İletişim +90 312 267 16 11

IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik-Croatia, 20-23 August, 2002), 2005

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2005
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVI. Dizi, Sayı: 13
  • Dil :
  • ISBN : 9751618304
  • Barkod : 9751618304
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

TABLE OF CONTENTS
Preface  
Ivana Burdelez,             Welcoming Speech  
Halil İnalcık,                 Opening Address  
Papers
Halil İnalcık Son Yıllarda Türkiye'de Kaynak Çalışmaları  
Keith   Hopwood        The   Social   and   Economic    Context   of   the
Establishment of the Ottoman Empire 
Linda T. Darling Revisiting the Ottoman Gaza       T5
Tuncer Baykara Osmanlı Kale Tahkimatı ve Narin Kale ( = Citadel)
Mehmet Öz XVI. Yüzyılda Bitlis Sancağı: Yönetim, Nüfus ve
Vergilendirme        
Nenad Moacanin Constructing Food Production From the Tapu Tahrir
Data: The Advanture Continues       
Wolf Hütteroth High Population Increase in the 16thCentury?        
Oktay Özel Banditry, State and Economy: On the Financial
Impact of the Celali Movement in Ottoman Anatolia.       
Rhoads Murphey Rhetoric and Realism in Early Seventeenth-Century
Ottoman Historical Writing: On the Creation and
Purpose of Kuyucu Murad Pasha's Vaunted
Reputation as Vanquisher of the Celalis       
Erol Özvar XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişme:
Diyarbakır'da Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa
Geçiş       
Ahmet Yaşar Ocak      Balkanlarda Popüler İslam'ın Mahiyet ve Temelleri
Meselesine Dair     
Mustafa Kara Balkanlarda Türk Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış
Darius KolodziejczykBetvveen   Tabaka and Tytoi:   Who   Introduced
Tabaccoo to Poles?     
Mehmet Bulut The Role of the Dutch Merchants in the Early
Commercial Integration Betvveen the Ottoman
Empire and the Western Europe     
Neşe  Erim 18.  Yüzyılda Osmanlı  İmparatorluğu'nda  Kürek Cezası     
Zdenko Zlatar The Patriciate and its Investments in Dubrovnik's
Trade in the Ottoman Empire Correlated with its
political Rove as the Ruling Class (1520-1620)     
Maria Pia Pedani Venetian Consuls for Ottoman Subjects     
Giampiero Bellingeri Su Due Manoscritti "Illirico-Veneti"  e L'Impero
Ottomano del XVIII Secolo: Segnalazioni e Richiami     
Slavka Draganova       XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Tuna Vilayetinde
Çingene Nüfusun Vergilendirilmesi (Plevne Kazası)..    
Ercüment Kuran Tanzimat Döneminde (1839-1876) Türkiye'de Sosyal
Hayatın Değişmesi    
Mustafa Erdem Kabadayı Nascent Factories, Labour Recruitment and
Ottoman Industrial Policy in the Vake of Tanzimat....    
Sabri Sürgevil 19. Yüzyıl Ortalarında Üsküp Reayasının Sosyal ve
Ekonomik Durumu....     
Zeki Arıkan Les Anuaires Officiels du Vilayet de Hudavendigâr et
la Ville de Brousse     
Bülent Özdemir Image of the Muslims in Salonica during the Reform
Period: "Rulers" or "Ruled"?     
Avigdor Levy An Ottoman City Under Siege: Daily Life in Edirne
during the Balkan Wars, 1912-1913     
Alisa Meyuhas Ginio  Eighteenth Century Sephardic Ladies according to
Rabbi Ya'akov Kuli's Meam Loez (1730)     
Selçuk Aksin Somel  The Issue of Abortion in  19th Century Ottoman
Empire     
James L. Gelvin Alternative Modernities and Construction of Gender
in Post-Hamidian Damascus     
Michael "VVinter Characteristics of Arabic Historiography of Ottoman Syria    
David Kushner Rauf Pasa- Governor of Jerusalem, 1877-1889      
Orhan Koloğlu Lettres des Jeunes Turcs a l'Ambassadeur Autrichien
au Debut du XXeme Siecle     
Ramazan Acun Towards a Prosopography of the Ottoman Empire:
Generalising from a Project on the Students Reading
for Higher Degrees Abroad     
Concluding Session