi 
E) HANLAR 
Hışır (Hışva) Hanı 
Katip (Büyük Bağdat - Müftü) Hanı 
Taş Hanı 
F) BEDESTENLER  
Eski (Maraş - Yukarı) Bedesten 
Yeni (Aşağı) Bedesten 
G) ÇARŞILAR VE DUA KUBBESİ 
Kahramanmaraş Çarşıları    
Kapalıçarşı 
Dua Kubbesi 
H) HAMAMLAR 
Acar (Kale) Hamamı  
Çiçekli Hamamı 
Çukur Hamam 
Divanlı Hamamı    
Kuyucak Hamamı 
Paşa Hamamı 
Tüfekçi Hamamı    
I) ÇEŞMELER VE SU KEMERİ  
Bey Çeşmesi    
Galip Paşa Çeşmesi 
Hacı Salih Ağa (Çukuroba) Çeşmesi 
Kocabaş Çeşmesi 
Mutasarrıf İsmail Kemâl Bey (Şeyh Adil) Çeşmesi 
Nuh Camii Çeşmesi 
Reşit Paşa Çeşmesi
Uyuz Pınarı   
Akdere Su Kemeri 
t) KALE   
Kahramanmaraş Kalesi 
MERKEZ İLÇE'YE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 
A) CAMİ 
Dereboğazı Köyü - Kadılı Camii 
B) TÜRBE   
Malik Ejder Türbesi 
C) HAMAM 
Süleymanlı (Zeytun) Köyü Hamamı
D) ÇEŞMELER   
Süleymanlı (Zeytun) Köyü - Aslanlı (Soğuk) Çeşme
Süleymanlı (Zeytun) Köyü - Orta Çeşme 
E) KÖPRÜLER 
Aksu Köprüsü    
Ceyhan Köprüsü  
Süleymanlı (Zeytun) Köyü - Elbistan Köprüsü 
Süleymanlı (Zeytun) Köyü - Kanlı Köprü   
Süleymanlı (Zeytun) Köyü - Zeytun Köprüsü   
F) KALELER 
Çukurhisar Kalesi    
Lolaz Kalesi 
Suçatı (Kaleboynu) Kalesi 
Suluyayla (Menciki) Kalesi
Süleymanlı (Zeytun) Kalesi
Şahinkayası (Tanır) Kalesi
Yaylaüstü (Avkasır) Kalesi
Yenice Kale   
G) KİLİSE 
Fındıcak (Saint Mary) Kilisesi   
AFŞİN İLÇESİ 
A) KÜLLİYE  
Eshab-ı Kehf Külliyesi   
Eshab-ı Kehf Ribatı   
Eshab-ı Kehf Camii   
Eshab-ı Kehf Hanı   
Eshab-ı Kehf Medresesi 
Eshab-ı Kehf Kadınlar Mescidi  
Eshab-ı Kehf Paşa Çardağı 
B) CAMİ 
Pir Ali (Ulu) Camii   
C) TÜRBE 
Dede (Deve) Baba Türbesi    
AFŞİN İLÇESİ'NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 
A) CAMİLER 
Antaş Kasabası - Eski Camii 
Antaş Kasabası - Pınarbaşı (Murtazalar) Camii 
Bakraç (Arıstıl) Kasabası - Eski Camii 
Çobanbeyli Kasabası - Eski (Aydınlı) Camii    
B) HANLAR 
Çavlı (Çoğul) Hanı    
Kuru Hanı    
C) KALELER 
Hurman (Marabuz) Kalesi 
İkiz Tepe Kalesi 
Lâle Tepe Kalesi    
Sütpişiren Kalesi   
Yastık Kale 
ANDIRIN İLÇESİ 
A) CAMİ 
Sumaklı Köyü - Eski Camii 
B) KÖPRÜ   
Harboğazı Köprüsü  
C) KALELER 
Ak Kale   
Alameşe (Babikli) Kalesi 
Anacık Kalesi 
Azgıt Kalesi 
Beyoluğu (Çürük) Kalesi 
Bossek (Tuğluca) Kalesi 
Boynuyoğunlu Kalesi    
Burunönü (Çöğdür) Kalesi    
Bülen Kalesi    
Büveme Kalesi 
Copçalar (Çınkırlı) Kalesi 
Çebiş Kalesi 
Çuhadarlı (Keçiburcu-Mitel) Kalesi   
Haştırın Kalesi
Hisar Kalesi
Kabakoz Kalesi   
Kaleboynu Kalesi 
Kalekısığı Kalesi
Keleşli Kalesi
Kızıloluk Kalesi 
Köse Uşağı Kalesi
Mazgaç Kalesi 
Meyremçil (Geben) Kalesi    
Sumakh Kalesi 
Tavşan Kalesi
Tırtath Kalesi 
Yılan Kalesi 
ÇAĞLAYAN CERİT İLÇESİ 
A) CAMİ   
Kczban Hatun Camii    
ÇAĞLAYAN CERİT İLÇESİ'NE BAĞLI KASABALARDAKİ YAPILAR 
A) CAMİ 
Abdurrahman Ağa (Merkez) Camii 
B) KALE 
Hades (Göynük) Kalesi 
ELBİSTAN İLÇESİ 
A) KÜLLİYE  
Ümmet Baba (Himmet Baba-Babaiyye) Külliyesi 
Ümmet Baba (Himmet Baba-Babaiyye) Mescidi   
Ümmet Baba (Himmet Baba-Babaiyye) Türbesi 
Ümmet Baba (Himmet Baba-Babaiyye) Zaviyesi 
B) CAMİLER 
Cami-i Atik (Alâüddevle Bey Camii-Çarşı Camii) 
Ceyhan (Aşağı) Camii 
Güneşli Camii    
Kızılcaoba Eski Camii 
Ulu Camii 
C) TÜRBE    
Hacı Ahmet Efendi Türbesi 
D) HAMAM 
Selçuk (Saray) Hamamı 
ELBİSTAN İLÇESİ'NE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 
A) CAMİ 
İğde Kasabası - Eski Camii 
B) TÜRBE    
Büyük Yapalak Kasabası - Mehmet Ağa Türbesi  
C) HANLAR  1
Kurttepe Hanı 
Sevdilli Hanı 
D) KALE 
Kız Kalesi    
GÖKSÜN İLÇESİ 
A) CAMÎLER 
Tepebaşı (Bekirli) Camii 
Ulu (Merkez) Camii 
GÖKSÜN İLÇESFNE BAĞLI KASABA VE KÖYLERDEKİ YAPILAR 
A) CAMİ 
Değirmendere Kasabası - Eski (Hamidiye) Camii   
B) KALE
Kızıl Kale 
NURHAK İLÇESİ 
A) HAN 
Nurhak Hanı 
B) KALE 
Büyük Kale   
NURHAK İLÇESİ'NE BAĞLI BELDELERDEKÎ YAPILAR 
A) HANLAR 
Çevirme Hanı 
Kamereddin ( Derbentağzı) Hanı    
Zilli Hanı  
PAZARCIK İLÇESİ   
A) CAMİ 
Yukarı Pazarcık Camii
PAZARCIK İLÇESİ'NE BAĞLI KÖYLERDEKİ YAPILAR 
A) TÜRBELER 
Osman Dede Köyü - Osman Dede Türbesi 
Salman-ı Pak Köyü - Salman-ı Pak Türbesi 
B) HAN 
Hanobası (Kubatlı) Hanı 
C) KALE 
Köroğlu Kalesi 
TÜRKOĞLU İLÇESİ
A) CAMİLER 
Karalar Köyü - Eski Camii   
Şekerobası Kasabası - Merkez (Süleyman Efendi) Camii    
B) KÖPRÜ   
Danişment (Dalyan) Köprüsü   
C) KALE 
Doluca (Orçan) Kalesi
************************
II. BÖLÜM KAHRAMANMARAŞ'TA GÜNÜMÜZE GELMEYEN YAPILAR
MERKEZ İLÇE 
A) CAMİLER VE MESCİTLER 
Hamza Nâib Mescidi 
Tüleklü Mescidi 
Muhammed Bey Mescidi 
Musa Mescidi 
Kara Divan Mescidi 
Çakmaklar Mescidi  
Pınar Çelebi Mescidi 
Tanrıverdi Hacı Mescidi   
Kız Hasan Mescidi 
Ali Paşa Mescidi 
Süleyman Han (Kale) Mescidi    
Boranlı Mescidi 
Kalender Efendi Mescidi 
Kadı Muslihiddin Camii   
Adliye (Büyük Su) Camii  
Hamuroğlu Hacı İmam Camii 
Rıdvanzâde Ali Efendi Camii 
Ağa Veli Camii   
Pir Hüseyin Camii 
Çarşıbaşı Camii  
Karatut Camii 
Ozanoğlu Camii 
Çiçekli Camii 
Hüseyin Çavuş (Honburlu) Camii 
Karamanlı Mahallesi Camii 
Eşekcizâde Mustafa Efendi Camii 
Alacalı Camii 
Şeyh Süleyman Camii 
Musalli Mescidi
Servili (Berberzâde) Camii 
Tetiri Pazarı (Alacacılar) Camii 
Merkebli Camii  
Karaşatır (Uzunoluk) Camii    
Hatipzâde Camii    
Cebelioğlu Camii 
Kuyucak Camii   
Hacı Efendi Camii
Kulağı Kurtlu Camii   
Şeyh Müslim Camii 
Belpınar Camii 
Gebeloğlu Camii  
Rızvanoğlu Mescidi 
Cık Cık Mescidi 
Ciğeroğlu Mescidi 
Hacı Kertel Mescidi 
Belpınar Mescidi 
Şıh Ali Mescidi   
Zülkadiroğlu Mescidi 
Esenpınar (Ali Baba) Mescidi 
Harap Mescid 
Dikiltaş Mescidi 
Kârgir Mescid    
Kümbet Camii 
Hacı Sinan Camii 
Ekmekçi Mahallesi Mescidi    
Bayındırlı Camii    
Kara Şatır Camii   
Akkoyunlu Camii 
Muradiz Köyü Camii 
Bulanık Köyü Camii 
Örşlü Köyü Camii  
Sır Köyü Camii   
Mazmılı Köyü Camii 
Orçan Köyü Camii 
Hartlap Köyü Camii 
Kızılseki Köyü Camii    
İmalı Köyü Camii    
Karadere Köyü Camii   
Alanlı Köyü Camii 
Önsen Köyü Molla Mehmet Camii 
Höyük Kürtül Köyü Camii   
Döngele Köyü Camii 
Dönüklü Köyü Camii 
Ayaklıcaoluk Köyü Camii 
Kerhan (Ulutaş) Köyü Camii 
Kabasakal Köyü Camii
Boylu (Büyükmerk) Köyü Camii    
Budaklı Köyü Camii  
Karamanlı Köyü Camii  
Hacı Eyyubi Köyü Camii    
Yusuf Hacıh Köyü Camii   
Şekeroba Nahiyesi Ahmet Ağa Camii 
Akçakoyunlu Köyü Camii
Yolyanı (Fenk) Köyü Camii   
Topçalı (Varyanlı) Köyü Camii 
Sançukur Köyü Camii 
Fatmalı Köyü Camii    
Bulanık Köyü Camii 
Kuzucuklu Köyü Camii 
Kızıldamlar Köyü Camii 
Kocaseki Köyü Köse Mehmet Camii   
Baydemirli Köyü Camii 
Kabaktepe Köyü Camii 
Kandil Köyü Camii 
Sarıgüzel Köyü Camii 
Başüstü (Nişanit) Köyü Camii 
Tanır Köyü Camii    
Eloğlu Köyü Camii   
Başdervişli Köyü Camii 
Budaklı Köyü Camii   
Boyalı Köyü Camii   
Dadağlı Köyü Camii   
Oluksarıobalı Köyü 
Bulanık Köyü Camii   
Beydinsagır Köyü Camii 
Zeytun (Süleymanlı) Nahiyesi Camii   
Dercköyü Camii 
Küçüknacar Köyü Camii 
Karamanlı Köyü Camii 
Yeniyapan (Yenipınar) Köyü Camii    
Kızılsöğüt Köyü Camii   
Fırnız Nahiyesi Camii 
Nedirli Köyü Camii 
Anabat (Kısıklı) Köyü Camii    
Gedayimli (Çatmayayla) Köyü Camii
Köşürge (Çınarpınar) Köyü Camii    
Kumarlı Köyü Camii 
Almalar Köyü Camii 
Zeytindere Köyü Camii 
B) BUK'A VE MEDRESELER  
Bektutiye (Kadı) Medresesi 
Bağdadiye Medresesi 
Nebeviyye Medresesi 
Şazi (Şâdi) Bey Medresesi 
Haznedarh (Ali Ağa ) Buk'ası     
Bağazkesen (Ekmekçi Hacı Ali Ağa) Medresesi 
Musa bin Süleyman Buk'ası    
İsa Divanlı Medresesi    
Bayazıtlı (Hacı Abdullah Bey) Medresesi 
Bayazıtlı (Hacı Abdullah Bey) Mektebi   
Şekerli Medresesi 
Nakip Medresesi   
Kadı Muslihiddin Buk'ası   
Timur Paşa Medresesi 
Restebaiye (Küçük Çavuşlu) Medresesi  
Fıkhıyc-i Rıdvaniye Medresesi  
Nebeviye-i Rıdvaniye (Dârü'l-Hadîs) Medresesi    
Rıdvaniye Medresesi 
Kalender Paşa Medresesi 
Hatipzâde Medresesi 
Sarayaltı (Hacı Mustafa Efendi) Medresesi    
Hacı Hüseyin Medresesi   
Kayabaşı Medresesi 
Çiçekli Medresesi    
Nuh Medresesi 
Çarşıbaşı Medresesi 
Alacalar Medresesi    
Servili Medresesi 
Şıralı Medresesi 
Kanadıkırık Zade Ökkeş Efendi Medresesi 
Mekteb-i Rüşdî Mülkiyesi 
Nebeviye İmareti 
C) ZAVİYELER 
Seyyid Mazlum Zaviyesi 
Yum Dede Zaviyesi (Mevlevi Dergâhı)    
Omuzu Güçlü Zaviyesi   
Çomak Baba Zaviyesi  
İsa Baba Zaviyesi 
Sa'dü'1-Aziz Zaviyesi 
Çamçınar Zaviyesi 
Ereğlice Zaviyesi 
Minberiye Zaviyesi   
Yeni Çınar Zaviyesi 
Gebeloğlu Tekkesi 
Bâyezid Zaviyesi 
Harap Tekke 
Seki Çınarı Zaviyesi    
Kara Dede (Ali Bey) Zaviyesi 
Ayrılgan Hacı Dede Zaviyesi    
Tut Alanı Köyü Zaviyesi 
Çamlıbel Köyü Ümmet Dede Zaviyesi 
Til Güvercinlik Köyü - Sultan Ahmet Bey Zaviyesi 
Gollü Köyü Alâüddevle Bey Zaviyesi 
Güllüviran Köyü Alâüddevle Bey Zaviyesi    
Kalekaya Zaviyesi 
Nimetullah Zaviyesi 
Çam Çiraz Zaviyesi 
Kala'a Zaviyesi    
D) HANLAR 
Acem Hanı
Tuz Hanı
Yeni Han    
Kabaoğlu Hanı 
Çuhadarzâde Ahmet Ağa Hanı    
E) HAMAMLAR  
Boğazkesen Hamamı
Doboğlu Hamamı
Çay Hamamı    
Yekta Hamamı 
Uzunoluk Hamamı 
Köşk Hamamı    
F) KÖPRÜLER 
Körsulu Köprüsü 
Gene Köprüsü    
Eski Köprü 
G) SARAY    
Bey Sarayı  
AFŞİN İLÇESİ 
A) CAMİLER 
Durakoğlu Camii 
Emirli (Çoban Pınarı) Köyü Camii 
Kara Süleyman Köyü Mescidi 
Hurman (Yazı Belen) Nahiyesi Camii 
Tanır Köyü Camii    
Nadirli Köyü Camii 
B) BUKA    
Eshab-ı Kehf Buk'ası 
C) ZAVİYE 
Dede (Deve) Baba Zaviyesi 
D) HAMAM    
Emirli (Çoban Pınarı) Köyü Hamamı 
ANDIRIN İLÇESİ 
A) CAMİLER 
Naim Ağa Camii    
Kavaklı Camii   
Keşkek Zade Ebubckir Ağa Camii    
Hamidiye Camii 
Danovası Köyü Camii 
Balk (Köklü) Köyü Camii 
Kuzutepe Köyü Camii 
Camuzluk Köyü Camii    
Keban Köyü Camii    
Araplar (Başbucak) Köyü Camii
Gökahmetli Köyü Camii  
Çokaklı Köyü Camii 
Boztopraklı Köyü Camii  
Akifıye Köyü Camii
Kesim Köyü Camii    
Arıklar Köyü Camii 
B) ZAVİYELER 
Kurd Bey Zaviyesi 
Melenk Köyü Şehsuvar Bey Zaviyesi 
Obruk Köyü Zaviyesi    
Ayvacık Köyü Zaviyesi 
ÇAĞLAYAN CERİT İLÇESİ 
A) CAMİ 
Göynük Köyü Murat Bey Camii 
B) ZAVİYE 
Göynük Köyü Ali Bey (Şehsuvaroğlu) Zaviyesi 
ELBİSTAN İLÇESİ 
A) CAMİLER VE MESCİTLER 
Yanık Mescid (Mescid-i suhtegân) 
Ali Bey Camii   
Şeyh (Abdurrahman-ı Erzincanî) Camii  
Hacı İbrahim Mescidi    
Hacı Mehmet Mescidi 
Marabacı Mescidi   
Tabakhane Mescidi   
Kablanlu Mahallesi Mescidi  
Ekmekçi (Boyacı) Mescidi   
Bâb-ı Derb (Köprübaşı) Mahallesi Camii
Hacı Abdulgaffar Mahallesi Mescidi
Seyyid Ahmet Efendi Camii   
Hacı Mahmut Camii    
Tokuçzâde Hacı Ahmet Camii 
Taşkcndi Köyü Abdurrahman Kethüda Mescidi 
Ergeni Köyü Mescidi 
Göksu Camii   
Aşağı Camii 
Taşkendi Köyü Sevdi (Sudi) Mescidi   
Çiçek Köyü Camii 
Küplüce Köyü Camii 
Izgın (Hormankcnarı) Camii 
Halil Çelebi Camii 
Soğuçak Köyü Camii 
Ambarcık Köyü Camii
Çelge Köyü Camii 
Bortu Köyü Camii 
Çuhadar Köyü Camii 
Talaktum Köyü Camii 
B) BUK'A VE MEDRESELER 
Hatuniye (Alaüddevle - Cenderiye) Medresesi 
Sadiye Medresesi 
Ümmet Baba (Himmet Baba-Babaiyye) Medresesi   
Cenderiye Buk'ası    
Ali Bey Buk'ası   
Elbistan Darüşşifası 
C) TÜRBE    
Candar Gazi Türbesi    
D) ZAVİYELER 
Ebecik (Ahmet Bey) Zaviyesi 
Cenderiye Zaviyesi    
İbrahim Bey Zaviyesi    
Ozaniye (Evzaniye) Köyü Zaviyesi 
E) BEDESTEN 
Elbistan (Alaüddevle Bey) Bedesteni  
F) HAMAM   
Ali Bey Hamamı   
G) ÇEŞMELER    
Ahmet Ağa Çeşmesi    
Müslim Hacı Ağa Çeşmesi    
H) SARAY   
Bey Sarayı  
GÖKSÜN İLÇESİ 
A) CAMİLER 
Çardak Köyü Camii 
Sarıoğlu Mehmet Camii 
B) ZAVİYE  
Kanlıkavak Köyü Ali Bey Zaviyesi 
NURHAK İLÇESİ 
A) CAMİ 
Kullartatları Köyü Camii 
PAZARCIK İLÇESİ    
A) CAMİ 
Mihriban Mezrası Camii  
B) ZAVİYELER 
Mihriban Mezrası Zaviyesi 
Kızılbük Köyü Zaviyesi
Osman Dede (Dibek Öyüğü) Köyü Zaviyesi    
İncirli Köyü Karadcdc Zaviyesi    
Kalandaz Köyü Irlığan Hacı Dede Zaviyesi 
BİBLİYOGRAFYA