İletişim +90 312 267 16 11

Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, 2008

₺80.00 ₺48.00
  • Yazar: Ahmet ÇAYCI
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 68
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620927
  • Barkod : 9789751620927
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
I- GİRİŞ
A- KONUNUN ÖNEMİ
B-  KONUYLA İLGİLİ YAYINLAR
C-  YÖNTEM
D- EŞREFOGLU BEYLİĞİ'NİN TARİHÇESİ
E-   BELGELERDE VE SEYAHATNAMELERDE EŞREFOGLU YURDUNA AİT BİLGİLER
F-   EŞREFOGLU ESERLERİYLE İLGİLİ VAKFİYELER
G-  EŞREFOĞULLARI İLE İLGİLİ EFSANELER
II- EŞREFOGLU BEYLİĞİ'NİN MİMARİ ESERLERİ
A-  EŞREFOGLU BEYLİĞİ'NİN GÜNÜMÜZDEKİ MİMARİ ESERLERİ
1- BEYŞEHİR EŞREFOGLU SÜLEYMAN BEY KÜLLİYESİ
a-SÜLEYMAN BEY CAMİİ
b-SÜLEYMAN BEY TÜRBESİ
c-SÜLEYMAN BEY BEDESTENİ
d-SÜLEYMAN BEY HAMAMI
e-İSMAİL AĞA (TAŞ) MEDRESESİ
2- SEYDİŞEHİR SEYYİD HARUN KÜLLİYESİ
a-SEYYİD HARUN CAMİİ
b-SEYYİD HARUN TÜRBESİ
c- SEYYİD HARUN HAMAMI
3- MESCİT
a-BEYŞEHİR DEMİRLİ MESCİT
4- KALELER
a-BEYŞEHİR KALESİ
b-SEYDİŞEHİR KALESİ
B-  KAYNAKLARDA ADI GEÇEN MİMARİ ESERLER
III- EL SANATLARI
A-  HALILAR
B-   MADENİ ESERLER
1-KANDİL VE ŞAMDAN
2-SİKKE
C-  YAZMAESERLER
IV- DEĞERLENDİRME
A- PLAN VE DİĞER MİMARİ ÖZELLİKLER
1- CAMİLER VE MESCİT
2- TÜRBELER
3- HAMAMLAR
4- MEDRESE
5- BEDESTEN
6- KALELER
B-  SÜSLEME
1- TAŞ SÜSLEME
2- ÇİNİ SÜSLEME
3- AHŞAP SÜSLEME
4- TUĞLA SÜSLEME
5- ALÇI SÜSLEME
C-  EL SANATLARI
1- HALI
2- MADENİ ESERLER
3- YAZMAESERLER
D- İKONOGRAFİK YAKLAŞIM
V- SONUÇ
VI- BİBLİYOGRAFYA
ÇİZİMLER VE RESİMLER