İletişim +90 312 267 16 11

Tevârih-i Âl-i Osman VII, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: İbn KEMAL
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 5-1
  • Dil :
  • ISBN : 9751603994
  • Barkod : 9751603994
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ    
I.   ÎBN KEMAL'İN HAYATI  VE   ESERLERİ
II. TEVÂRİH-Î ÂL-I OSMAN 
1 - ESERİN   TELİFİ    
2 - MEVCUT   NÜSHALARI    
3 - vıı.  DEFTER'E ÂİT NÜSHALAR  
III. TEVÂRlH-1 ÂL-I OSMAN'IN KAYNAKLARI
1 - ESERİN   KAYNAKLARINA   UMUMΠ   BİR  BAKIŞ
2 - VII.    DEFTER'İN    KAYNAKLARI    
a) Müverrihin    zikrettiği   kaynaklar.  
b) Tesbit   ettiğimiz    diğer    kaynaklar
3 - MÜVERRİHİN   KAYNAK   VE     RÂVÎLERDEN    FAYDALANMA    ŞEKLİ          
IV. TEVÂRİH-1 ÂL-1  OSMAN'IN KIYMETİ
I - ESERİN  BAŞLICA   HUSUSİYETLERİ  
2 - İBN KEMAL'İN TARİH   GÖRÜŞÜ  
3 - İBN KEMAL'LE, ONA ÇAĞDAŞ BULUNAN OSMANLI MÜVERRİHLERİ ARASINDA BİR MUKAYESE 
a) Tursun    Beğ   
b) Kıvâmî  
c) Oruç  Beğ  ve  Ruhî   Çelebi  
d) Âşık   Paşa-zâde   Ahmed    'Âşıkl   ve Mehmed   Neşrî  
e) İdris-i Bitlisi     
4 -   İBN    KEMAL'İN    FÂTİH    MEHMED    DEVRİNE    ÂİT ÖNEMLİ KAYITLARI    
a) Çandarh Halil Paşa'nın   katli 
b) Zağanos Paşa'nın Sadr-ı   a'zamlığı
c) Belgrad muhasarasında   donanma¬nın karadan   nakli    
d) Otlukbeli Savaşından   sonra Fâtih