İletişim +90 312 267 16 11

Nahcivan`da Türk Mimarisi (Başlangıcından 19. Yüzyılın Sonuna Kadar), 2007

₺70.00 ₺42.00
  • Yazar: Turgay YAZAR
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 67
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751619976
  • Barkod : 9789751619976
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 577 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  
I. GİRİŞ  
A.KAYNAKLAR  
B. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR
II. TARİHÇE  
III. KATALOG  
A. MESCİTLER  
1. ORDUBAD CUMA MESCİDİ  
2. ORDUBAD AŞAĞI AMBRAS MESCİDİ  
3 ORDUBAD TEKŞEYİ MESCİDİ  
4. ORDUBAD DİLBER MESCİDİ  
5. NAHCIVAN CAFERİYE MESCİDİ (CUMA MESCİDİ)  
B. ZAVİYELER  
l.KARABAĞLAR ZAVİYESİ  
2. HANEGAI NUMARALI ZAVİYE  
3. NAHCİVAN İMAMZADESÎ   
4. HANEGA II NUMARALI ZAVİYE  
5. KİRNE ZAVİYESİ  
6. EYLİS ZAVİYESİ 
C. TÜRBELER  
1. NAHCİVAN YUSUF BİN KUSEYR KÜMBETİ   
2. NAHCİVAN MÜMİNE HATUN KÜMBETİ  
3. HARABE GİLAN I VE II NUMARALI TÜRBE   
4. GÜLİSTAN (CUGA) KÜMBETİ  
5. DER I NUMARALI TÜRBE  
6. NEHREM TÜRBESİ  
D. MEDRESELER <  
1. ORDUBAD MEDRESESİ  
E. HAN VE BEDESTENLER 
1. ORDUBAD TİCARET BİNASI (ZORHANA)
F. BUZHANELER  
1. ORDUBAD BUZHANESİ  
G. HAMAMLAR  
1. DER HAMAMI  
2. NUS NUS HAMAMI  
3. NAHCİVAN HAMAMI  
4. ORDUBAD HAMAMI  
H. İŞLEVİ BELİRLENEMEYEN YAPILAR 
l.HANEGA,YAPI  
IV. DEĞERLENDİRME  
A. İŞLEV VE MİMARİ ÖZELLİKLER  
1. MESCİTLER  
2. ZAVİYELER  
3. TÜRBELER  
4. MEDRESELER  
5. HAN VE BEDESTENLER 
6. BUZHANELER  
7. HAMAMLAR  
B. MALZEME VE TEKNİK
1. YAPI MALZEMESİ VE TEKNİKLERİ  
2. BEZEME MALZEMESİ VE TEKNİKLERİ  
C. BEZEME  
1. BEZEMENİN YAPI YÜZEYİNE DAĞILIMI  
2. BEZEME TÜRLERİ   
V. SONUÇ  
ARCHITECTURE OF NAHDJIVAN (Summary)  
KAYNAKÇA