İletişim +90 312 267 16 11

Mütareke ve İşgal Anıları, 1991

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Haydar Rüştü ÖKTEM
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 65
  • Dil :
  • ISBN : 9751604184
  • Barkod : 9751604184
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ        
GİRİŞ       
Haydar Rüştü ve Anadolu gazetesi    
Antalya'da    Anadolu       
İzmir'e   dönüş   ve   Anadolu'nun   devamı     
Haydar   Rüştü'nün   ölümü     
Anıları          
Anıların   yayınlanmasında   uygulanan   yöntem      
HAYDAR   RÜŞTÜ   ÖKTEM'İN   MÜTAREKE    VE    İŞGAL ANILARI
MÜTAREKE   ANILARI     
Bir   Yunan   muharririnin   hatıratı   münasebetiyle     
Hırisostomos'un   selamı!  
Kağıt   öksesi        
Komedinin   safahatı      
Cemiyet   nasıl   bozuldu ?     
YUNAN İŞGALİ-t MEŞUMUNDA ÜÇ AYLIK İHTİFA
Yazıya   başlarken         
Rumlara karşı yegâne faal mevcudiyet    
Mahut   (Heyet-i   Nasiha)     
14 Mayıs günü İzmir heyecanlar içinde idi  
Redd-i İlhak beyannamesi gözyaşlarıyla basılmıştı    
14 Mayıs günü    
Yine  14 Mayısın  maceralarından     
Beyannameler  çocuklar  tarafından  tevzi  edilirken     
Kemeraltı  kan   deryası   halini   aldı      
Zalimin basireti  bağlı  olur  göreceksiniz  ki Şu heriflere bir şey verin de zıkkımlansınlar  
İşte Aziz hazretlerinin  emanetleri bunlardır     
İsmini unuttuğum bir zat beni görünce şaşırdı  
Hepimiz  bosbıyık  delikanlılar idik     
Münasebetsiz  herif tıpkı  gâvura benzemiş    
Üç fotoğrafımın elde bulunması lâzımdı    
Yunan kumandanları, yerli Rumlar, Ermeniler ve hattâ  
(Yıldırım)'ı çıkardığımız  aziz arkadaşım
Haydar sağ öyle mi? Ne kadar sevindim!  
Çehrem tanınmayacak bir hale gelmişti    
Seni İzmir'den kaçırmak için çare arayacağız 
Yunanlılığın düşmanı iki komitacı yakalanarak  
Arabacı (Deli Mahmud)u derhal tanıdım    
Herifler Rüştü Bey burada mı diye sordular 
Serencamım hitam bulmuş mu idi? Negezer! 
Öyle ise  Göztepe'deki  evine   uğrayayım    
Rumlar  tarafından linç edilecektim     
Bu efendi birdenbire beni görünce şaşırmıştı     
Sana birkaç tokat atacaktım. Deli mi oldun oğlum?    
O gece bir komiser eniştemin evine gelerek  
Mütemadiyen kaçan ve saklanan bir adamın  
Sen hâlâ İzmir'de mi idin?     
EKLER
Hayatımın    çizgileri      
Bir baş muharrirle konuşma     
Bin   kusurumuzdan   birini   düzeltelim     
İzmir Gazeteleri      
Haydar Rüştü'nün anılarında yer alan fotoğraflar 
SÖZLÜK  
DİZİN  
FOTOĞRAFLAR