İletişim +90 312 267 16 11

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu`na Armağan, 2008

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 229
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751620200
  • Barkod : 9789751620200
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur 90 gr., 711 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Ömer KÜRKÇÜOĞLU: Hocam Prof.Dr. Fahir H. Armaoğlu    
I. Genel Siyasi Tarih
Ali BİRİNCİ, Türkiye'de Siyasi Tarihin Tarihi- isimler ve Eserler 
Ali BİRİNCİ. Türkiye'de Siyasî Tarih'in İlk Asistanı Rıfkı Salim Burçak      
II. Osmanlı imparatorluğu Tarihi
Sina AKSİN, Kimi İngilizler ve Türkiye       
Abdurrahman ÇAYCI, Uluslararası İlişkiler Bağlamında Trablusgarb Hinterlandı Meselesi ve Osmanlı Devleti       
Yelda DEMİRAG, Ayastefanos'tan Berlin  Kongresi'ne  Giden Süreç: Batı'nın Osmanlı'ya Yönelik Politikası     
Ahmet DÖNMEZ, Karşılıklı Diplomasiye Geçiş Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Avrupa'da Yeniden Tesisi, 1832-1841     
Taha Niyazi KARACA, Liberal Emperyalizm:  VVilliam Ewart Gladstone'un Mısır'ı İşgal Politikası (1882)     
Süleyman KIZILTOPRAK, Mısır Sorunu Çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin üçlü İttifaka Yaklaşımı (1882-1892)    
A. Şevket OVALI, "Doğu Sorunu" Çerçevesinde İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu Siyaseti
Salih TUNÇ, II. Meşrutiyet Döneminde Batılı Büyük Güçler'in Osmanlı Asyası'nda Nüfuz Mücadelesi: Doğu'da Fransız Çıkarlarını Koruma Komitesi ve Pernot Misyonu    
III. Türk Dış Politikası
Mitat ÇELİKPALA, İkili İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa: 1990'dan Günümüze Türk-Rus İlişkileri    
Bulut GÜRPINAR, Türk Dış Politikasında Değişimin Bir Örneği: 1967 Arap-İsrail Savaşı
Bilal ŞİMŞİR, İngiliz Gözüyle Atatürk'ün Son Yıllarında Türkiye ve Türk-İngiliz İlişkileri (1933-1938)    
Coşkun TOPAL, Milli Mücadele Dönemi Türk-Amerikan Ortak Girişimi: Mr. Herk ve Ortaklan
IV. Soğuk Savaş Sonrası Diplomasi ve Güvenlik
Tayyar ARI, Orta Asya'da Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri     
Giray Saynur BOZKURT, Soğuk Savaş Sonrası Yeni Diplomasi Anlayışı    
Hüseyin EMİROGLU, Soğuk Savaş Sonrası Küresel Güç'ün Güvenlik Sorunları ve Birleşmiş Milletler    
Harun GÜMRÜKÇÜ, Atlantik'in İki Yakası Arasında Rekabet Çerçevesinde AB'nin Akdeniz Politikası ve Türkiye    
Muharrem GURKAYNAK, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO Arasındaki Simbiotik İlişki ve Bu İlişkinin Geleceği    
Hasan KONİ, Asya'da Büyük Güçlerin Stratejileri ve Türkiye    
Nazif MANDACI, ''Küreselleşme ve İnsanlık Suçlarının Zaman Mekandan Bağımsız Algılanması Perspektifinde Ermeni Tasarılarına Bir Bakış"    
V. Orta Doğu
Zeynep ARI KANLI, State and Tribe Relations in Iraq in the State Consolidation Period (1932-1958)     
Ayşegül SEVER, Irak Kürt Siyasetindeki Gelişmelerin Türkiye-Irak İlişkilerine Yansımaları 1958-1975    
Sibel TURAN, "Büyük Ortadoğu İnisiyatifi" Bağlamında Türkiye: Sorunlar ve Beklentiler