İletişim +90 312 267 16 11

Türk Kültür Varlıkları Envanteri ADANA, 2010

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Nusret ÇAM
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622617
  • Barkod : 9789751622617
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1- Adana'nın Coğrafi Konumu  
2- İklim ve Bitki Örtüsü
3- Jeolojik Yapısı ve Deprem Durumu  
4- Siyasi Tarihçesi
5- Adana'daki Türk Mimarisi Hakkında Kaynaklar. 

I. BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE AYAKTA OLAN ESERLER
ADANA MERKEZ İLÇEDEKİ ESERLER   
A) KÜLLİYELER VE MANZUMELER  
Ulu Cami Manzumesi
Ulu Cami
Ulu Cami Türbesi
Ulu Cami Sıbyan Mektebi
Ulu Cami Çeşmesi
Ulu Cami Sebili
Küçük Mescit
Ulu Cami Medresesi
Haremlik (Ramazanoğullan Konağı)
Selâmlık
Çarşı Hamamı  
Gön Hanı
Arasta
Büyük Çarşı
Yağ Camii Manzumesi
Yağ Camii
Yağ Camii Medresesi
 
CAMİLER VE MESCİTLER  
Akça Mescit
Alemdar Mescidi
Ali Dede Mescidi
Hasan Ağa Camii 
Hasırpazan Mescidi
Kemeraltı Camii
Mestan Camii
Mestanzade Hacı Mahmut Ağa Mescidi
Şefika Hatun Camii
Şeyhoğlu Canın 
Şeyh Zülfo Mescidi
Yeni Cami
Yeşil Mescit

C) MEKTEPLER VE MEDRESELER
Askerî Rüşdiye (Kız Lisesi)

D) TÜRBELER VE MEZARLAR  
Ramazanoğlu Türbesi
E) ANITLAR
Ziya Paşa'nın Mezarı.
F) HAMAMLAR, ÇEŞMELER VE KÖPRÜLER
Irmak Hamamı
Mestan Hamamı
Yeni Hamam
Bahri Paşa Çeşmesi
Taşköprü
G) EVLER VE KONAKLAR  
Atatürk Evi
Hükümet Konağı
Tepebağdaki Ramazanoğlu Evi
H) DİĞER SİVİL YAPILAR
Saat Kulesi
Gar Binası -

ADANA İLÇELERİNDEKİ ESERLER  
CEYHAN
Kurtkulağı Manzumesi
Kurtkulağı Köyü Camii
Kurtkulağı Köyü Kervansarayı
Kurtkulağı Köyü Namazgahı
Misis Köyü Mescidi -
Misis Köyü Havraniye Hanı
Misis Köprüsü

KARAİSALI   
Kızıldağ Ramazanoğlu Yaylası Külliyesi..
Kızıl dağ Ramazanoğlu Yaylası Camii
Kızıldağ Ramazanoğlu Yaylası Medresesi
Büyük Çakıt Hanı
Küçük Çakıt Hanı 

KARATAŞ
Kızıltahta Köyü Akdeğirmen

KOZAN
Hoşkadem Camii
Kozan Arastası
Kozan Şehir Hanı
Kozan Kalesi
Suluhan
Yaverin Konağı

POZANTI
Akköprü
İbrahim Paşa Tabyası

YUMURTALIK
Piri Paşa Hamamı
Süleymaniye Kulesi

II. BÖLÜM
GÜNÜMÜZE ULAŞAMAYAN VEYA
TAMAMEN DEĞİŞEN ESERLER
ADANA MERKEZ 
A) CAMİLER VE MESCİTLER 
Abdülvahhab Mescidi
Abdürrezzak Mescidi
Ahmet Bey Mescidi
Ali Beşe Camii
Ali Efendi Mescidi
Arıkzâde Hacı Ali Efendi Camii 
Arpacızâde Mescidi 
Ayşe Hatun Mescidi
Balcıoğlu Mescidi
Battal Ağa Mescidi
Baytar Mahmud Mescidi
Bay temür Mescidi
Boşnak Salih Efendi Mescidi
Burnukara Osman Mescidi
Cafer Paşa Camii
Cemile Hatun Mescidi
Cuma Fakih Mescidi ve Medresesi
Çınarlı Mescidi
Çukur Mescit
Debbağlar Mescidi
Durmuş Fakih Mescidi
Emirler Mescidi
Ermişzâde Mescidi
Fevzi Ağa Mescidi
Feyzullah Efendi Mescidi
Hacı Fakihoğlu Mescidi
Hacı Hamit Mescidi
Hacı Hamza Mescidi
Hacı Hasan Mescidi
Hacı Hızır Mescidi    
Hacı Hüseyin Mescidi
Hacı Isaoğlıı Mescidi  
Hacı Mehmet Ağa Mescidi
Hacı Mustafa Mescidi 
Helhel Mescidi
Hıvanlazade Camii 
Hindî Sevh Mescidi (Carmı)
Ilyas Ağa Mescidi
İsa Hacıoğlu Mescidi
Kadı Mescidi  
Kantar Mescidi
Kara Abdullah Mescidi
Karacaoğlu Mescidi
Kara Osman Çavuş Mescidi
Kara Sofu (Soku) Mescidi
Kasarcılu Mescidi
Kayalıbağ Mescidi
Kubad Paşa Mescidi
Mehmet Bese ve Habibe Hatun Mescidi
Memiş Paşa Camii
Musabalıoğlu Mescidi
Nailbendoğlu Mescidi
Namazgah Sofası
Osman Ağa Mescidi
Pamuk Kapanı Hanı Mescidi
Paşazade Ahmet Bey Câmii
Ramazan Ağa Mescidi
Saçlı Ahmet (Saçlı Hamit) Mescidi
Sâdât Mescidi
Sarı Yakup Mescidi
Seyyid Mustafa Mescidi
Selim Bey Mescidi 
Seyyid Ömer Efendi Camii
Siyavuşzâde Hacı Ahmet Ağa Camii
Softa Mahmut Mescidi
Şerife Hatun Mescidi
Şeyh Ahmet Baba Mescidi
Şeyhzade Fazlullah Efendi Mescidi
Şeyh Muslihiddin Mescidi
Tahtalı Camii
Tepebağ Mescidi
Tepebaşı Mescidi
Teslim Hatun Camii
Vaizzâde Hacı Ali Mescidi
Yanbu Mescidi

MEDRESELER, MEKTEPLER, MUALLİMHANELER
Alemdar Medresesi
Arıkzâde Hacı Ali Efendi Medresesi
Darüttalim
Emir Yakup Medresesi
Es-Seyyid Hasan Ağa Medresesi
Ferit Oğlu Abdullah Medresesi
Hacı Abdurrahman Medresesi
Hacı Hasan Ağa Medresesi
Hacı Hüseyin Medresesi
Hacı Mehmet Efendi Medresesi
Hacı Murtaza Medresesi
Hacı Yunus Ağa Medresesi
Hurmalı Medresesi
Kemeralü Camii Medresesi
Kerimzâde Mehmet Arif Ağa Medresesi
Kürt Bayramoğlu Medresesi
Mehmet Bey Medresesi
Musabalıoğlu Medresesi
Okçuoğlu Medresesi -
Rüşdiye Mektebi
Sevvid Hamza Muallimhanesi
Siyavuşoğlu Ahmet Ağa Medresesi
Şeyh İbrahim Buk'ası 
Şeyhoğlu Medresesi ve Kütüphanesi
Şeyh Osman Efendi Medresesi
Şeyh Fazlullah Medresesi
Teslim Hatun Medresesi
Yeşil Mescit Medresesi
Yusuf Çelebi Medresesi

C) TEKKELER VE ZAVİYELER
Abdülhamid Efendi Rufai Tekkesi
Cafer Baba Asitânesı
Hacı Ali Hindiler Tekkesi
Ömerli Zaviyesi
Sinan Paşa Tekkesi
Şeyh Ahmet Baba Tekkesi
Şeyh Muslihittin Çilehanesi
Şeyh Şücaeddinin Yaptırdığı Hücreler
Şeyh Zülfo Rufai Dergâhı
Yaran Dede Zaviyesi

D) TÜRBELER 
Selim Bey Türbesi
Yaran Dede Zaviyesi Bakçacı Sâni Türbesi

E) ÇEŞMELER
Çeşme
Pirî Paşa Çeşmesi
Şeyh Ebu Bekir Çeşmesi
Yeni Hamam Çeşmesi

F) İMARETLER
Piri Paşa Imâreti
 
G) HANLAR
Attar Hanı
Dakik Hanı
Gül Paşa Hanı
Hınta Hanı
İbni Kantar Hanı
İncir ve Uzum Hanı
Kozan Hanı
Pirinç ve Pekmez Hanı
Sabun Hanı
Selim Bev Hanı
Suhte Mahmut Paşa Hanı
Şehabeddin Hanı

H) KALELER
Adana Kalesi

ADANA İLÇELERİNDEKİ ESERLER 
CEYHAN
Abdülkadir Çelebi Canın
Abdülkadir Ağa Medresesi

KARAİSALI
Şeyh Bedreddin Zaviyesi
Şeyh Mehmet Zaviyesi
Kızıldağ Yaylası Hamamı
Kızıldağ Yaylası Imareti
Menzil Ham

KARATAŞ
Merkez Camı
Mütesellim Hasan Paşazade Hacı Ali Bey Mescidi

KOZAN
Erik Ağacı Zaviyesi
Hacı Pınarı Medresesi
Kanuni Sultan Süleyman Medresesi

MİSİS
Abdülcebbarzade Türbesi
Bektaşi Tekkesi
Cebel-i Nur Zaviyesi
Timurtaş Zaviyesi
Hamam

YUMURTALIK
Hanefıye Mescidi
Narhk Camii
Hacı Kara Medresesi
Kara Şeyh Mescidi
Kilisecik Köyü Mescidi
Kurdviranı Köyü Mescidi

YÜREĞİR
Kanhcı Köyü Şeyh Abdülcebbar Mescidi
 
BİBLİYOGRAFYA

DİZİN